Stocznie, Statki

W Gdańskiej Stoczni Remontowa SA, należącej do grupy kapitałowej Remontowa Holding, pod koniec lipca br. zakończyła się przebudowa i remont statku Sylur, należącego do LOTOS Petrobaltic. 

Przed przebudową Sylur był typowym, wielozadaniowym statkiem typu PSV (Platform Supply Vessel), służącym do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego, pełniąc głównie funkcje zaopatrzeniowe, przewożąc ładunki sypkie, płynne i drobnicę na platformy wiertnicze i wydobywcze oraz innye obiekty prowadzące prace na morzu. Statek zbudowano w 2003 roku w stoczni Simek AS w Norwegii. Długi na 72 m, o mocy napędu głównego ok. 5500 KM, posiada system pozycjonowania dynamicznego klasy DP2.

Teraz, po zakończeniu przebudowy, Sylur może realizować różnorodne funkcje. Jako diving support vessel, będzie służył wspieraniu działań nurków, którzy będą z niego wykonywali prace podwodne. Inna funkcja to możliwość prowadzenia wierceń i badań geotechnicznych.

Przebudowa statku Sylur była skomplikowanym i trudnym zadaniem. Jak na niewielki gabarytami statek, zakres prac był ogromny, a czas na wykonanie krótki. 

Niewątpliwie najbardziej spektakularnym i widocznym efektem przebudowy jest moonpool ("studnia" - otwór w środkowej części kadłuba statku, od pokładu aż przez dno, o wymiarach ok. 3,5 m × 3,5 m). Można przez nią, przy pomocy zmodernizowanej w trakcie przebudowy specjalistycznej wiertni, wykonywać wiercenia i badania geotechniczne. Gdy moonpool nie jest wykorzystywany, pozostaje zamknięty pokrywą sterowaną hydraulicznie, wyprodukowaną przez jedną z firm grupy Remontowa Holding.

Kolejnym elementem zamontowanym przez stocznię, na rufie statku, jest A-frame, czyli bramownica wychylna, przez którą opuszczane są przyrządy badawcze, a która może też służyć do układania różnych elementów na dnie morza.

Przypomnijmy, że Sylur przypłynął do Gdańska 12 grudnia 2016 roku przyprowadzony przez kapitana Grzegorza Latkowskiego z Wysp Kanaryjskich, gdzie - w Las Palmas - miało miejsce przejęcie statku przez nowego właściciela i jego załogę. Poprzednim właścicielem jednostki była amerykańska firma Seabulk Offshore LLC z grupy Seacor Marine (jednego z kilku największych operatorów jednostek offshore na świecie). 

Statek ma teraz pracować przy zabezpieczeniu 80-kilometrowego gazociągu łączącego złoże B8 na Bałtyku z elektrociepłownią firmy Energobaltic i transportującego gaz ziemny z platformy Lotosu pracującej na bałtyckim złożu B8 do elektrociepłowni we Władysławowie.

IG, AL

Fot.: Maciej Bielesz, Sławomir Lewandowski

1 1 1 1

Newsletter