Żegluga

Polska Żegluga Morska - w kryzysowym 2013 roku - przewiozła łącznie 18,2 miliona ton ładunków. W strukturze ładunkowej zdecydowanym liderem było zboże, którego przetransportowano 5,2 mln ton. Dalsze w kolejności były nawozy sztuczne - przewieziono ich 1,3 mln ton, oraz węgiel i koks - 1,1 mln ton.

A oto pozostałe ładunki przewiezione przez statki PŻM w ubiegłym roku: wyroby stalowe - 499 tys. ton, fosforyty - 355 tys. ton, ruda żelaza - 390 tys. ton, płynna siarka - 104 tys. ton, sucha siarka - 55 tys. ton. W kategorii „inne” (minerały itd.) przewieziono łącznie 590 tys. ton ładunków.

Oddzielną kategorią, nie wliczaną do powyższych statystyk, są przewozy różnego rodzaju ładunków w podróżach typu time-charter. W ubiegłym roku w rejsach tych przewieziono 8,7 mln ton ładunków.

Na trudnym rynku żeglugowym PŻM w ubiegłym roku przewoziła ładunki przede wszystkich w ramach zafrachtowań pojedynczych (48,9 proc.). Sporo było też umów typu time-charter na jedną podróż (37,5 proc.). Tylko 3,5 proc. stanowiły ładunki przewiezione w ramach podpisanych stałych kontraktów.

Krzysztof Gogol/PŻM

1 1 1 1