Morska Stocznia Remontowa Gryfia będzie miała dostęp do nabrzeża Kaszubskiego w Szczecinie – poinformował w poniedziałek Fundusz Mars, który jest większościowym udziałowcem stoczni. Nabrzeże ma 230 m długości, jest wyposażone w dwa dźwigi o udźwigu 20 ton i jeden 8-tonowy.

Jak tłumaczy członek zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zarządzającego funduszem Mars, Konrad Konefał przywrócenie stoczni dostępu do nabrzeża Kaszubskiego w Szczecinie było możliwe dzięki przejęciu kontroli operacyjnej przez Fundusz MARS nad ST3 Offshore, budującej fundamenty morskich farm wiatrowych.

„Dzięki jednemu większościowemu właścicielowi, spółki będą mogły w optymalny sposób korzystać z nabrzeża, które zdecydowanie usprawni prowadzenie prac na statkach remontowanych w MSR Gryfia” - zapewnił Konefał.

W przesłanym mediom komunikacie Fundusz informuje, że „stocznia Gryfia zanotowała w tym roku lepsze wyniki finansowe”. „W pierwszych 3 kwartałach br. osiągnęła przychody zbliżone do tych, które osiągnęła w całym 2016 r. Poprawa nastąpiła też na poziomie wyników ze sprzedaży. Podczas gdy jeszcze w 2016 r. spółka zanotowała znaczną stratę, w 2017 r. trzy kwartały zakończyła z zyskiem ze sprzedaży” - czytamy w piśmie.

Stocznia Gryfia odnotowała także ok. 1,2 mln zł oszczędności, dzięki przywróceniu do jej struktur służb dokowych, co oznacza powrót pracowników Balticserwisu do stoczni.

Jak zapewnia Fundusz stocznia Gryfia współpracuje z Polską Żeglugą Bałtycką nad projektem budowy promu typu ro-pax, zgodnie z harmonogramem. Armator odebrał projekt kontraktowy, jednocześnie stocznia przystąpiła do prac nad przygotowaniem projektu technicznego jednostki.

Według przekazanych informacji Szczeciński Park Przemysłowy, którego również większościowym udziałowcem jest Fundusz Mars, przeprowadził z własnych środków inwestycje o wartości ponad 8 mln zł. Pieniądze te zostały przeznaczone w ciągu ostatnich miesięcy m.in. na modernizację pochylni Wulkan wraz z 300-tonową suwnicą, remont urządzeń dźwigowych, poprawę sprawności komór malarskich oraz remont pomieszczeń socjalnych i biurowych.

Obecnie rozpoczyna się wdrożenie programu naprawczego ST3 Offshore. Sąd Rejonowy w Szczecinie pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego spółki i wyznaczył nadzorcę sądowego. Jak napisano w komunikacie, „firma spłaciła już połowę wymagalnych wierzytelności, a trwające postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu osiągniecie pełnej stabilizacji spółki i zawarcie układu z wierzycielami”.

Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest funduszem zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fundusz zarządza portfelem większościowych udziałów akcji w 15 spółkach niepublicznych. Wśród nich są firmy z sektora remontu i budowy statków oraz budowy konstrukcji stalowych offshore, producent kotłów energetycznych, oraz spółki, których głównymi aktywami są nieruchomości.

Niedawno Mars przejął fabrykę fundamentów morskich elektrowni wiatrowych. Wybudowano ją w Szczecinie za 500 mln zł, z czego ponad 123 mln zł to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jej tereny objęto statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec). Wcześniej w spółce Bilfinger Mars Offshore udziały miał niemiecki koncern Bilfinger - Bilfinger Marine & Offshore Systems (62,5 proc.) i Mars (37,5 proc.).

autor: Marta Zabłocka

mzb/ amac/