Żegluga

Zabytkowa Śluza Północna Węzła Wodnego Przegalina przechodzi generalny remont. Po jego zakończeniu służyć będzie m.in. jako przystań dla lodołamaczy eksploatowanych przez Wody Polskie na Dolnej Wiśle.

Śluza Północna została wybudowana w 1895 r. Łączyła główne koryto Wisły z Martwą Wisłą oraz chroniła Żuławy Gdańskie przed wodami powodziowymi. Obecnie tę rolę pełni sąsiadująca Śluza Południowa. Mimo wieloletniego zamknięcia śluzy zachowało się wiele elementów jej wyposażenia. Zostaną one teraz poddane renowacji i przystosowane do nowych celów.

Obiekt po remoncie służyć będzie jako przystań dla lodołamaczy eksploatowanych przez Wody Polskie na Dolnej Wiśle oraz będzie pełnić zadania edukacyjne.
Węzeł wodny Przegalina pełni ważną rolę na międzynarodowej drodze wodnej E40, łącząc Gdańsk (przez Martwą Wisłę) z głównym korytem Wisły. Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE, całkowity koszt przebudowy to 62 mln zł.

rel (MGMiŻŚ)

Śluza w Przegalinie
Śluza w Przegalinie
1 1 1 1