Rybołówstwo

Cztery rybołówstwa śledzia atlantycko-skandynawskiego prowadzące działania na północno-wschodnim Atlantyku są zagrożone utratą certyfikatu MSC. To efekt braku międzynarodowego porozumienia dotyczącego kwot połowowych.

Rybołówstwa te poławiają między 600 tys., a 700 tys. ton śledzia atlantycko-skandynawskiego rocznie, co stanowi około 50 proc. wszystkich rocznych połowów śledzia z certyfikatem MSC. Certyfikowane śledzie sprzedawane są konsumentom w całej Europie.

Jednakże w związku z brakiem skutecznego zarządzania, w szczególności, jeśli chodzi o porozumienie dotyczące podziału kwot połowowych pomiędzy państwa nadbrzeżne (UE, Wielka Brytania, Islandia, Wyspy Owcze, Norwegia, Rosja oraz Grenlandia), zalecane poziomy połowów były przez wiele lat przekraczanie. W 2019 r. złowiono łącznie 777 165 ton śledzia, tym samym przekraczając o 32 proc. doradztwo naukowe.

Indywidualne kwoty połowowe ogłoszone przez poszczególne państwa na 2020 r. sumarycznie przekroczą doradztwo naukowe o prawie jedną trzecią (32 proc. czyli 168 312 ton). To oznacza, że rybołówstwa przekraczają zrównoważony poziom. Jeśli państwa poławiające chcą to zmienić, powinny działać zgodnie z ogłoszonym 30 września br. doradztwem naukowym Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) na 2021 r., w którym wskazano konieczność redukcji wielkości połowów.

Niezależni audytorzy wskazali, że brak odpowiedniego systemu podziału kwot połowowych może zagrozić kondycji stada w przyszłości i wyznaczyli warunek utrzymania certyfikatu MSC, zgodnie z którym strony muszą osiągnąć porozumienie do 2020 r. Warunek certyfikacji ustanowiono w 2015 r., a na jego realizację państwa nadbrzeżne miały aż pięć lat. Ze względu na brak postępów w tym zakresie rybołówstwom grozi utrata certyfikatów MSC.

Doroczne spotkanie państw nadbrzeżnych północno-wschodniego Atlantyku (Northeast Atlantic Coastal States), na którym ustalane są międzynarodowe działania zarządzające, rozpoczyna się 5 października br. i stanowi okazję by rozwiązać problem kwot połowowych oraz zapewnić długotrwałą zrównoważoną eksploatację stada śledzia atlantycko-skandynawskiego.

Stado atlantycko-skandynawskie już wcześniej doświadczyło skutków przełowienia. W latach 60. XX wieku to jedno z największych na świecie stad śledzia uległo załamaniu, a jego odbudowa trwała 20 lat. MSC koncentruje swoje działania na długotrwałej ochronie i utrzymaniu stad ryb w dobrej kondycji. Ma to jeszcze większe znaczenie w kontekście zmian klimatu, które już teraz wpływają na produktywność i rozmieszczenie stad ryb.

Wzywamy państwa biorące udział w październikowym spotkaniu do zawarcia porozumienia w sprawie podziału kwot zgodnie z doradztwem naukowym. Jedynie takie podejście pomoże utrzymać stado śledzia w dobrej kondycji, zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Chociaż poszczególne rybołówstwa podejmują nierzadko ogromne wysiłki, aby działać w sposób zrównoważony, ostatecznie nie osiągną tego samodzielnie. Gatunki migrujące, takie jak śledź atlantycko-skandynawski, nie uznają granic, dlatego potrzebujemy międzynarodowych umów, aby zarządzać całymi ekosystemami w dopasowany, oparty na wiedzy naukowej sposób, zamiast zarządzać zasobami ryb wyłącznie na poziomie krajowym – powiedziała Erin Priddle, dyrektor programu MSC na Europę Północną.

Niezależni audytorzy, którzy wskazali na prawdopodobne zawieszenie certyfikatu MSC dla rybołówstw śledzia, informują, że podobna sytuacja dotyczy także czterech rybołówstw błękitka z północno-wschodniego Atlantyku. W tym wypadku również certyfikaty MSC zostaną prawdopodobnie zawieszone w grudniu z powodu braku porozumienia w sprawie podziału kwot. Ta sama przyczyna spowodowała zawieszenie certyfikatów MSC dla rybołówstw makreli z północno-wschodniego Atlantyku w marcu 2019 r. Certyfikaty te pozostają nadal zawieszone, z uwagi na brak efektywnego zarządzania zgodnego z doradztwem naukowym, gwarantującym zachowanie stada w dobrej kondycji.

rel (MSC Polska)

 
+18 Olaboga...
Dotychczas przekraczali zalecane kwoty i mieli niebieski znaczek, a teraz ... czyżby miał on podrożeć ?
06 październik 2020 : 13:03 msc Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+14 Margoński i Pastuszak,naukowe gwiazdy z Miru wyjaśniają dlaczego w Bałtyku nie ma śledzia
" Pseudocalanus spp. jest kluczowym gatunkiem w centralnej części Bałtyku, ponieważ stanowi on główny pokarm zarówno dla stadiów larwalnych, jak i dla dorosłych osobników ryb planktonożernych (Hinrichsen i in. 2002, Möllmann i in. 2003a, b, Möllmann i Köster 1999, 2002) Około dwudziesto-krotny spadek ilości Pseudocalanus minutus elongatus stwierdzono wzdłuż południowego wybrzeża Polskiej Strefy Ekonomicznej na przestrzeni lat 1979-2009 (informacja personalna – P. Margoński, MIR – PIB)"

esearchgate.net/publication/313179809_Eutrofizacja_w_Morzu_Baltyckim_-_koniecznosc_holistycznego_podejscia_do_problemu_Eutrophication_in_the_Baltic_Sea_-_necessity_of_a_holistic_approach_to_the_problem
06 październik 2020 : 19:15 Szmir Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Szprot
To dlaczego jest szprota, skoro żre to samo co śledź?
06 październik 2020 : 21:05 GH Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Ktoś wie ?
A który ekosystem wytrzyma masowe połowy śledzi na ich tarliskach ?
07 październik 2020 : 04:00 rolmops Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Pomorska i Wiślany
Sugerujesz zakaz tradycyjnych, wiosennych połowów śledzia na Zatoce Pomorskiej i Zalewie Wiślanym? Z czego żyje większość rybaków w tych rejonach, a niektórzy tylko z tego?
07 październik 2020 : 06:23 ZUT Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Każdy ekosystem to wytrzyma, bo zawsze wytrzymywał.
pod warunkiem, że będzie pokarm w systemie
08 październik 2020 : 10:48 MIZ Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 "Rewolucyjna teoria" ?
U ludzi ( i nie tylko u nich ) jeśli nie dojdzie do zapłodnienia to można wybudować bardzo wiele domów, żłobków, przedszkoli i szkół i czego tam jeszcze, a i tak ich populacja nie wzrośnie. U ryb jest inaczej ?
08 październik 2020 : 11:46 rolmops Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Widziałeś dzieci wymierające w Afryce z głodu
teraz tak samo jest z rybami na Bałtyku, fajnie?
08 październik 2020 : 18:38 Demagogia z MIRu Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-4 Rośnie
A mimo to ludzi w Afryce ciągle przybywa...
Ubywać ich będzie jak przyjdzie wojna, przekładając na ryby - jak będą wyławiane.
08 październik 2020 : 18:46 z Komitetu Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Bo Afryka nie jest tak roz***** jak Bałtyk przez paszówkę
Fajnie?
08 październik 2020 : 20:21 Demagogia z MIRu Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+10 Szprot jest w twojej ładowni bo łowisz jego resztki kosmicznymi trałami i echosondami
zajrzyj za szprotem do żołądków dorszy lub powiedz gdzie się podziała wesz morska która tak jak dorsz zdechła całkowicie z głodu, podobnie jak większość bałtyckich bentosofagów
07 październik 2020 : 06:37 Szmir Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 Ale problemem śledzia nie jest jego tarło tylko brak pokarmu
czy to tak ciężko zrozumieć to co ci napisali powyżej?
07 październik 2020 : 06:55 Śledziona Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 wesz morska
Wesz morska to ty jesteś a to o czym myślisz to podwój wielki
07 październik 2020 : 09:58 mir Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Najważniejsze że zrozumiałeś o co chodzi
naukowcu z PGRu
07 październik 2020 : 10:42 Eliza Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Ptzeciwnie
W przeciwieństwie do Ciebie który nic nie rozumiesz. Czytasz, cytujesz, ale wiedzy i rozum i zabraklo, efekcie g.... rozumiesz.
08 październik 2020 : 04:24 ZUT Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Jest tragedia ze szprotem
Horbowy równo rok temu powiedział w MIRZe, że w ostatnich latach szprot stracił kondycyjnie 40% swojej masy, przestańcie się wreszcie nawzajem oszukiwać bo jeszcze prokurator wam się do tyłka dobierze. Bajer można było żenić jak były ryby.
07 październik 2020 : 07:16 Leksus Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Tragedia
Jak jest taka tragedia to za czym trałuje cała flota rufowców z Helu, Władka i Jastarni?
07 październik 2020 : 19:46 AIS Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Trałują za szpilką, która się jeszcze nie wytarła i już nie wytrze
nie wiedziałeś pewnie?
08 październik 2020 : 07:54 The End Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Współwinni
I wszyscy na to patrzą i akceptują? Nikt nie protestuje? Przecież to jest współudział w przestępstwie!
08 październik 2020 : 09:59 UST_ Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Komitet Ratowania Bałtyku
a gdzie jest ten Komitet Ratowania Bałtyku? Może od tego powinni zacząć? Od zwalczania patologii we własnym gronie. Rufowce właśnie dobijają Bałtyk, a Komitet co to ma go ratować tylko na to patrzy...
Panowie z komitetu mają jaja?
08 październik 2020 : 18:50 Gadus Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Komitet Ratowania Bałtyku jest jedyną organizacją, która zakończy paszową patologię
wiem co mówię
09 październik 2020 : 07:29 Wtajemniczony Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Ma okazję
Właśnie ma okazję, tu i teraz, a nie w mglistej przyszłości która nas czaruje. Tu i teraz rufowce z Helu, Władka i Jastarni właśnie dobijają ostatnie stada młodocianych szprotów. Trzeba działać tu i dzisiaj. Czekamy na efekty, nie na zapowiedzi, obiecywać każdy potrafi, robić niewielu potrafi. Czas pokazać czy to realna inicjatywa, czy kolejna ściema dla kasy.
09 październik 2020 : 10:41 UST_ Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Odpowiadam
A o czym ja mówię ? Umyj uszy może to Tobie pomoże. Powtarzam po raz kolejny. Należy powstrzymać wszelkie połowy. Przede wszystkim te prowadzone na wielką skalę - paszowe nade wszystko. Należy między innymi zabronić połowów śledzia w czasie tarła na Zatokach i w szkierach. Zająć się tematem flądry i co bardzo ważne należy unicestwić ,, rybaków |" którzy odławiają miniaturowe turboty. Na hali w Gdyni jest tego pełno.Są jeszcze inni bandyci, którzy mordują Bałtyk. Tych ,, kolegów " musimy wyeliminować jeśli chcemy mieć rybołówstwo na Bałtyku. Oczywiście rybakom należy się pomoc finansowa z UE. Wszystkim rybakom. Załogom również. Jeśli ktoś tego nie rozumie musi odejść z branży.
14 październik 2020 : 00:44 KRB Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 To nie do nas
Ta informacja nie dotyczy centralnego śledzia bałtyckiego . Spoko
06 październik 2020 : 19:00 Franek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Zachodni śledź
Dotyczy zachodniego śledzia , odbudowa 20 lat!!!
06 październik 2020 : 19:22 Dorsz100 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+19 Idioci czy dywersanci ?
Jak nazywa się tych, którzy widząc opłakany stan zasobów dorszy postulują jeszcze więcej tego samego?
Międzynarodowa Rada Badań Morza stwierdziła, że to populacja fok ma większy wpływ na zasoby tych ryb niźli połowy dokonywane przez rybaków i (pożyteczni?) idioci podpisując deklarację dążą do utrzymana tego stanu w przyszłości powodując przeistoczenie jeziora zwanego Morzem Bałtyckim w foczą kloakę.

www.portalmorski.pl/m-inne/46513-czy-deklaracja-ue-nasz-baltyk-jest-szansa-na-realna-poprawe-stanu-naszego-morza
07 październik 2020 : 03:55 balbin-a Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Po konferencji
https://www.portalmorski.pl/m-inne/46513-czy-deklaracja-ue-nasz-baltyk-jest-szansa-na-realna-poprawe-stanu-naszego-morza
07 październik 2020 : 05:22 ZUT Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+10 Komitet Ratowania Bałtyku zrobi własne badania wody Bałtyku w styczniu 2021
i wtedy skończy się wreszcie te żałosne skomlenie i oszukiwanie rybaków przez mirowskich i unijnych krętaczy. Część badań już jest zrobiona.
07 październik 2020 : 06:47 KRB Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-5 Gratulacje
Gratulacje. Tysiące naukowców, dziesiątki instytutów i statków bada Bałtyk od dziesięcioleci i najtęższe profesorskie głowy ciągle wielu rzeczy nie wiedzą, a KRB "zrobi własne badania wody Bałtyku w styczniu 2021" i będzie już wszystko wiedział. Czapki z głów. Wiemy chyba kogo nominować do Nobla w 2021.
07 październik 2020 : 06:59 dr__ Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+14 Jak robiłeś porządne badanie to nie musisz zaraz srrać w gacie
wyluzuj się.
07 październik 2020 : 09:09 Ajnsztajn Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Tu masz naukowców, nieuku z PGRu
Marianna Pastuszak, Mariusz Zalewski, Tycjan Wodzinowski, Krzysztof Pawlikowski Eutrofzacja w Morzu Bałtyckim – konieczność holistycznego podejścia do problemu (Eutrophication in the Baltic Sea – necessity of a holistic approach to the problem)

researchgate.net/publication/313179809_Eutrofizacj a_w_Morzu_Baltyckim_-_koniecznosc_holistycznego_po dejscia_do_problemu_Eutrophication_in_the_Baltic_S ea_-_necessity_of_a_holistic_approach_to_the_probl em
07 październik 2020 : 09:31 Eliza Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 Miliony niemieckich esesmanów gazowało żydów w obozach koncentracyjnych
czyż ci szlachetni ludzie mogli się mylić skoro były ich miliony?
07 październik 2020 : 11:22 Evunia Braun Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 badania zasolenia
Czy komitet ratowania Bałtyku jest w porozumieniu ze Zrzeszeniem Rybaków Morskich ,bo w tej organizacji rybacy mają badać zasolenie. Czy znowu ktoś kogoś chce wykołować ,czy znowu ktoś na rybakach chce zarobić.
07 październik 2020 : 14:21 kilimangaro Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 Zawsze Zrzeszenie jest dymane i tak jest tym razem
zasolenie nie ma żadnego znaczenia dla Bałtyku bo zawsze rośnie wraz z głębokością, tutaj można poczytać więcej, żeby nie wyjść znów na kretyna, to dlatego Mir bada zawsze inne parametry tylko je do niedawna ukrywał aż ktoś się niechcąco wysypał. Badanie soli w morzu to temat dla prokuratora i Kaczyńskiego

naszbaltyk.pl/hydrologia/
07 październik 2020 : 15:13 Solniczka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 CTD
A jak owi rybacy będą badali to mityczne zasolenie? Jak zrobią pionowy profil na głębokości 60-80 m? Czy zmierzą tylko to co wiadrem pobiorą przez burtę? Czyli pomiar g.... warty?
07 październik 2020 : 17:50 Hydrolog Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 Tu nie chodzi o badanie czegokolwiek
tu chodzi o rozkradzenie rybackich pieniędzy, jak zwykle, badanie przeprowadzi dopiero Komitet Ratowania Bałtyku
07 październik 2020 : 19:29 Wieliczka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Czym
A ten cały KRB to czym będzie te badania robił? Skąd wezmą statek badawczy z laboratoriami (biogeny trzeba oznaczać zaraz po pobraniu, mrożenie wody to błąd metodyczny, od razu do podważenia), kto im te wyniki zinterpretuje? Coś mi to też wygląda tylko na kolejny skok na kasę.
07 październik 2020 : 19:52 Hydrolog Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Czego ty się wciąż boisz, panie hydrologu?
przecież jak robiłeś uczciwe badania nie nie musisz nam tu wciąż umierać ze strachu. Są już ludzie , którzy zrobią ci porządne badania na koszt rybaków , które zostaną dostarczone mediom i Komisarzowi.
08 październik 2020 : 07:47 Laboratoria.net Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-3 Nie mierz
Nie mierz innych swoją miarą. Nikt niczego się nie boi. Ja by się bał o KRB, bo szanse na ośmieszenie siebie i reprezentowanych rybaków są duże. Akurat każdy kto choć trochę pracuje w temacie wie kto, ile i jaką ma infrastrukturę do badań morza ma w Polsce. Wiadomo ile jest rozet, sond CTD i statków zdolnych je obsłużyć do głębokości 90-100 m i ile statków ma laboratoria, ludzi, sprzęt i metodykę do takich oznaczeń. To jest mały kraj, mało sprzętu, mało ludzi, wszyscy się znają i znają swoje możliwości. I wiadomo kto i kiedy spie... robotę. I to wszystko będzie wiadome. Będzie wiadomo kto i jak zrobił badania dla KRB i czy zrobił to porządnie, czy spier... robotę.
08 październik 2020 : 08:25 .net Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Przestań już tu skamleć bo jesteś żałosny, miałeś całe życie, żeby robić uczciwe badania
Jeżeli teraz myślisz, że 7 tysięcy bałtyckich rybaków odpuści ci, że wykończyłeś ich biznes i rodziny to chyba jesteś kretynem, Komisarz znów przysłał pismo, w którym prosi o wszystkie dokumenty w sprawie stanu Bałtyku i teraz dostanie już wszystkie.
08 październik 2020 : 09:18 Rybacki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 Nic nie trzeba badać, badania sią już dawno zrobione przez MIR i szwedzkich profesorów
Pani Pastuszak zapomniała tylko dostarczyć je panu komisarzowi przed konferencją litewską, gdzie nie dopuszczono do głosu rybaków i podsunięto bzdury do podpisu politykom, temat zresztą jest jak najbardziej odwracalny.

"Na podstawie wniosków wynikających
z tematycznej monografii Håkansona i Bryhna (2008)
oraz wieloletnich wyników własnych wykazano,
że Bałtyk jako całość nie jest rejonem zeutrofizowanym, a takie założenie było głównym motywem
podjętych działań HELCOM (tab. 4) zmierzających do
drastycznej redukcji ładunków TN i TP. "

file:///C:/Users/x/Downloads/Tom_II_95MIR_MPastuszak_pp11-44.pdf

Mówiąc krótko, unijne miliardy wydane na walkę z nieistniejącą eutrofizacją Bałtyku zostały zmarnowane na całkowite zniszczenie życia biologicznego i rybołówstwa na Bałtyku co zostanie niedługo wykazane poprzez prezentację najnowszych badań.
08 październik 2020 : 08:38 Badania są. Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Badania zasolenia Bałtyku przez rybaków to klasyczne odwracanie kota ogonem
MIR był w tym zawsze mistrzem ale coś musi się dziać coś poważnego, że zdecydowali się teraz na aż tak prostacki i prymitywny numer.
08 październik 2020 : 09:48 Wła Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-3 KRB
KRB śmierdzi mi od poczatku skokiem na kasę
07 październik 2020 : 20:59 Malgus Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 badania zasolenia
Czyli jakieś tłuki w większości po podstawówce będą prowadzić badania akwenu.Zgłaszam się za połowę tego co będzie brał jeden z wielu koordynatorów tego grubego nićmi szytego wyłudzenia.
08 październik 2020 : 11:43 kasiarz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Pamiętajmy jedną tylko rzecz
po rekonstrukcji rządu jedynym człowiekiem, który zapanuje nad tym esbeckim, portowym burdelem jest wyłącznie Jarosław Kaczyński, jeżeli dalej chcecie przeprowadzać eksperymenty z plaformianymi urzędnikami, złodziejami i sądami administracyjnymi to życzę powodzenia, ja trzymam się z Kaczorem
08 październik 2020 : 14:44 Zwyklak Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 To plyń na jeziora dumać kaczki
Rybacy dymać się nie dadzą. Nie pierwszy i nie ostatni maminsynek co chce wszystkich w marionetki przerobić a sam w życiu odcisku nigdzie poza dupa nie miał...
08 październik 2020 : 16:21 Bocian Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-9 Piątka
Jarosław wprowadzi piątkę dla zwierząt morskich - morświnów, fok, ptaków itd. Jak dowie się (z badań prowadzonych przez samych rybaków), ile zwierzaków topi się w męczarniach w sieciach, to skończy się rybaczenie, tak jak hodowanie norek.
08 październik 2020 : 18:54 Morświn Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 No to ile tych zwierzaków się topi w rybackich sieciach?
podaj konkretną liczbę i gatunki
10 październik 2020 : 08:23 Ekolog Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Ptaki
Ptaków od 15 do 30 tyś sztuk rocznie. Fok kilkadziesiąt, ale to bez znaczenia, bo fok nie brakuje, morświnów kilka sztuk, ale tu każda sztuka jest na wagę złota, co podziela Komisja, szykujaca właśnie duże ograniczenia w rybołówstwie. Na Zalewach dochodzą wydry i bobry. Rybacy robią właśnie projekt i sami dokładnie to wszystko dokumentują.
10 październik 2020 : 10:07 Świn Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 .
Jak chcesz to mogę podać. To będzie bardzo interesujące dla opon i publicznej.
12 październik 2020 : 13:00 Gfffg Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-9 Andrzej D. i badania....
Komuś szkodzi covid-16
08 październik 2020 : 17:33 info Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Pamiętacie jak mafia zwalczała tutaj Jończyka?
ale z Dettlaffem tak łatwo nie pójdzie, sami się przekonacie.
08 październik 2020 : 18:32 DarRyb Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 To zapytaj kolegę z Jastarni dlaczego łowił pasze cały czas
Szukacie winnego zniszczenia Bałtyku to macie do wśród swoich . Najpierw łosoś, potem dorsz a od kilku lat szprota i narybek śledzia . Taka ewolucja prawdziwego polskiego rybaka . Czego się nie dotknie to wszystko zdycha
08 październik 2020 : 23:17 Rybacki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Nareszcie
Nareszcie zrozumiałeś. Polski rybak żywemu nie przepuści, wyłowi wszystko do dna, do ostatniej szpilki i ostatniego ciernika. Po nim choćby potop. A winni będą wszyscy, Unia, naukowcy, inni którzy mają mu jeszcze za to płacić. Bo liczy KASA, tylko i wyłącznie KASA. Niech to tylko dotrze do opinii publicznej i niech podatnik dowie się na co idą jego pieniądze, to nie za rybakiem nie zapłacze i to będzie prawdziwy koniec. Oby jak najszybciej, póki coś jeszcze w morzu żyje.
09 październik 2020 : 04:10 UST_ Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 A propos
Czy kroi się jakiś program ptaszkowy, śmieciowy lub jakiś inny ?
09 październik 2020 : 05:16 ??? Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 KASA
KASA, KASA, KASA....
09 październik 2020 : 05:55 PLN Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+10 Podobno MIR załatwił nowy program dla Zrzeszenia
Będzie to badanie zawartości cukru w cukrze
09 październik 2020 : 07:33 Ameeen Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Zwalanie na polskich rybaków nie ma żadnego sensu
to w Skagen były największe udokumentowane przewały i nikt już tego nie zatuszuje.
09 październik 2020 : 07:39 Marianna Bartoszko Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 Wszyscy łowili paszę bo tak kazali naukowcy z bożej łaski
aż przyszła pani Marianna Pastuszak i mądrym otworzyła oczy, głupcy dalej łowią.
09 październik 2020 : 07:42 Szmir Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-6 Tabletki?
Grzesiu, tabletki się skończyły?
Prawda jest jedna, dorsza w Bałtyku już nie będzie, przynajmniej za naszego życia. Jedyne co zostanie rybakom to śledź, szprot i flądra. Może się to komuś podobać czy nie, ale zwyczajnie innych ryb w tym morzu nie będzie. Zwłaszcza dorsza który stracił 90% tarlisk i większość puli genowej, w szczególności większych, szybciej rosnących osobników. On Bałtyku nie ma już szans na życie i na odbudowę populacji. Którą zniszczono łowiąc w 2006-08 ostatnie liczebnie pokolenia. Wbrew naukowcom, a wiadomo za czyją namową. Ten człowiek za to powinien stanąć przed sądem.
09 październik 2020 : 10:50 UST_ Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Trójpolówki nie było ?
W latach 2009-2011 zasoby też były na dobrym poziomie co oprócz Polaków udowodnili Duńczycy, Szwedzi, Finowie, Łotysze i Rosjanie.
09 październik 2020 : 12:42 memory Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Już Karnicki napisał, że śledzia wam w paszy nie zabraknie, podajcie go za to do sądu, że wkręcił was w milionowe straty
/trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,2278354 6,sledzia-w-baltyku-nam-nie-zabraknie-wywiad.html
09 październik 2020 : 23:38 Justice Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Za namową Tuska i Romana Wenerskiego
https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/25604-nie-bylo-przelowienia-dorszy-w-2007-roku

Dziwię się, że Kaczyński nie odpala tego jeszcze w kołchozie.
10 październik 2020 : 00:08 Mareck Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 Co ty chcesz tu skręcić esbecki cwelu, myślisz że rybacy mają sklerozę?
https://www.portalmorski.pl/m-rybolowstwo/11015-puccy-rybacy-dostali-raport-z-programu-czterech-kutrow-dorszy-w-baltyku-jest-duzo
10 październik 2020 : 00:12 Korbowy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 Co mówisz
Masz na myśli raport w którym naukowcy ostrzegają, że dorsza jest łowione za dużo i trzeba kontrolować połowy, a rybacy na jego podstawie twierdzą, że dorsza było pełno i że mogą łowić "do zalania pokładu"? No faktycznie. Ktoś się jeszcze dziwi obecnej sytuacji? Kto zalecał ochronę, a kto chciał łowić do oporu? Wystarczy sobie odpowiedzieć na te pytania i mamy winnych.
10 październik 2020 : 20:55 Pucki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Sprzedam
Siatka MASKONUR 1 plus worek sledziowy i szprotowy tel 602504615
09 październik 2020 : 05:45 Andrzej123 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Zaczyna się handel trałami paszowymi
wnioski wyciągnijcie sobie sami co tu się niedługo będzie działo.
09 październik 2020 : 07:35 Srulek Aprikozenkran Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Dni
Słyszał ktoś by mieli dołożyć jakieś dni do postoju???
09 październik 2020 : 16:28 Jestem i będę Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 30 dni
do końca października. łeba tak ma
09 październik 2020 : 21:34 jmn Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 nic nie wiadomo
I po co piszesz brednie .Na razie to jeszcze nic nie wiadomo
10 październik 2020 : 05:34 jurekk Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 as
duzo nie ale 60 by sie do konca roku armatorom przydalo pare groszy jeszcze by przytulil
10 październik 2020 : 08:31 gosc Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+10 Panie panowie, są naprawdę dwie bardzo dobre informacje, Komitet Ratowania Bałtyku osiągnął absolutny sukces, są pieniądze dla rybaków na co najmniej 5 lat
"Rada i Parlament Europejski osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie wsparcia rybaków dotkniętych trudną sytuacją zasobów w Morzu Bałtyckim. Tymczasowe porozumienie ma na celu ochronę rentowności finansowej i środków do życia rybaków na Morzu Bałtyckim, jednocześnie umożliwiając odbudowę zasobów rybnych, zwłaszcza dorsza wschodniego Bałtyku. Obejmuje konkretne środki, takie jak wsparcie finansowe dla rybaków dotkniętych katastrofą, zmniejszenie zdolności połowowej flot dotkniętych skutkami oraz wzmocnione monitorowanie i kontrole. Tymczasowe porozumienie umożliwia również ostrożne wznowienie działalności połowowej po dostatecznym odnowie stad lub po pięciu latach."


consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/22/informal-deal-on-measures-to-support-fishermen-and-sustain-fish-stocks-in-the-baltic-sea/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+deal+on+measures+to+support+fishermen+and+sustain+fish+stocks+in
10 październik 2020 : 09:09 KRB Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Druga to taka, że będzie wysłuchanie publiczne polskich rybaków w Parlamencie Europejskim w sprawie przyczyn i manipulacji informacjami dotyczącymi zasobów ryb na Bałtyku
Europosłowie PiS uzależniają datę odbycia tego wysłuchania od stanu pandemii koronawirusa, jest też możliwość odbycia jej zdalnie, bez konieczności wyjazdu do Brukseli. Polscy posłowie w PE będą chcieli ratować całe bałtyckie rybołówstwo oraz chcą pokazać Niemcom jak wygląda obecnie praworządność w UE w dziedzinie rybołówstwa, do wysłuchania dołączony zostanie wątek notatki Wenerskiego wraz z towarzyszącymi dokumentami jak Unia wymusiła na rządzie Tuska sfałszowanie dokumentów połowowych w 2007 i 2008 roku. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to zakończy się era zakłamanych naukowców i otwarta zostanie droga do prawdziwego ratowania zasobów ryb i rybaków we wszystkich krajach bałtyckich
10 październik 2020 : 09:14 KRB Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1