Grupa stoczniowa COSCO poprzez stocznie wchodzące w jej skład podpisała w ostatnich tygodniach kontrakty na nowe budowy o łącznej wartości 300 mln USD.

Stocznia COSCO (Zhoushan) Shipyard Co., Ltd podpisała z nieujawnionym kontrahentem kontrakt na budowę barki mieszkalnej wyposażonej w system dynamicznego pozycjonowania DP3. Jednostka zaplanowana jest do przekazania w 3 kwartale 2016 roku. Ta sama stocznia podpisała z jednym z azjatyckich armatorów kontrakt na budowę dwóch masowców o tonażu 64 000 DWT każdy z terminem przekazania do armatora na 2 kwartał 2017 roku. Trzeci masowiec, także o tonażu 64 000 DWT, zostanie zbudowany na podstawie opcji, z której skorzystał inny klient stoczni.

Kolejna stocznia należąca do COSCO - COSCO (Dalian) Shipyard Co., Ltd dla azjatyckiego armatora zabuduje dwa masowce o tonażu 82 000DWT. Te statki zostaną przekazane do eksploatacjiw 2 i 3 kwartale 2016 roku.

Stocznie COSCO mają pełne zamówień portfele, ostatnio przekazany został do armatora bydłowiec o nazwie Girolando Express posiadający 4500 m2 przestrzeni ładunkowej.