Żegluga

Do Szczecina dotarło 91 elementów oznakowania nawigacyjnego. Pławy wykorzystywane są do oznaczania torów w głównym i bocznym nurcie Jeziora Dąbie.

Sprzęt ten ma niezwykle istotne znaczenie dla żeglugi śródlądowej w porze nocnej.

Przygotowujemy się do sezonu zimowego. Nasze lodołamacze niebawem przejdą prace konserwacyjne niezbędne do rozpoczęcia służby na wodzie. Inwestycje uzupełniające oznakowanie torów wodnych również są bardzo istotne. 91 pław znacznie ułatwi żeglugę nocą. To duże udogodnienie dla jednostek pływających po Odrze i Jeziorze Dąbie – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Projekt pn. "Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi" realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na obszarze Odrzańskiej Drogi Wodnej w Szczecińskim Węźle Wodnym. Projekt dofinansowany jest w ramach Działania 5.7. RPO WZ. Projekt jest komplementarny do projektów z zakresu modernizacji torów wodnych oraz doposażenia przeciwpowodziowego.

Cel główny projektu to poprawa bezpieczeństwa żeglugi na obszarze Szczecińskiego Węzła Wodnego, co stanie się możliwe dzięki poprawie stanu technicznego i widoczności znaków nawigacyjnych, zwłaszcza w kontekście żeglugi nocnej – mówi Stefan Iwicki, kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Szczecinie.

Realizacja zadania przewidywała:

• Zakup 40 szt. pław do toru głównego jeziora Dąbie,
• Zakup 51 szt. pław do torów bocznych na jeziorze (w tym 6 sztuk żółtych pław nawigacyjnych (wykorzystywanych w sytuacjach awaryjnych, np. do oznakowania zamknięcia toru wodnego, typ „małej” pławy jak w przypadku oznakowania bocznych torów na jeziorze).

W siedzibie Obiektu Hydrotechnicznego w Podjuchach przygotowano również specjalny stelaż służący do przechowywania urządzeń nawigacyjnych. Pławy będą ulokowane na Jeziorze Dąbie sukcesywnie (zima – wiosna 2020/2021) Niebawem Wody Polskie w Szczecinie poinformują także o stanie przygotowań do sezonu zimowego.

rel (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

+1 Jezoro Głębokie?
Proszę o poprawienie w podtytule. Jest: ...bocznym nurcie Jeziora Głębokie. Powinno być zdaje się: ...bocznym nurcie (?) Jeziora Dąbie.
30 wrzesień 2020 : 11:35 Marcel Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1