Stocznie, Statki

Wodowanie to kolejny etap kontraktu na naprawę główną i dokową okrętu ratowniczego ORP Piast, który wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylii Okrętów w Gdyni. PGZ Stocznia Wojenna realizuje ten projekt wspólnie ze Stocznią Remontową „Nauta”. 

Umowa na remont i modernizację okrętu ratowniczego ORP Piast została podpisana w ubiegłym roku. Inspektorat Uzbrojenia zawarł ją z konsorcjum Stoczni Remontowej „Nauta” oraz Stoczni Marynarki Wojennej. Wartość kontraktu to ponad 50 mln zł. Po przejęciu przedsiębiorstwa przez Polską Grupę Zbrojeniową miejsce Stoczni Marynarki Wojennej w konsorcjum zastąpiła PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. 

Zgodnie z zapisami umowy z 2017 roku zakres prac modernizacyjno-remontowych na okręcie ORP Piast obejmuje naprawę i modernizację elementów kadłuba oraz zbiorników, linii wałów, silników głównych, wymianę zespołów prądotwórczych na nowego typu - silniki Cumminsa (w tym kompleksową modernizację elektrowni okrętowej), układu sterowania okrętem (w tym sterowania śrubami nastawnymi, windami kotwicznymi i sterami strumieniowymi), układu pozycjonowania/DSP, układu monitoringu siłowni okrętowych, urządzeń nawigacyjnych, urządzeń łączności (zarówno dla systemów łączności jawnej jak i niejawnej), urządzeń pomocniczych, modernizację systemu wentylacji oraz klimatyzacji okrętu, systemu nurkowego wraz komorą dekompresyjną i dzwonem nurkowym, systemu poszukiwania (sonar kadłubowy i holowany - wymiana na nowszy typ), pomieszczeń okrętowych oraz pozostałego sprzętu wojskowego. Większość z tych prac została już zrealizowana, co pozwoliło jednostce spłynąć na wodę 10 września br. Od tego momentu prace będą kontynuowane przy nabrzeżu na terenie PGZ Stoczni Wojennej. 

Ośrodek Uzbrojenia i Elektroniki – który jest jednostką organizacyjną Spółki – zaprojektował, a obecnie montuje na okręcie Zintegrowany System Łączności. Należy przy tym podkreślić, że stoczniowy Ośrodek wytwarza własne urządzenia łączności oraz prowadzi prace mające na celu ich integrację ze sprzętem radiowym i kryptograficznym, który już znajduje się na wyposażeniu okrętu.

Zintegrowany System Łączności składać się będzie między innymi z komutatorów strony jawnej i niejawnej, interfejsów, Interkomu Taktycznego oraz przenośnych urządzeń kryptograficznych. Poszczególne urządzenia oraz cały system spełniać będą rygorystyczne przepisy związane z przetwarzaniem informacji niejawnych.

Ponadto na okręcie zostanie zamontowany dopasowany do zakresu zadań ORP Piast i spełniający zapisy konwencji SOLAS system GMDSS. Dodatkowo, okręt otrzyma rozgłośnię wykonaną w technologii IP wraz z systemem łączności bezprzewodowej. Co więcej, Ośrodek Uzbrojenia i Elektroniki zaprojektował kompletny nowy system nawigacji oraz nowe pomieszczenie nawigacyjne. Prace z tego zakresu objęły także montaż nowoczesnych konsol na mostku. 

Okręt ratowniczy ORP Piast o numerze taktycznym 281 to jedna z dwóch jednostek projektu 570, które obecnie są eksploatowane przez Marynarkę Wojenną RP. Do jego głównych zadań należy szeroko pojęte zabezpieczenie działań okrętów podwodnych (w tym akcje poszukiwawcze i ratownicze) oraz holowanie innych jednostek pływających. 

W przyszłym roku w PGZ Stoczni Wojennej rozpocznie się budowa bardziej nowoczesnej jednostki ratowniczej. Aktualnie trwa proces projektowania w ramach kontraktu zawartego z Inspektoratem Uzbrojenia w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Oddanie okrętu do użytku spodziewane jest za ok. 5 lat.

rel (PGZ Stocznia Wojenna) 

0 O.R.P.Piast
wlatach 70 tych służyłem na nim
15 marzec 2019 : 11:50 krzysztof koLodziej Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Joszi
W latach 96-97 służyłem na nim .pozdrawiam kolegów z tych lat
01 lipiec 2019 : 21:19 Darek B. Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1