Rybołówstwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło proces konsultacji publicznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

Opracowany projekt rozporządzenia określa:
1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) wysokość opłaty o której mowa, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, tj. opłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne.
Zgodnie z projektowanymi regulacjami wysokość opłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne będzie wynosiła:
1) 30 zł – w przypadku tygodniowego okresu połowów;
2) 70 zł – w przypadku miesięcznego okresu połowów;
3) 140 zł – w przypadku 12 miesięcznego okresu połowów.
Dodatkowo, przewidywane są niższe opłaty – wynoszące 50% głównych stawek – dla emerytów, rencistów oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do lat 24, co w praktyce oznacza opłaty dla tych osób w następującej wysokości:
1) 15 zł – w przypadku tygodniowego okresu połowów;
2) 35 zł – w przypadku miesięcznego okresu połowów;
3) 70 zł – w przypadku 12 miesięcznego okresu połowów.
Ponadto, dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny przewiduje się opłaty wynoszące 25% głównych stawek, tj. opłaty w wysokości:
1) 7,50 zł – w przypadku tygodniowego okresu połowów;
2) 17,50 zł – w przypadku miesięcznego okresu połowów;
3) 35 zł – w przypadku 12 miesięcznego okresu połowów.
Tekst projektowanego rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Termin na nadsyłanie uwag upływa z dniem 10 kwietnia 2015 r.

fot. H. Bierndgarski

+4 konsultacje
I wszystkie uwagi będą bardzo uważnie i bardzo poważnie wzięte pod uwagę.
07 kwiecień 2015 : 16:34 konsultant Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Rozporządzenie przewiduje limit 14 dorszy dziennie na wędkarza
szykuje się zatem kolejna przegrana pana Plocke przed Trybunałem Konstytucyjnym bo ustawa nic nie mówi o dziennych limitach.
07 kwiecień 2015 : 17:19 rzeźnik z MIRu Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 młody pracownik
Mam jeden ważny postulat DOŚĆ UPRZYWILEJOWANIA EMERYTÓW I RENCISTÓW przecież to że jest się w tej grupie nic nie znaczy . Powiem żartobliwie, że to chyba wstyd się chwalić że jest się emerytem w wieku 40 paru lat np w SG albo w innych służbie
07 kwiecień 2015 : 18:20 gosia Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Wywiad ministra Plocke, pieniądze na odszkodowania dla rybaków
' Na co jeszcze narzekają rybacy?

Podobnie jak rolnicy narzekają również na niski poziom dochodów. W minionym roku rynek ryb był jednak, pod względem zmian cen, jednym z bardziej stabilnych rynków żywnościowych w Polsce.

Ponadto, w Polsce na politykę rybacką w nowej perspektywie finansowej przyznano ponad 531 mln euro wkładu unijnego. Pod względem wielkości tych środków nasz kraj uplasował się na czwartym miejscu w UE. Na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014–2020, łącznie z wkładem z budżetu krajowego, będziemy dysponować kwotą w wysokości ok. 710 mln euro."

[link usunięty]
09 kwiecień 2015 : 13:09 Czytelnik Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Pilnować kasy żeby nie rozkradli tak jak ostatnio
to już ostatnia kasa z Brukseli
09 kwiecień 2015 : 18:45 Rybollo Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter