Stocznie, Statki

VII Konwent Morski odbywa się w sobotę, 9 lutego od godz. 13:00 w Auli w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. W wydarzeniu organizowanym przez Konwent Morski i Politechnikę Gdańską uczestniczyć będą m.in. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, oraz Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Posiedzenie otworzy kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu Morskiego.    

W wydarzeniu poświęconym gospodarce morskiej wezmą udział także przedstawiciele parlamentu, samorządu, dowództwa Marynarki Wojennej oraz rektorzy wyższych uczelni.

Podczas posiedzenia konwentu Piotr Soyka, prezes Remontowa Holding SA wygłosi referat "Perspektywy Rozwoju Przemysłu Stoczniowego na przykładzie Remontowa Holding SA". Marek Różalski dokona prezentacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Natomiast prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej wygłosi referat "Wkład Politechniki Gdańskiej w rozwój gospodarki morskiej".

Konwent Morski został powołany w 2016 r. z inicjatywy Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Konwent zajmuje się m.in. opiniowaniem kluczowych kierunków działania resortu w obszarze gospodarki morskiej RP, rekomendowaniem inicjatyw, a także przedkładaniem projektów założeń i koncepcji rozwoju obszarów, którymi zajmuje się Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

rel (Politechnika Gdańska)

+6 konwent
I co z tego wynika? NIC. Konwent to czysto propagandowe spotkanie, nie mające żadnego przełożenia na to co faktycznie jest lub będzie czynione. NIESTETY.
10 luty 2019 : 09:02 Andy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter