Żegluga

W ubiegłym tygodniu podpisano notarialną umowę między Gminą Miasto Szczecin, a Wodami Polskimi w sprawie przekazania działki w Podjuchach, na której powstanie nowoczesna baza dla lodołamaczy.

Wspomniany teren sąsiaduje z obecnym Nadzorem Wodnym w Podjuchach i będzie komplementarną częścią tego miejsca.

Nowoczesna baza dla lodołamaczy to realizacja kolejnego etapu inwestycji przeciwpowodziowych w naszym regionie. Lodołamacze nareszcie będą stacjonować. Ze względu na spływ pokrywy lodowej większość akcji lodołamania zaczyna się właśnie na wysokości Podjuch, stąd też budowa bazy dla lodołamaczy w tym miejscu jest najlepszą z możliwych decyzji – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Inwestycja polega na budowie bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy w Szczecinie przy ul. Karpiej. Zadanie będzie podzielone na kilka etapów. Przetarg ogłoszony zostanie w III kwartale tego roku, rozpoczęcie robót ma zacząć się najpóźniej w grudniu. Według szacunków Wód Polskich w Szczecinie zadanie zrealizowane będzie w I kwartale roku 2022. Baza dla lodołamaczy będzie nowoczesna, funkcjonalna i przestronna. Zaplanowane zostało zaplecze techniczne oraz miejsce, gdzie lodołamacze przechodzić będą doraźne naprawy.

W ramach przedmiotowej inwestycji w najbliższym czasie przewiduje się realizację I Etapu, czyli rozbiórkę istniejącej infrastruktury działkowej, istniejących nabrzeży basenu postojowego, oraz istniejących umocnień brzegowych wzdłuż rzeki Regalicy. Następnie budowę nabrzeża postojowo – cumowniczego dla lodołamaczy, o długości ok. 140 m, z miejscami do cumowania 8 szt. jednostek lodołamaczy. Przebudowany zostanie basen manewrowo-postojowy i wybudowany budynek magazynowo-warsztatowy, garaż i wiata magazynowa. Cały teren zostanie zagospodarowany i uporządkowany – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Wody Polskie planują także kolejny etap inwestycji, który zakłada budowę budynku biurowego w Podjuchach i jeszcze jednego garażu.

Jakie są cele przedmiotowej inwestycji? Podstawą jest dalsze poprawianie efektywności prowadzonych działań przeciwpowodziowych oraz jeszcze lepsze przygotowanie do akcji lodołamania w kolejnych latach.

Akcja lodołamania to najskuteczniejsze narzędzie minimalizacji ryzyka wystąpienia powodzi zimowych na Odrze, redukcji ich zasięgu oraz możliwość operacyjnego wykorzystywania utworzonych miejsc postojowych. Wykonana infrastruktura docelowo przeznaczona będzie do wspólnego użytku przez Nadzór Wodny i RZGW w Szczecinie – mówi Magdalena Sztukiel, zastępca dyrektora Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą.

Przypominamy jednocześnie, że dla Wód Polskich w Szczecinie budowane są dwa nowoczesne lodołamacze liniowe. Będą one gotowe na przełomie roku 2020/2021.

Szacunkowy koszt inwestycji: 21,38 mln zł.

Źródło finansowania: Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który jest finansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy).

rel (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

1 1 1 1

Newsletter