strona główna/porty polskie/Port Gdańsk 
kontakt | informacje ogólne | informacje szczegółowe | galeria

Kontakt:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
tel.: (+48) 58 737 91 00
Fax: (+48) 58 737 94 85
E-mail: info@portgdansk.pl
www.portgdansk.pl

Kapitanat Portu Gdańsk

ul. Przemysłowa 4, 80-542 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 343 05 10, (+48) 58 343 06 10
Fax: (+48) 58 343 01 44
E-mail: kpgdan@umgdy.gov.pl

Straż Graniczna w Gdańsku
ul. Kasztanowa 1
80-917 Gdańsk;
tel. 0-58 343-36-30;
fax. 343-36-31
www.morski.strazgraniczna.pl

Stacja Ratownicta Morskiego
Stogi 20 
80-642 Gdańsk
tel.(+48 58) 307-31 12 
tel. kom.0 505 050 996

do góry

Informacje ogólne:

Atutem lokalizacji Portu Gdańsk jest centralne położenie na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego w najszybciej rozwijającym się regionie Europy. Port jest kluczowym ogniwem Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI łączącego Skandynawię z Europą Południowo-Wschodnią.

W Porcie Gdańsk wyodrębniono dwa obszary o zróżnicowanych w sposób naturalny parametrach eksploatacyjnych: Port Wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły oraz Port Północny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej, stwarzającym warunki umożliwiające obsługę największych statków wchodzących na Bałtyk.

W Porcie Wewnętrznym znajdują się: terminal kontenerowy, baza i terminal dla promów oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych, owoców cytrusowych, siarki płynnej i granulowanej, a także fosforytów. Pozostałe nabrzeża mają charakter uniwersalny i umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej oraz towarów masowych. W Porcie Północnym zlokalizowane są nowoczesne bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych oraz węgla.

Warunki hydrograficzne:

W części zewnętrznej, wysuniętej w morze - w głębokowodnym Porcie Północnym - mogą być przyjmowane największe statki, jakie pływają po Morzu Bałtyckim. W tej części portu mogą być obsługiwane statki przy pirsach o długości od 220 do 765 m i przy zanurzeniu wynoszącym do 15 m. Głębokość toru wodnego wynosi 17 m.
 
Port wewnętrzny, usytuowany wzdłuż Kanału Portowego i ujścia Wisły, może przyjmować statki o maksymalnym zanurzeniu 10,2 m i długości 225 m.
 
Obie części portu posiadają oddzielne kotwicowiska i tory wodne.
 
W Porcie Gdańsk nie występuje zjawisko pływów. Dzięki lokalizacji przy ujściu rzeki, port i sąsiadujące tereny są przez cały rok wolne od zalodzenia. Nawet w czasie najcięższych zim warunki nawigacyjne są dogodne, co czyni Port Gdańsk jednym z najbardziej przyjaznych portów w regionie Morza Bałtyckiego.


do góry

Informacje szczegółowe:

Szerokość geograficzna 54°25'N
Długość geograficzna 18°39'E
Powierzchnia terenów 653 ha
Powierzchnia akwenów 412,56 ha
Całkowita długość nab. eksploatacyjnych 11 km
Powierzchnia magazynowa 106 300 m2
Powierzchnia składowa 548 000 m2

Maksymalne zanurzenie:

 
Port Wewnętrzny 10,2 m
Port Północny 15,0 m

Zdolność przeładunkowa:  

 
Port Wewnętrzny

11,5 mln t

Port Północny 48,5 mln t

Statystyki przeładunków:

Przeładunki drobnicy w latach 2000-2010 I-III [tony]Przeładunki kontenerów w latach 2000-2010 I-III [TEU]Liczba pasażerów obsłużonych w latach 2000-2010 I-IIIPrzeładunki paliw płynnych w latach 2000-2010 I-III [tony]Przeładunki węgla w latach 2000-2010 I-III [tony]Przeładunki zboża w latach 2000-2010 I-III [tony]Przeładunki rudy w latach 2000-2010 I-III [tony]Przeładunki innych masowych w latach 2000-2010 I-III [tony]

do góry