Prawo, polityka
0
Hipoteka morska jako forma zabezpieczenia roszczeń

Hipoteka morska jako forma zabezpieczenia roszczeń

0 | 27 maja 2015

Morski obrót handlowy charakteryzuje się znacznym poziomem ryzyka gospodarczego. Konieczność zabezpieczenia potencjalnych roszczeń finansowych podmiotów uczestniczących w ww. obrocie, skutkowała ...

1
Umowa czarteru w morskim obrocie handlowym

Umowa czarteru w morskim obrocie handlowym

0 | 20 maja 2015

Morski przewóz towarów to od wielu wieków bezsprzecznie jeden z głównych celów żeglugi morskiej. Wzajemne relacje powstające w praktyce obrotu morskiego na przestrzeni lat pomiędzy właścicielami ...

2
Wspólne działania Polski i Azerbejdżanu w sektorze żeglugi morskiej

Wspólne działania Polski i Azerbejdżanu w sektorze żeglugi morskiej

0 | 21 maja 2015

Rozwój współpracy w dziedzinie żeglugi morskiej pomiędzy Polską a Azerbejdżanem, wspólne działania na rzecz rozwoju żeglugi międzynarodowej, w tym bliskiego zasięgu oraz przestrzeganie zasad bezp...

3
Sesja plenarna Komisji Prawa Morskiego PAN

Sesja plenarna Komisji Prawa Morskiego PAN

0 | 18 maja 2015

Rola Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (CMKE) w systemie kształcenia kadr morskich to jeden z tematów omawianych podczas wiosennej sesji plenarnej Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akadem...

4
Agent morski (ship’s agent) i świadczone przez niego  usługi pośrednictwa w żegludze...

Agent morski (ship’s agent) i świadczone przez niego usługi pośrednictwa w żegludze...

0 | 13 maja 2015

Jednym z podstawowych i najczęściej spotykanych rodzajów usług pomocniczych w żegludze są usługi świadczone przez agenta morskiego. Agent morski zawodowo trudni się pośrednictwem występując w rol...

5
Areszt statku jako specyficzna forma zabezpieczenia roszczeń morskich

Areszt statku jako specyficzna forma zabezpieczenia roszczeń morskich

1 | 06 maja 2015

Morski obrót handlowy jest uzależniony od wielu czynników rynkowych, politycznych oraz zdarzeń losowych, które mogą skutkować powstaniem wierzytelności morskich względem armatora statku. W prakty...

6
Pasażer, który spowodował pożar odwołuje się od wyroku

Pasażer, który spowodował pożar odwołuje się od wyroku

1 | 06 maja 2015

Pijany pasażer, który wywołał pożar na pokładzie promu w czasie rejsu po Morzu Północnym złożył apelację od kary jedenastu lat więzienia. 1 komentarz

7
MIR będzie negocjował z KE w sprawie sieci TEN-T

MIR będzie negocjował z KE w sprawie sieci TEN-T

0 | 06 maja 2015

Rząd upoważnił Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską i zatwierdzenia planów pracy dla przebiegających przez Polskę dwóch korytarzy sieci gazowej TEN...

8
Wejście w życie Mechanizmu MRV Unii Europejskiej dot. monitorowania, raportowania i wer...

Wejście w życie Mechanizmu MRV Unii Europejskiej dot. monitorowania, raportowania i wer...

0 | 30 kwietnia 2015

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego zmieniaj...

9
Kuter i łodzie zawrócone z Bałtyku

Kuter i łodzie zawrócone z Bałtyku

5 | 28 kwietnia 2015

Brak środków ratunkowych i wymaganych dokumentów stwierdzili na kontrolowanych w weekend łodziach i kutrze rybackim funkcjonariusze Straży Granicznej. Jednostki musiały zawrócić do portów. 5 kom...

10
Zielone światło dla ratyfikacji STCW-F

Zielone światło dla ratyfikacji STCW-F

0 | 22 kwietnia 2015

Zgoda na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzon...

11
Współpraca Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zakresie transportu morskiego

Współpraca Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zakresie transportu morskiego

0 | 20 kwietnia 2015

W dniach 8-9 kwietnia 2015 r. w Federalnej Agencji Transportowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Abu Dhabi odbyła się pierwsza runda negocjacji projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Po...

12
Uchwała w sprawie Polityki morskiej RP

Uchwała w sprawie Polityki morskiej RP

1 | 17 kwietnia 2015

Zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej to główne cele przyjętej w dniu 17 marca 2015 roku Uchwałą nr 33/2015 Rady Ministrów Polityki ...

13
XXIV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

XXIV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

1 | 16 kwietnia 2015

14 kwietnia 2015 r. podsekretarz stanu w MIiR Dorota Pyć przewodniczyła XXIV posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego poinformowała o...