Komisja Europejska planuje, że w latach 2014-2020 na projekty transportowe w Europie łącznie przeznaczone zostanie ze wspólnotowego budżetu prawie 32 mld euro, czyli ok. 120 mld zł. Na wsparcie finansowe budowy mogą liczyć zwłaszcza połączenia kolejowe. Dofinansowaniem ma zostać objętych 10 transeuropejskich korytarzy, w tym dwa przebiegające przez Polskę. Jeden jest kluczowy dla rozwoju Trójmiasta i tutejszych portów - korytarz Bałtyk - Adriatyk.

Zaczynający się w Trójmieście korytarz, biegnący przez Warszawę, Katowice, Brno, Wiedeń i dale j na południe, został uznany za strategiczny dla przepływu towarów i osób. Na jego polskim odcinku od kilku lat trwają prace modernizacyjne.
- Modernizacja linii E-65 to w tej chwili największa inwestycja kolejowa w kraju - mówi Piotr Rydzyński, ekspert Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. -Odcinek Gdynia - Warszawa jest w realizacji.

W 2014 r. pociągi pasażerskie z Warszawy do Trójmiasta mają jechać 2,5 godziny. Przebudowa torów dostosowana jest także do potrzeb ruchu towarowego, gdzie prędkość liczy się mniej, ważniejszy jest min. nacisk na oś. Do dużych prędkości dostosowana jest także Centralna Magistrala Kolejowa, modernizowany jest także południowy odcinek korytarza kolejowego. Na co więc będzie można wykorzystać unijne dofinansowanie?

Ruch towarowy odbywa się w znacznej mierze na linii CE-65 wchodzącej w skład korytarza i prowadzącej z Trójmiasta do Katowic, ale przez Bydgoszcz.

- Zwłaszcza odcinek Bydgoszcz - Tczew wymaga gruntownej modernizacji dla usprawnienia ruchu towarowego i tutaj powinny zostać wykorzystane fundusze europejskie - dodaje Rydzyński. - Modernizacja tylko infrastruktury torowej nie zapewni jednak usprawnienia przepływu towarów. Konieczna jest także wymiana taboru nieprzystosowanego do większych prędkości. Decydujące znaczenie dla rozwoju transportu towarowego ma wydajność terminali przeładunkowych, zwłaszcza kontenerowych. Budowa zaplecza przeładunkowego, placów magazynowych, parkingów dla samochodów ciężarowych. Tej infrastruktury brakuje.

Na inwestycje tego typu będą mogły zostać przeznaczone środki z unijnego budżetu. Część z nich będzie pochodzić z funduszu spójności, zatem dofinansowanie będzie mogło maksymalnie wynieść 75 proc. Komisja Europejska ma także przedstawić listę portów, stacji kolejowych, strategicznych dla poszczególnych korytarzy transeuropejskich.

Projekt KE dotyczący finansowania infrastruktury będzie musiał zostać zaakceptowany przez kraje członkowskie i Parlament Europejski. W październiku 2009 r. 14 regionów reprezentujących Polskę, Czechy, Słowację Austrię i Włochy podpisało porozumienie na rzecz realizacji korytarza kolejowego Gdańsk/Gdynia - Warszawa - Brno/Bratysława - Wiedeń - Bolonia, a w grudniu 9 regionów Polski, Czech i Austrii podpisało wspólną deklarację, potwierdzając europejskie i regionalne znaczenie osi autostrady Gdańsk -Brno-Wiedeń.