W czwartek, 9 lipca Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. gościł Europejskiego Koordynatora Korytarza Bałtyk-Adriatyk, prof. Kurta Bodewiga, w towarzystwie doradcy Silke Brocks oraz dziennikarza pisma German Transport Review, Wernera Balsena. Polską stronę reprezentowali m. in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, instytucji zainteresowanych rozwojem Korytarza Bałtyk – Adriatyk: ZMPG-a S.A., PKP PLK S.A., GDDKiA, Rady Interesantów Portu oraz władz miasta Gdyni.

Celem spotkania było przedstawienie oraz dyskusja nad planem prac dotyczących Korytarza, w szczególności dotyczących tzw. „last mile” połączeń drogowo-kolejowych do Portu Gdynia. Przygotowany przez Europejskiego Koordynatora plan prac w zakresie infrastruktury przedmiotowego Korytarza został zatwierdzony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, których projekt bezpośrednio dotyczy.

W trakcie spotkania zaprezentowano priorytety planu, jak również przedyskutowano konieczne do podjęcia w jego ramach zadania, jak np. ukończenie brakujących połączeń kolejowo-drogowych do portów, czy też integracja węzłów miejskich z Korytarzem. Europejski Koordynator zapoznał się z głównymi priorytetami i planami rozwoju Portu Gdynia. Zainteresowani uczestnicy obrotu portowo-morskiego wskazali na konieczność wsparcia działań na rzecz polepszenia dostępu kolejowo-drogowego do portu, w tym szczególnie budowy Drogi Czerwonej oraz dostosowania linii kolejowej nr 201 do parametrów sieci TEN-T. Przedstawiciele PKP PLK S.A. oraz GDDKiA przedstawili plany oraz stan realizacji projektów inwestycyjnych w tym zakresie. Stanowisko miasta w tej kwestii przedstawił Wiceprezydent Miasta Gdyni, Pan Marek Stępa.

Po spotkaniu Goście odwiedzili miejsca realizacji inwestycji Zarządu Portu związanych z dostępem drogowo-kolejowym do Portu Gdynia.