Rybołówstwo

Prezydent Andrzej Duda podpisał 14 sierpnia br. ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uchwalenie tej ustawy związane jest z dobiegającą końca perspektywą finansową 2007–2013, w trakcie której wdrażany był Europejski Fundusz Rybacki. Następcą Europejskiego Funduszu Rybackiego na perspektywę finansową 2014–2020 jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Ustawa określa zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Funduszu oraz warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na realizację działań objętych Priorytetami zawartymi w programie operacyjnym oraz działań w ramach pomocy technicznej.

Ustawa reguluje kwestie dotyczące realizowania działań w ramach sześciu Priorytetów, do których należą:

1) Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.
2) Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczednej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.
3) Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
4) Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.
5) Wspieranie obrotu i przetwarzania.
6) Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej oraz Pomoc techniczna.

Większość  uregulowań zawartych w ustawie uwzględnia rozwiązania funkcjonujące w okresie programowania 2007–2013. Jest tak m.in. w przypadku podziału instytucjonalnego, warunków przyznania i zwrotu pomocy i pomocy technicznej, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli. W nowym  okresie w odmienny sposób uregulowano podstawę przyznawania pomocy beneficjentom oraz pomocy technicznej. Oba rodzaje pomocy będą przyznawane wyłącznie na podstawie umów o dofinansowanie zawieranych z wnioskodawcami. Zrezygnowano w powyższym zakresie z przyznawania pomocy na podstawie decyzji administracyjnych. Ponadto przewidziano, że właściwym w sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem będzie Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunki ubiegania się o pomoc finansową będą zbliżone do okresu programowania 2007-2013. W celu uzyskania wsparcia finansowego zainteresowany podmiot będzie musiał wystąpić do instytucji pośredniczącej z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku spełnienia warunków przyznania pomocy nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Wypłata środków nastąpi na podstawie wniosku o płatność lub umowy o dofinansowanie albo zlecenia płatności. Ustawa reguluje kwestie trybu przyjmowania i zmiany programu operacyjnego, podziału kompetencji pomiędzy instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programu operacyjnego, wskazanie katalogu beneficjentów, treść wniosków o dofinansowanie oraz umów o dofinansowanie, systemu wypłaty pomocy finansowej beneficjentom tej pomocy, zwrotu nienależnie pobranej pomocy finansowej oraz przeprowadzania kontroli jednostek podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W sposób zbliżony do kończącej się perspektywy finansowej 2007-2013, w nowej ustawie, zorganizowany został również system instytucjonalny. Zgodnie z systemem dla funduszy strukturalnych, obejmuje on:

1) instytucję zarządzającą, którą jest minister właściwy do spraw rybołówstwa;
2) instytucję certyfikującą, którą jest minister właściwy ds. finansów publicznych;
3) instytucję audytową, którą jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;
4) instytucje pośredniczące, którymi są:
a) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
b) samorząd województwa.

Ponadto, ustawa przewiduje możliwość pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej przez jednostkę sektora finansów publicznych lub fundację, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa – w zakresie priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 (wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej), oraz w zakresie pomocy technicznej.

fot. H. Bierndgarski

+4 "Zrównoważony rozwój sektora rybackiego"- bardzo dobra nazwa dla tej ustawy
Dziś nazwa ta oznacza konieczność stosowania unijnych dopłat do nieekonomicznych kwot połowowych, mam nadzieję, że PIS i pani Szydło skorzysta z tego prezentu Platformy i zacznie wreszcie akcję ratunkową polskiego rybołówstwa.
25 sierpień 2015 : 10:49 Władeck Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Sawicki , konferencja prasowa
Przed chwilą Sawicki powiedział, że rybacy śródlądowi mogą się również starać o odszkodowania z powodu klęski suszy.
25 sierpień 2015 : 13:11 Wła Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 re
wszyscy moga, tylko nie prawdziwi rybacy. cwaniaki skasujcie klony i idzcie do rolnictwa. tam daja najwiecej odszkodowan.
25 sierpień 2015 : 15:28 werty Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 euro
Panowie euro rośnie pewnie Pan Minister uzbiera na 60 dni. A nie jakies ochłapay.
Panowie Rybacy trzymac sie razem a wygrana nasza.
26 sierpień 2015 : 07:24 koł Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 A co dalej, ochłapowy rybaku?
zastanowiłeś się co dalej?
26 sierpień 2015 : 09:28 Koł Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 oszołomy
molenda na ministra szałaput na vice ministra wysocka na menagera
26 sierpień 2015 : 14:48 kukiz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 zatrudnimy
A ty na sprzataczke w centrum
27 sierpień 2015 : 10:17 ...... Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Po co Wam dopłaty...
Jak sami się wykończycie...Kołobrzeg sprzedaje Śledzia za 85gr...
27 sierpień 2015 : 09:08 Mały Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Lewe wyladunki
Każdy polski przetwórca zna doskonale mechanizm kołobrzeski. 3 tony na papier przez sortowaniem a 20 ton w samochodzie po sortowaniu. Albo jedno suto na papier a dwa bez . Pływanie lipiec i sierpień to były kpiny ( nawet rwą nie poprawiał jakości ) gdyby nie lewizna. Takie limity z gumy to tylko głupek chce wierzyć . Ps sprawdźcie papiery wywozowe i wtedy się okaże ze kutry będąc w morzu po 2 dni łowiły po dwie tony. A zużycie prądu w sortowni max. spryciarz ze wschodu też nie lepszy jest na Krynicy . Zobaczymy jak to się skończy bo cena chyba nie jest jedynym kopem w tyłek .
29 sierpień 2015 : 15:24 Obserwator Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 lewa sprzedaz
Jeśli brak kontroli to złodziejstwo się rozwija.Cena sledzia 85 groszy - nie, w granicach 2 zlote i lepiej ale nie za 1 kg tylko odpowiedni przelicznik za kg-my ukryte w cenie. Zamiast 20 t na papierze jest 10-12 t. w wyższej cenie. I za takie przekręty OPR DOSTAJE z Unii grube miliony na zakupy roznych rzeczy i nieruchomości 100 % wartości. Bez zwiększania zatrudnienia lub wręcz obniżania stanu pracowników.Ale kogo to obchodzi przecież kasa z uni i limity na polowy sa wg potrzeb .Inspektorzy ryb.bardzo kontrolują inne porty, KolOBRZEG JEST traktowany chyba z przymrozeniem oczu.
01 wrzesień 2015 : 17:12 Oberw. Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter