Stocznie, Statki

Forward Maritime Group poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z prywatną chińską stocznią Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding, dotyczącego planów budowy 20 masowców kamsarmax zasilanych LNG.

Forward Maritime Group została powołana przez grecką firmę żeglugową Arista Shipping, na której czele stoi Alex Panagopulos, wcześniej prezes przewoźnika promowego Attica Group. Międzynarodowa inicjatywa "Project Forward" promuje LNG jako paliwo okrętowe. Partnerami projektu, ustanowionego w 2013 r. oprócz Grupy Arista są: towarzystwo klasyfikacyjne American Bureau of Shipping (ABS), holenderski Shell, francuska firma inżynieryjna GTT, producent silników Wärtsilä oraz fińskie biuro projektowe Deltamarin.

Zasilane skroplonym gazem ziemnym nowatorskie masowce projektu "Forward Bulker 84-LNG", mające ustanowić nowe standardy ekologicznej żeglugi, o nośności 84 tys. ton każdy, mają być dostarczone przez chińską stocznię w latach 2020-2023. "Po dostawie, statki będą operować pod brandem "Forward Ships" - informuje komunikat Forward Maritime Group nie precyzując jednak nawet szacunkowych kosztów realizacji tego projektu.

Projektowany statek ma być wyposażony w dwa główne wysokoprężne silniki dual-fuel (na paliwo nisko-siarkowe LSFO oraz na LNG) Wärtsilä 31DF napędzające poprzez jedną przekładnię redukcyjną śrubę nastawną. Opływowy kształt kadłuba, elastyczny i efektywny system napędowy, zaawansowane oprogramowanie monitorujące pracę napędu oraz dane pogodowe, a także umiejscowiony na śródokręciu zbiornik na LNG o pojemności 2,5 tys. metrów sześc., mają umożliwić żeglugę oceaniczną o zasięgu 14 tys. mil morskich lub 25 tys. mil morskich w przypadku spalania paliwa nisko-siarkowego. Brak konwencjonalnych generatorów pomocniczych, a także mniejsza ilość urządzeń i części ruchomych w siłowni pozwolą znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne statku i zwiększyć jego ładowność o dodatkowe 2 200 ton.

Partnerzy projektu "Forward Bulker 84-LNG" wierzą, że dzięki masowcom nowej generacji LNG jako paliwo okrętowe zacznie być stosowane w światowej żegludze trampowej. Emisje spalin nowych statków będą spełniały zarówno normy emisji NOx (tlenków azotu) na poziomie Tier 3 (prawidło 13 załącznik VI Konwencji MARPOL73/78 - dop red.) jak i normy zawartości siarki w paliwie okrętowym, które od 1 stycznia 2020 r. na obszarach kontrolnych (ECA) będą mogły osiągać maksymalnie do 0,5 proc., a na akwenach poza ECA - maksymalnie 3,5 proc.

GL, TradeWinds, rel (Project Forward)

Poniżej - klip video ilustrujący konstrukcję membranowego zbiornika na LNG francuskiej firmy GTT:

 

1 1 1 1

Newsletter