Żegluga

Wykonanie prac w cofce stopnia wodnego Malczyce oraz budowa stopnia wodnego Lubiąż we wsi Gliniany - zakłada program rozbudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża. Szacowany koszt programu na lata 2020-2028 to 1 102,1 mln zł.

Projekt uchwały opracowany przez ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej ws. ustanowienia wieloletniego programu pn.: „Rozbudowa i budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża”, opublikowano w czwartek w biuletynie informacji publicznej.

Podkreślono w nim, że aktualne warunki eksploatacyjne dróg wodnych w Polsce, wynikające z ich złego stanu technicznego, są jedną z podstawowych barier rozwoju żeglugi śródlądowej.

Podstawowe znaczenie dla rozwoju transportu śródlądowego ma w szczególności modernizacja szlaków wodnych i dostosowanie ich parametrów do potrzeb nowoczesnej międzynarodowej żeglugi. Przez niedoinwestowaną sieć śródlądowych dróg wodnych Polska hamuje transport śródlądowy z zachodu na południe i wschód Europy - napisano w projekcie uchwały.

Zwrócono uwagę na doświadczenia takich krajów jak Holandia czy Niemcy, gdzie współpraca tej gałęzi transportu z innymi przewoźnikami jest postrzegana jako element zintegrowanego łańcucha logistycznego.

Jak wskazano, do takiego stanu dywersyfikacji w systemie transportowym powinna dążyć również Polska. „Wymaga to kompleksowego i konsekwentnego podejścia, gdyż doprowadzenie dróg wodnych do klas międzynarodowych, możliwe jest do realizacji jedynie poprzez dalszą kaskadyzację zapewniającą stabilne warunki nawigacyjne” - napisano.

W projekcie uchwały podkreślono, że celem programu jest zapewnienie efektywnego i wieloaspektowego wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża. Jego zakres obejmuje wykonanie prac w cofce stopnia wodnego Malczyce oraz budowę stopnia wodnego Lubiąż na Odrze we wsi Gliniany, co – jak wskazano – przyczyni się do poprawy warunków żeglugowych na 29,5 km ODW.

Zaznaczono, że program przyniesie również korzyści w aspektach: gospodarczych, społeczno-ekonomicznych, środowiskowych oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego oraz przyczyni się do ograniczenia występowania zjawiska suszy.

Środki przyznane w ramach Programu rozwiążą część wieloletnich zaniedbań w sektorze żeglugi śródlądowej, na jednym z kluczowych odcinków dróg wodnych w Polsce. Transport rzeczny, jako najbardziej energooszczędny i przede wszystkim jeden z najbardziej efektywnych ekonomicznie znanych sposobów transportu towarów może uczynić produkty wytworzone w Polsce konkurencyjnymi na rynkach zachodnioeuropejskich poprzez obniżenie kosztów transportu oraz może przyczynić się do ożywienia gospodarczego kraju – wskazano.

Szacowany koszt programu to 1 102,1 mln zł, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2028. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał tego roku.

autorka: Agata Tomczyńska

+4 Mapa ?
Z ktorego roku jest ta mapa, pewnie z lat 70 XX w. Port w Kozlu w tym czasie pracowal pelna para, a dzis wsztrzymuje sie w dalszym ciagu jego odbudowe , wiec jak to jest naprawde!?
30 lipiec 2020 : 18:35 Miroslaw Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter