Rybołówstwo

Startuje Projekt NESUfish (Network for Sustainable Baltic Sea Small-scale Fisheries – Sieć współpracy na rzecz zrównoważonego rybołówstwa małoskalowego na Bałtyku).

MSC inicjuje nowy projekt pod nazwą NESUfish (Network for Sustainable Baltic Sea Small-scale Fisheries – Sieć współpracy na rzecz zrównoważonego rybołówstwa małoskalowego na Bałtyku), którego celem jest promocja zrównoważonego rybołówstwa małoskalowego i przybrzeżnego w regionie Morza Bałtyckiego. Inicjatywa realizowana jest w ramach programu finansowania zalążkowego Instytutu Szwedzkiego na rzecz Współpracy Morza Bałtyckiego 2017-2018. Projekt NESUfish prowadzony jest przez MSC w Szwecji we współpracy z pięcioma organizacjami partnerskimi: Estońskim Centrum Informacji Rybackiej, Estońskim Związkiem Rybaków, Łotewską Federacją Rybaków, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz organizacją LIFE (Low Impact Fishers of Europe). 

Certyfikacja rybołówstwa MSC obejmuje kompleksowy proces oceny, ale dla niektórych rybołówstw małoskalowych udział w programie może być wyzwaniem ze względu na ograniczone możliwości i zasoby oraz brak wystarczających danych naukowych. W ramach programu MSC są jednak dostępne narzędzia wspierające rybołówstwa małoskalowe takie jak szkolenia, finansowanie oraz zastosowanie metody analizy porównawczej, które mogą ułatwić proces ich certyfikacji. Celem projektu NESUfish jest weryfikacja, które

z narzędzi może być użyteczne w regionalnym kontekście Morza Bałtyckiego. Pierwszym etapem projektu jest budowanie sieci współpracy oraz mapowanie rybołówstw małoskalowych. NESUfish, inspirowany podobnymi inicjatywami MSC (Project Inshore czy MedFish), zmierza również do wypracowania wspólnego projektu w regionie Morza Bałtyckiego dotyczącego szczegółowego mapowania oraz oceny rybołówstw małoskalowych.

Projekt NESUfish rozpoczął się 20 września 2017 r. pierwszym spotkaniem w Sztokholmie. Kolejne etapy zakładają wydarzenia skierowane do interesariuszy w Estonii, Polsce i na Łotwie.

O MSC 

MSC (Marine Stewardship Council) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację 

w łańcuchach dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzję zakupowe konsumentów na całym świecie. 

Niebieski certyfikat MSC znajdujący się na produktach rybnych i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych połowów, gwarantuje, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk, a produktami rybnymi i owocami morza będziemy cieszyć się zarówno my jak i przyszłe pokolenia. www.msc.org/pl 

Już ponad 300 grup rybackich z ponad 30 krajów świata posiada certyfikat MSC, a prawie 70 kolejnych przechodzi obecnie proces certyfikacji. Programem objętych jest już 10% światowych połowów. Dzięki temu na całym świecie dostępnych jest już ponad 24 000 produktów w ponad 100 krajach na całym świecie. W Polsce dostępnych jest już ponad 450 produktów, które można znaleźć w pierwszej w Polsce wyszukiwarce ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów.

MSC

+10 Jakie są koszty?
Ile kosztuje wasz certyfikat i ile kasujecie za utrzymanie tego certyfikatu ?
25 wrzesień 2017 : 19:01 iwonka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Milczenie jest złotem.
Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.
26 wrzesień 2017 : 16:46 golden Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Dębicka nie jest dżentelmenem
ja trzeba pytać
26 wrzesień 2017 : 17:50 Jogi Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 Trochę za późno na certyfikaty, czas na delegalizację zielonych
[link usunięty]

8 minuta 8 sekunda
26 wrzesień 2017 : 13:02 Flundra Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 To jest k... dopiero bezczelność
Mam nadzieję, że PIS rozliczy złodziei od certyfikacji bałtyckiego dorsza.
26 wrzesień 2017 : 17:59 Slawek. Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 Niemieckie ministerstwo otwarcie o katastrofie Bałtyku
Wzrost temperatury wody w Bałtyku ma fatalne konsekwencje dla rybostanu, szczególnie dla śledzi - alarmuje niemieckie ministerstwo ochrony środowiska. Resort odpowiedział na zapytanie frakcji Zielonych w Bundestagu. Ponieważ śledź zajmuje ważną pozycję w ekosystemie, zmiany w jego zasobach wpłyną negatywnie także na inne gatunki ryb, ssaków morskich i ptaków.

[link usunięty]
27 wrzesień 2017 : 10:23 Adolf Merkel Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Klasyka niemiecka
Niemcy potwierdzają katastrofę zasobów wszystkich ryb na Bałtyku, to że podają zakłamane przyczyny ma mniejsze znaczenie.
28 wrzesień 2017 : 09:02 Babka śniadogłowa Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Niemiecki walec
Minister Gróbarczyk powinien szybko poszukać kontaktu z niemieckimi Zielonymi, którzy niedługo będą rządzić z panią Merkel, oni szybko rozjadą ten bałtycki międzynarodowy kryminał, który dziesiątki lat niszczył zasoby.
28 wrzesień 2017 : 16:28 Dobra Rada Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter