Wprowadzona niedawno w życie ustawa pracy na statkach rybackich, która miała rozwiązać wiele problemów pracowniczych środowiska rybackiego nie rozwiązuje problemu emerytur pomostowych dla pływających armatorów. Powodem jest brak zgody na takie rozwiązanie urzędników z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Problem dotyczy około tysiąca osób.

Nowa ustawa wymagana była przez prawodawstwo unijne, które odróżnia już pracę na kutrze rybackim od pracy we flocie handlowej. Wprowadzone przepisy regulują pracę rybaków na kutrze rybackim. Ich obowiązki i przywileje, a także obowiązki armatorów.

Od początku dyskusji nad nową ustawą, nad którą prace rozpoczęto jeszcze w 2018 roku, mówiło się również o rozwiązaniu problemu emerytur pomostowych dla wszystkich rybaków pracujących na morzu. Urzędnicy jednoznacznie stwierdzili, że jest to praca w niebezpiecznych warunkach i rybacy będą mieli prawo do wcześniejszych emerytur pomostowych.

Znowelizowana ustawa uregulowała te przepisy względem rybaków pracujących na pokładzie jak i mechaników, którzy również wykonują swoje obowiązki przy połowie ryb. Niestety nowa ustawa nie uwzględniła właścicieli i armatorów kutrów rybackich, którzy nie zatrudniają szyprów a sami wykonują ich obowiązki i pracują na morzu.

Zgodnie z artykułem 78 ustawy do prac w szczególnych warunkach, o których mowa w pkt 22 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924 – załącznik ten mówi krótko – praca na kutrze rybackim), zalicza się̨ prace wykonywane do dnia wejścia w zżycie niniejszej ustawy przez marynarzy lub rybaków w rozumieniu przepisów dotyczących pracy na morzu, którzy wykonywali prace członków załogi statku rybackiego, w tym prace niezwiązane bezpośrednio z połowem, i byli pracownikami.

Zdaniem urzędników z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapis ten dotyczy również pływających armatorów kutrów rybackich. Nie zgadzają się jednak na to urzędnicy z ministerstwa rodziny. Ostatecznie więc pływającym armatorom emerytury pomostowe nie przysługują.

- Od samego początku pracy nad ustawą przekonywaliśmy, że emerytury pomostowe należą się wszystkim osobom, które pracują na morzu. Chodzi o pracę zarówno na pokładzie, w maszynowni jak i sterówce - mówi Janusz Wrona, dyrektor departamentu rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. - Oznacza to na przykład, że szyper, który jest najemnym kierownikiem jednostki dostanie taką emeryturę. Niestety urzędnicy z ministerstwa pracy nie zgodzili się z naszymi argumentami i uznali, że właściciel kutra, który pływa jako szyper nie nabiera takich praw. Nie uzyskaliśmy takiej zgody mimo ponad rocznych dyskusji. Będziemy starali się nadal o nowelizację tego przepisu, ale jak na razie są to próby nieskuteczne.

Ustawa została przegłosowana w sejmie 11 września. Za uchwaleniem ustawy głosowało 407 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Tekst i fot.: Hubert Bierndgarski