Rybołówstwo

Organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) ufundowała granty o łącznej wysokości ponad 650 tys. funtów. Zostały one przyznane w ramach funduszu Ocean Stewardship Fund rybołówstwom oraz grupom badawczym pracującym na rzecz ochrony oceanów oraz zasobów ryb i owoców morza.

Piętnaście projektów badawczych z różnych stron świata otrzyma dofinansowanie do 50 tys. funtów (GBP) każdy w ramach funduszu MSC Ocean Stewardship Fund. Wśród nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu znalazły się: Zoological Society of London, WWF Południowa Afryka, BirdLife Południowa Afryka, a także rybołówstwa z obu Ameryk, Europy, Azji i Afryki.

Program certyfikacji MSC nagradza zrównoważone rybołówstwa oraz motywuje do udoskonalania sposobów, jakimi prowadzone są połowy. W ten sposób organizacja MSC wraz z partnerami działa na rzecz walki z przełowieniem oraz promuje zrównoważone połowy na całym świecie.

Projekty nagrodzone w 2020 roku grantami z funduszu Ocean Stewardship Fund, koncentrują się na badaniach nad zmniejszaniem oddziaływania rybołówstw na gatunki zagrożone oraz problemem zagubionych narzędzi połowowych tj. sieci widmo.

Dane zgromadzone w ramach realizacji tych naukowych projektów znacząco poszerzą dotychczasową wiedzę na temat jednych z najbardziej wrażliwych na świecie siedlisk oraz zagrożonych chronionych gatunków morskich.

W jednym z nagrodzonych projektów, realizowanym przez kanadyjską uczelnię University of Windsor, analizowane będą rozwiązania mające na celu ochronę najdłużej żyjącego na świecie kręgowca, rekina grenlandzkiego. Inne nagrodzone projekty obejmują testowanie aplikacji na smartfony, której zadaniem będzie rejestrowanie przemieszczania się zagrożonych gatunków, a także testowanie elektronicznych urządzeń monitorujących, które wykorzystuje się do zmniejszenia interakcji z ptactwem morskim oraz ochrony raf koralowych przed zanieczyszczeniem zagubionymi narzędziami połowowymi.

Finansowanie otrzyma również osiem rybołówstw znajdujących się na drodze do zrównoważonego rozwoju. Należą do nich rybołówstwa na wczesnych etapach udoskonalania swojej działalności (w szczególności z Globalnego Południa), jak i rybołówstwa, które już posiadają certyfikat MSC.

Sześć z nagrodzonych rybołówstw jest częścią większego projektu Fish for Good wspieranego przez Holenderską Loterię Pocztową, wspierającego rybołówstwa w Indonezji, Meksyku oraz Republice Południowej Afryki w ulepszaniu praktyk połowowych.

Przewiduje się, że w następnych edycjach konkursu wezmą udział kolejne rybołówstwa, które wykazują duże zaangażowanie we wprowadzaniu ulepszeń w kierunku zrównoważonego rozwoju, co jest jednym z warunków niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie.

Żyjemy w wyjątkowych czasach, gdy świat mierzy się ze zdrowotnymi oraz ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Potrzeba utrzymania oraz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego dla wszystkich ludzi na świecie, nigdy nie była tak ważna jak teraz. Światowy przemysł rybny odgrywa kluczową rolę w tym przedsięwzięciu, a my widzimy nieustające zaangażowanie rybaków, przetwórców oraz sprzedawców, którzy pomimo ogromu wyzwań przed jakimi stoją, dostarczają konsumentom ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych źródeł – powiedział Rupert Howes, dyrektor generalny MSC.

Gratuluję wszystkim zwycięzcom pierwszej edycji grantów z funduszu Ocean Stewardship Fund. Mamy nadzieję, że fundusz ten przyczyni się do wprowadzenia kolejnych udoskonaleń w sposobie, w jaki prowadzone są połowy w naszych oceanach. Wyniki uzyskane z poszczególnych projektów będą dostępne dla branży. Mamy też nadzieję, że wiedza ta przyczyni się do wzmocnienia wysiłków na rzecz poprawy kondycji oceanów i utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego – dodał Howes.

Fundusz Ocean Stewardship Fund wspiera rybołówstwa we wprowadzaniu usprawnień na rzecz zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów i przyczynia się do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 14 – Życie pod wodą.

Zwycięzcy konkursu grantowego Ocean Stewardship Fund 2020

1. Innowacyjne metody redukcji przyłowu ptactwa morskiego

BirdLife oraz rybołówstwo morszczuka z Południowej Afryki: 49 949 GBP

Badania mają na celu opracowanie planów ograniczenia przyłowu ptactwa, dzięki użyciu barier dla ptaków i wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych. Dodatkowo zostaną zainstalowane urządzenia elektroniczne do monitorowania skali przyłowu ptaków. Więcej informacji: https://www.birdlife.org.za/what-we-do/seabird-conservation/what-we-do/albatross-task-force/

2. Mapowanie dna morskiego u zachodnich wybrzeży Grenlandii

Zoological Society of London oraz rybołówstwo halibuta i krewetki z Grenlandii: 49 788 GBP

W wyniku zmian klimatu stada ryb migrują na północ, co wymaga od rybołówstw adaptacji do nowych warunków. Celem badań jest zgromadzenie większej ilości danych na temat wrażliwych siedlisk wokół Zachodniej Grenlandii, aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi rybołówstwa na te obszary.

3. Aplikacje na smartfony do identyfikacji gatunków chronionych

VisNed oraz Joint Demersal Fisheries: 50 000 GBP

Aplikacja na telefon (Mofi) obecnie monitoruje jedynie przemieszczanie się floty tego wielonarodowego rybołówstwa. Nowa wersja aplikacji, pozwoli dodatkowo na omijanie cennych obszarów ekosystemów moskich (VMEs) oraz rejestracje i monitorowanie zaobserwowanych przez rybołówstwo zagrożonych lub podlegających ochronie gatunków. Będzie również możliwe przesyłanie zdjęć przez aplikację, a całość zostanie opracowana wersji wielojęzycznej.

4. Ochrona rekina grenlandzkiego przed przyłowem - najdłużej żyjącego kręgowca na ziemi

University of Windsor oraz rybołówstwo halibuta z Grenlandii: 50 000 GBP

Rekin grenlandzki jest gatunkiem dość często przyławianym na półkuli północnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom oraz oznaczaniu rekinów możliwe będzie oszacowanie ich śmiertelności, prześledzenie stosowanych praktyk połowowych w celu zmniejszenia przyłowu oraz opracowanie najlepszych procedur postępowania z przyławianymi zwierzętami oraz ich uwalniania.

5. Czy praktyki uwalniania płaszczek z przyłowu umożliwiają ich przetrwanie?

Fondation d’Enterprises des Mers Australes (FEMA) oraz rybołówstwo antara SARPC: 27 000 GBP

Przyłów spodoustych (rekinów i płaszczek) stanowi poważny problem w połowach na Południowym Oceanie. Badania skupią się na poszerzeniu wiedzy na temat ekologii płaszczek, wielkości populacji oraz ustaleniu czy praktyki uwalniania płaszczek z przyłowu są skuteczne, umożliwiając ich przetrwanie.

6. Pionierskie partnerstwo na rzecz podnoszenia kwalifikacji

Southern Inshore Fisheries, Conservation Authority i Dorset Wildlife Trust oraz rybołówstwo małży Poole Harbour Clam and Cockle Fishery: 21 056 GBP

Wspólny projekt rybaków i ekologów ma na celu zmniejszenie wpływu na gatunki zagrożone lub podlegające ochronie. Projekt zakłada poszerzenie wiedzy i umiejętności rybaków w identyfikacji chronionych gatunków oraz prowadzenie dzienników interakcji rybołówstwa z tymi gatunkami i ich siedliskami.

7. Ulepszenia w zrównoważonych połowach tuńczyka

ECHEBASTAR FLEET SLU i rybołówstwo tuńczyka bonito Echebastar: 49 980 GBP

Zagubione na morzu urządzenia powodujące koncentrację ryb (ang. FAD) mogą stanowić poważny problem dla morskich ekosystemów. Aby lepiej zrozumieć ich wpływ, wprowadzony zostanie monitoring oznakowanych wcześniej żarłaczy jedwabistych. Część środków finansowych z zostanie przeznaczona na dalsze wspieranie inicjatywy FAD Watch na Seszelach w celu przechwytywania zagubionych urządzeń FAD.

8. Meksykańskie rybołówstwo langusty na rzecz zrównoważonych połowów

Pronatura Noroeste oraz rybołówstwo langusty ze Wschodniego Meksyku: 50 000 GBP

Fundusz stanowi wsparcie w transformacji rybołówstwa langusty, umożliwiające przystąpienie do procesu certyfikacji MSC. Zostanie opracowana strategia połowów, określony wpływ na gatunki wykorzystywane jako przynęta. Zostanie przeprowadzone dochodzenie związane z możliwym procederem odcinania płetw rekinom oraz oddziaływania na gatunki zagrożone.

9. Stan stada jeżowca z północno-zachodniego Meksyku

Pronatura Noroeste i rybołówstwo jeżowca na Pacyfiku: 50 000 GBP

Celem finansowania jest wsparcie rybołówstwa jeżowca, tak aby było w stanie przystąpić do certyfikacji MSC. Zaplanowano ulepszenie modelowania oraz monitoringu stosowanego do oceny stada, wdrożenie działań związanych z odbudową siedlisk oraz ustanowienie grup roboczych w celu realizacji zadań i zwiększenia możliwości współpracy.

10. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju przy połowach dzikich małży

WWF w Południowej Afryce i rybołówstwo małży: 49 993 GBP

Fundusz stanowi wsparcie dla transformacji rybołówstwa, tak aby mogło uzyskać certyfikat MSC. Zostanie opracowana strategia zarządzania gatunkami zagrożonymi lub podlegającymi ochronie oraz zostanie wprowadzone monitorowanie ryzyka i opracowanie strategii usuwania zanieczyszczeń biologicznych w celu zminimalizowania wpływu na ekosystem.

11. Zabezpieczenie przyszłości dla społeczności Indonezji oraz połowów tuńczyka

International Pole and Line Foundation (IPNLF) i Rybołówstwo tuńczyka bonito i tuńczyka żółtopłetwego Kendari: 49 980 GBP

Fundusz stanowi wsparcie w przekształceniu rybołówstwa, tak by uzyskało certyfikat MSC. Zaplanowano polepszenie przejrzystości w indonezyjskim łańcuchu dostaw tuńczyka, poprawę popytu na rynku i dostępu do zrównoważonych rybołówstw tuńczyka poprzez wskazanie korzyści, jakie niosą dobrze zarządzane rybołówstwa dla źródeł utrzymania lokalnych społeczności.

12. Tradycyjne metody połowowe stają się zrównoważone

International Pole and Line Foundation (IPNLF) i rybołówstwo tuńczyka żółtopłetwego Kendari: 50 000 GBP

Fundusz przyczyni się do przekształcenia rybołówstwa tuńczyka w sposób pozwalający na przystąpienie do certyfikacji MSC, poprzez wsparcie krajowych działań. Celem tego projektu jest promowanie najlepszych praktyk w przemyśle oraz wspieranie postępów we wprowadzaniu krajowych i regionalnych rozwiązań dla zrównoważonego zarządzania.

13. Zachowanie stad tuńczyka białego w Południowej Afryce

WWF w Południowej Afryce oraz rybołówstwo tuńczyka białego: 50 000 GBP

Celem finansowania jest wsparcie w przekształceniu rybołówstwa tuńczyka białego, umożliwiającego przystąpienie do certyfikacji MSC, poprzez opracowanie dobrze zdefiniowanych zasad kontroli połowów (HCR). Są to działania na rzecz zmian w sposobie zarządzania, tak aby odpowiadały na stan zasobów. Zaplanowano także szkolenie rybaków w zakresie identyfikacji gatunków, opracowanie systemu gromadzenia informacji o połowach oraz strategii mających na celu zminimalizowanie wpływu na gatunki zagrożone lub podlegające ochronie.

Nagrody za długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój:

14. Rybołówstwo morszczuka na Oceanie Spokojnym

Członkowie grupy: Pacific Whiting Conservation Cooperative(USA) oraz Association of Hake Fisherman (Kanada)

15. Kanadyjskie szelfowe rybołówstwo krewetki północnej

Członkowie grupy: Association of Seafood Producers Inc, L’Association coopérative des pêcheurs de l'Île (ACPI) oraz Northsyde Processing Ltd.

rel (MSC Polska)

+4 Rekiny
Co mnie obchodzą jakieś rekiny Meksyk itd człowieku nie masz tematu pisz o naszym Bałtyku jak paszowce wybierają orają ostatnie ryby z morza jak rybacy nie maja perspektyw na przyszłość pisz o zakazie który niby jest i niby nie ma pisz o tym jaki haos jest w rybołówstwie !!!!o obiecankach przez ministra
11 maj 2020 : 17:12 Rybek | Zgłoś
-2 Morski
To jest Portal MORSKI, piszący o morzu na całym świecie, a nie o patologicznym rybactwie na zapyziałej, bałtyckiej prowincji.
11 maj 2020 : 18:41 Morski_P | Zgłoś
+15 Drobne
Rozumiem, że to ma być dowód na poczucie humoru MSC? 50 tys funtów to ok 250 tys zł. Grant naukowy za takie pieniądze to jakiś żart, nawet w Polsce za to nie da się zrobić żadnej rzeczy którą można by nazwać nauką. W Polsce to roczne koszty pracy 3-4 osób, na zachodzie o wiele mniej.
Działanie na pokaz, pod nie mającą o niczym pojęcia, publiczkę.
11 maj 2020 : 18:45 _DR_ | Zgłoś
+12 Macie odwagę ?
Może by wreszcie MSC Polska podało ile przytulili za certyfikację bałtyckiego dorsza na kilka miesięcy i czy zostały zwrócone te środki finansowe ?
11 maj 2020 : 18:57 ??? | Zgłoś
+1 Szefostwo pozwoli ?
Jeśli piszecie o swoich rozchodach w skali globalnej to może starczy wam śmiałości, aby napisać o swoich przychodach w skali globalnej.
12 maj 2020 : 03:52 ? | Zgłoś
0 pierwsze słyszę
...że Polacy certyfikowali się w MSC. Jak pamiętam wszystkie stowarzyszenia rybackie odrzuciły okropną i drogą procedurę absurdalnej certyfikacji, w której pieniądze unijne przechodzą z rąk do rąk, tam gdzie zwykle. Czyli niedostępne rybakom... ani nawet "wykształceńcom" rybackim, którym jestem. MSC które miało na celu wzmocnienie połowów zrównoważonych, w sklepach daje gwarancje jakości eko połowom z drugiego końca świata, których zachowanie i przewiezienie kosztuje więcej energii niż jakikolwiek niezrównoważone połowy krajowe.
20 maj 2020 : 12:00 wave | Zgłoś
+9 A tymczasem...
"„Ministerstwo Środowiska podjęło prace – powołałem grupę roboczą – nad tym, żeby ujawnić finansowanie organizacji NGO. Nie tylko ekologicznych, bo przysłuży się Polsce, jak wszystkie organizacje będą miały przejrzystość swoich finansów. Założenie jest takie, żeby organizacje, które są finansowane ze środków zagranicznych – informowały o tym Polaków” - poinformował Michał Woś, minister środowiska, podczas „Rozmów niedokończonych” w TV Trwam."
11 maj 2020 : 19:41 czytelnik | Zgłoś
+2 Pani profesor Pastuszak powinna dostać wszystkie pieniądze z tego granta
za odkrycie przyczyny zniszczenia Bałtyku

https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/43522-eutrofizacja-morza-baltyckiego-fakty-i-mity
11 maj 2020 : 19:59 MiR | Zgłoś
+6 Zaglada
A na zatoce pomorskiej całkowicie wygonił sandacz w środku Europy i cisza !!! Polskie WWF jest do ????
11 maj 2020 : 21:05 Dorsz100 | Zgłoś
+7 sandacz zdechł z głodu tak jak dorsz
W tak bardzo zdegradowanych ekosystemach jak Bałtyk nie ma takiej możliwości że jeden drapieżnik zginął z głodu a inny miał się dobrze, katastrofa uderza we wszystko co żyje, nawet w wędkarze już nie mają na prąd.
11 maj 2020 : 21:12 Info | Zgłoś
-4 Zmień płytę
Grzesiek, zmień płytę bo nikt już nie traktuje Cię poważnie.
12 maj 2020 : 05:06 Kolega | Zgłoś
0 babka bycza je co popadnie
w ocenie środowiskowej sporządzonej przez Baltic Pipe wykryto w badanych próbach 91% larw babki byczej... znaczy że jest tylko ona. Ten wszystkożerny "diabeł" żeruje na ikrze i młodocianych rodzimych gatunków. Najchętniej przebywa w strefie przybrzeżnej o mocno zróżnicowanej linii brzegowej... czyli nasze wylęgarnie jak zalewy.
20 maj 2020 : 13:33 wave | Zgłoś
-2 Zalew
A teraz zapytaj się gdzie trze się ten sandacz i zobacz co się dzieje na Zalewie Szczecinskim. Ale o tym bedzie cisza, bo to kolejne superinwestycje Gróbarczyka, a rybacy dostaną kolejna kasę, żeby siedzieli cicho. Nawet jak będzie pustynia to Palusinska i jej klika będa mówili, że jest super, za kasę z Ministerstwa. A jak WWF czy inni zieloni zaczną pyszczyc to będą ruską albo niemiecką agenturą blokującą polską inwestycję. Patologii ciąg dalszy.
12 maj 2020 : 05:11 Szn | Zgłoś
+6 Pilnujcie konsultacji społecznych w sprawie pieniędzy za wirusa
nie zajmujmy się zieloną głupotą, wykorzystajmy szansę kiedy rządzi PiS i Kaczyński
12 maj 2020 : 11:36 Rybak. | Zgłoś
-2 Szansę
Szansę na co? Na rozwiązanie problemów polskiego rybołówstwa i przywrócenie normalności?
Coś obawiam się, że nie na to.
12 maj 2020 : 13:37 Zainteresowany | Zgłoś
-1 Konsultacje...
Cytuję Rybak.:
nie zajmujmy się zieloną głupotą, wykorzystajmy szansę kiedy rządzi PiS i Kaczyński

Człowieku ustawa "covid 19" zwalnia organy administracji z obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych co na pewno wykożystają. Wszystko jest poukładane.
12 maj 2020 : 15:59 Karol Marks | Zgłoś
-1 Grześ ciagle to samo
Przestań się ośmieszać bo już boki zrywamy z tych wpisów. Pis pomoże, Gróbarczyk da... Twoj wladca pokazał na kogo stawia i kogo szanuje. Niech odejdzie do lamusa. Jesli teraz wędkarze dostaną więcej niz rybacy okaze się że jedyną formą rozmowy są negocjacje siłowe z tym Panem. Reda, blokady itd. Niestety. Zresztą nic dobrego już nas nie spotka od ministra który sie nie do końca zna na tym dziale gospodarki morskiej i promuje pelgiczne połowy.
12 maj 2020 : 19:18 Ustek | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter