Stocznie, Statki

Nowoczesne, skomplikowane statki wymagają zaawansowanych rozwiązań m.in. w zakresie projektowania, nadzoru budowy, instalacji urządzeń i systemów i ich rozruchu, czy też modelowania i analiz prognostycznych pozwalających na predykcję stanów skomplikowanych systemów, w tym - okrętowych (np. automatyki okrętowej czy systemów elektro-energetycznych statków). 

Global Maritime Sp. z o.o., z siedzibą na terenie byłej Stoczni Gdynia, zaprasza za swe stoisko (4.11) zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w przemyśle morskim i wydobywczym. 

Global Maritime dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie doradztwa technicznego i usług projektowych dla przemysłu okrętowego i morskiego na całym świecie.

Na Baltexpo 2017 firma, której mottem jest "Blue Sea Thinking", pokazuje m.in. swoje doświadczania z zaawansowanych projektów wykonanych w Polsce i na świecie i prezentuje nowinki dotyczące systemów analizy systemów dynamicznego pozycjonowania czy kompleksowych układów obsługujących płetwonurków oraz swoje możliwości w zakresie prac projektowych. 

Global Maritime Poland w latach 2015-2016 wspomagała Stocznię Remontową Nauta SA w ukończeniu budowy i wyposażeniu zaawansowanego statku naukowo-badawczego Oceanograf dla Uniwersytetu Gdańskiego, bogato wyposażonego m.in. w badawcze urządzenia hydrograficzne. Global Maritime zapewniało tu usługi projektowe i konsultingowe, a także w zakresie nadzoru nad pracami instalacyjnymi i rozwiązywaniu codziennych problemów EIT.

Dla Remontowej Shipbuilding SA, budującej najbardziej dotychczas zaawansowany technicznie statek polskiego przemysłu okrętowego - kablowiec z systemem pozycjonowania dynamicznego klasy DP2, Siem Aimery, Global Maritime, w latach 2015-2016, zaangażowana od początku projektu, opracowywała m.in. raport FMEA i program prób. Siem Aimery, to statek z konfiguracją closed bus tie głównej rozdzielnicy energii elektrycznej.

Z kolei dla kanadyjskiego armatora nowoczesnego promu ze stoczni Remontowa Shipbuilding, Global Maritime przygotowała analizy FMECA z potwierdzeniem w próbach morskich oraz badania RAM (Reliability, Availability & Maintainability Studies). Jednostka wyposażona jest w zaawansowany system napędowy z LNG jako głównym paliwem, odpowiadający najnowszym wymogom środowiskowym.

Metoda FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) znalazła zastosowanie w identyfikacji wielu cech obiektów przemysłowych na etapach opracowania koncepcji projektowej, użytkowania, szacowania cech procesów generacji oraz charakteru błedów pracy.

Kolejnym etapem rozwoju metodologii FMEA jest FMECA (Failure Mode, Effect and Criticality Analysis) poszerzona o analizę krytyczności, opartą na zdefiniowanych poziomach krytyczności oraz prawdopodobieństwach ich wystąpienia.

rel (Global Maritime), PBS

0 Naprawa Falowników -Naprawa Paneli Operatorskich
-falowniki.org - Naprawa Falowników -Naprawa Paneli Operatorskich - Zapraszamy do Współpracy !
16 sierpień 2018 : 07:29 Polkoks Elektronics Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1