Żegluga

Urząd Morski w Szczecinie poinformował o aktualnym stanie zaawansowania prac w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.

Oto najważniesze aktualne wydarzenia w ramach realizacji projektu:

  • Pod koniec października pracę rozpoczęła pogłębiarka Vox Amalia (na odcinkach 29-35 km oraz 35-50 km);
  • Pogłębiarka Scheldt River pracuje w kilometrażu 29-54;
  • Wydobyto i odłożono już łącznie ok. 11 mln metrów sześciennych refulatu;
  • Ponton rozpraszający HAM 1208 zakończył pracę;
  • W rejonie półwyspu Ostrów Grabowski trwają prace związane ze ścinaniem cypla półwyspu i przebudową obrotnicy dla statków (pracują tam jednostki Inż. T. Wenda i Kraken) do średnicy 362 m i głębokości 12,5 m (dotychczasowe parametry: średnica 280 m i głębokość 10,5 m);
  • Trwają prace związane ze zmianą systemu zasilania znaków nawigacyjnych i przekładaniem kabli światłowodowych;
  • Na bieżąco, w miarę wykonywania sondaży podwodnych, trwają prace związane z oczyszczaniem toru z mniejszych elementów potencjalnie niebezpiecznych; zakończenie tych prac planowane jest do połowy grudnia.

Warunki żeglugi

W związku z rozpoczęciem pracy pogłębiarki Vox Amalia, na czas trwania prowadzonych przez nią robót wprowadzony został obowiązkowy pilotaż dla statków o długości powyżej 50 m, na odcinku od I Bramy Torowej do portu w Szczecinie (Komunikat nr 14 Kapitana Portu Szczecin). Rozszerzono także zapis § 56.9 Przepisów Portowych (Komunikat nr 16 Kapitana Portu Szczecin).

Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem, m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy.

Wszystkich użytkowników akwenu Urząd Morski prosi jednocześnie o śledzenie zakładki "Bezpieczeństwo morskie - warunki żeglugi" na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W szczególności należy zwrócić uwagę na Komunikat nr 4. Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami, dotyczący zamknięcia określonych akwenówdla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego

W ramach projektu, trwają także prace budowlane związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o. ze Szczecina. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) trwają prace wykończeniowe, instalacyjne, elektryczne i termoizolacyjne. Rozpoczęły się także roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych. Przy przebudowie basenu Południowego zakończono roboty hydrotechniczne, rozpoczęły się natomiast prace zbrojarskie.

Nadzór przyrodniczy

Obecnie monitoring ornitologiczny jest prowadzony pod kątem jesiennej migracji awifauny. W październiku, przez dwa dni prowadzono liczenia ptaków z wytypowanych punktów w obszarze inwestycji. Odnotowano w sumie 18 290 osobników ptaków wodno-błotnych 18 gatunków. Najliczniej reprezentowane były ogorzałki - ok. 13 430 osobników. Zaobserwowano także m.in. głowienki, czernice, krzyżówki, gągoły, krakwy, kormorany, bieliki i perkozy dwuczube.

rel (Ewa Wieczorek, rzecznik UMS)

Fot.: UMS

Na zdjęciach poniżej m.in. grupa mew białogłowych Larus cachinans odpoczywających na konstrukcji do odprowadzania urobku

Prace w ramach projektu ''12,5 m dla Szczecina''
Prace w ramach projektu ''12,5 m dla Szczecina''
Prace w ramach projektu ''12,5 m dla Szczecina''
Prace w ramach projektu ''12,5 m dla Szczecina''
Prace w ramach projektu ''12,5 m dla Szczecina''Prace w ramach projektu ''12,5 m dla Szczecina''Prace w ramach projektu ''12,5 m dla Szczecina''Prace w ramach projektu ''12,5 m dla Szczecina''
1 1 1 1

Newsletter