Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA bada wiele odrębnych zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu autonomiczności o rożnym stopniu. Celem jest utworzenie silnego i skoncentrowanego punktu na mapie Polski, gdzie w drodze współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój sektora jednostek autonomicznych i bezzałogowych, będą podejmowane nowatorskie inicjatywy rozwojowo-badawcze.

Celem przeprowadzenia Manewrów Jednostek Bezzałogowych, które odbyły się dziś w Porcie Gdynia, jest zbadanie szeroko rozumianych zależności między jednostkami bezzałogowymi oraz innymi elementami infrastruktury portowej, czy jednostkami załogowymi. Z uwagi na konieczność przygotowania się do obsługi tego typu statków w Porcie Gdynia, podejmowane są inicjatywy, które w przyszłości pozwolą stworzyć odpowiednią infrastrukturę, a co za tym idzie, sprawnie wejść w nowy etap rozwoju żeglugi morskiej. Będzie to możliwe po uprzednim zbadaniu wielu aspektów z tym związanych.

Manewry / Testy jednostek bezzałogowych w Porcie Gdynia pozwolą poznać kwestie związane z:

- poruszaniem się jednostek bezzałogowych w kanałach portowych,
- możliwościami zastosowania systemu RTK z systemami jednostek bezzałogowych,
- przygotowaniem danych wejściowych do nowego systemu IT dla jednostek bezzałogowych we współpracy z systemem RTK i innymi systemami funkcjonującymi w Porcie,
- zależnościami jednostek bezzałogowych podczas wykonywania manewrów,
- identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie bezpieczeństwa poruszania się jednostek bezzałogowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej,
- identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie infrastruktury portowej niezbędnej do obsługi jednostek MASS,
- pracą jednostek bezzałogowych przeprowadzających inspekcję wizualną nabrzeży,
- pracą jednostek bezzałogowych dokonujących specjalistycznych pomiarów w tym sondażu dna za pomocą sondy 3D,
- określeniem możliwości przekazywania informacji między dwoma jednostkami bezzałogowymi w trakcie wykonywania manewrów.

W drodze analiz oraz posiadanych doświadczeń Port Gdynia będzie mógł wnieść swój wkład do dopiero tworzonych przez IMO oraz MGMiŻŚ przepisów.

Do manewrów zaangażowano jednostkę HydroDron1 Marine Technology oraz jednostkę USV 5200A zaprojektowaną oraz wykonaną przez zespół inżynierów z Centrum Techniki Okrętów SA.

Podstawowe dane jednostki CTO USV 5200A:

typ: jednostka jednokadłubowa
długość całkowita 5.2m
szerokość 0.6m
zanurzenie 0.3-0.4m
prędkość 2-7 węzłów (z silnikiem 0.5kW)
zasięg do 100km
masa 100 kg z dodatkową rezerwą na 100kg ładunku opcjonalnego
system łączności radiowej bliskiego zasięgu 433MHz, łączność GSM i LTE oraz moduł łączności satelitarnej.

rel (Port Gdynia SA)