Prawo, polityka
0
Spotkania dotyczące opracowywania planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Spotkania dotyczące opracowywania planu zarządzania ryzykiem powodziowym

0 | 20 listopada 2014

W dniach 12-19 listopada, pod przewodnictwem dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Haliny Czarneckiej, odbyły się spotkania Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Wisły...

1
Przy Bałtyckim Okrągłym Stole

Przy Bałtyckim Okrągłym Stole

0 | 19 listopada 2014

Planowanie przestrzenne obszarów morskich to temat przewodni konferencji III Bałtycki Okrągły Stół, która odbyła się 18 listopada 2014 r. w Warszawie. Cykliczne spotkania Bałtyckiego Okrągłego St...

2
Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie 1 stycznia 2015 r

Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie 1 stycznia 2015 r

0 | 19 listopada 2014

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać od 1 sty...

3
Spółki portowe oburzone pomysłami Unii

Spółki portowe oburzone pomysłami Unii

0 | 12 listopada 2014

Parlament Europejski chce ponownie upaństwowić porty i zmienić zasady ich funkcjonowania. Środowiska portowe uważają, że pomysły Unii grożą degradacją portowych usług. Dodaj komentarz ...

4
Dialog polsko-czesko-słowacki o korytarzu transportowym

Dialog polsko-czesko-słowacki o korytarzu transportowym "Bałtyk-Adriatyk"

1 | 07 listopada 2014

Znaczenie międzynarodowego korytarza transportowego "Bałtyk-Adriatyk" dla Polski i regionu Europy Środkowej to główny temat wystąpienia wiceminister infrastruktury i rozwoju Doroty Pyć podczas 18. ...

5
Będzie monitoring konsekwencji norm paliwa okrętowego

Będzie monitoring konsekwencji norm paliwa okrętowego

0 | 07 listopada 2014

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) rozpoczęło badanie, mające na celu monitorowanie skutków ekonomicznych wprowadzenia od 1 stycznia 2015 r. norm obniżonej do 0,1 proc. siarki...

6
30 mln PLN tygodniowo – czyli dlaczego warto uprościć odprawy graniczne

30 mln PLN tygodniowo – czyli dlaczego warto uprościć odprawy graniczne

0 | 05 listopada 2014

Z Inicjatywy Służby Celnej, w auli warszawskiej Wyższej Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w środę 29 października odbyła się konferencja „Służba Celna dla biznesu”. Spotka...

7
Współpraca Polski i Algierii w zakresie transportu morskiego

Współpraca Polski i Algierii w zakresie transportu morskiego

0 | 05 listopada 2014

30 października 2014 r. w Algierze zakończyły się negocjacje projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej o transporcie morskim. W...

8
Obowiązek ratowania nielegalnych imigrantów zachęca ich do ryzyka?

Obowiązek ratowania nielegalnych imigrantów zachęca ich do ryzyka?

4 | 05 listopada 2014

Niektórzy komisarze UE wyrazili zaniepokojenie, że obowiązek poszukiwania i ratowania osób na morzu działa jako czynnik przyciągający nielegalnych imigrantów, zachęcając ludzi do niebezpiecznego ...

9
Szef MSP o zauważalnym pobudzeniu gospodarki morskiej

Szef MSP o zauważalnym pobudzeniu gospodarki morskiej

3 | 31 pażdziernika 2014

O zauważalnym pobudzeniu polskiego przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej mówił w czwartek w Gdańsku minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Podkreślał, że tylko w portach w Gdańsku ...

10
Konsultacje publiczne - ustawa o bezpieczeństwie morskim

Konsultacje publiczne - ustawa o bezpieczeństwie morskim

0 | 31 pażdziernika 2014

27 października br., w siedzibie KIGM w Gdyni odbyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie innych ustaw przeprowadzane prze...

11
Nowy koordynator korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyckie

Nowy koordynator korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyckie

0 | 30 pażdziernika 2014

Komisja Europejska mianowała Catherine Trautmann na nowego europejskiego koordynatora transeuropejskiego korytarza transportowego Morze Północne - Morze Bałtyckie. Dodaj komentarz

12
Prawo wodne: Rząd przychyla się do (złej) koncepcji resortu środowiska

Prawo wodne: Rząd przychyla się do (złej) koncepcji resortu środowiska

0 | 27 pażdziernika 2014

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne, przedłożone przez ministra środowiska. Założenia ustawy są zbieżne z koncepcją przygotowaną przez resort środowiska i wbrew stano...

13
Nowe przepisy powodują obawy w całej Europie

Nowe przepisy powodują obawy w całej Europie

1 | 22 pażdziernika 2014

Cypryjscy armatorzy uważają, że przepisy UE podwyższają koszty i wprowadzają trudną sytuację konkurencyjną na rynku. 1 komentarz