Rybołówstwo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 728 specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających armatorów do prowadzenia połowów na Morzu Bałtyckim w 2015 r.

Kwotę połowową:
-  dorsza - otrzymali armatorzy 595 statków rybackich,
-  śledzia zachodniego – otrzymali armatorzy 68 statków rybackich,
-  śledzia centralnego – otrzymali armatorzy 376 statków rybackich,
-  szprota – otrzymali armatorzy 166 statków rybackich,
-  łososia – otrzymali armatorzy 92 statków rybackich,
-  gładzicy otrzymało 708 statków rybackich.
Minister dokonał podziału tych kwot zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w  sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U.  Nr 282, poz. 1653 z  późn. zm.). Armatorom polskich statków rybackich zostały wydane decyzje administracyjne - specjalne zezwolenia połowowe - uprawniające do prowadzenia w tym roku połowów.
Polska posiada na rok 2015 do odłowienia na Morzu Bałtyckim ogólne kwoty połowowe następujących gatunków limitowanych: dorsza, śledzia, szprota, łososia oraz gładzicy ustalone w  rozporządzeniu Rady (UE) nr 1221/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2015 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 43/2014 i (UE) nr 1180/2013.
Podstawę prawną podziału ogólnych kwot połowowych dla polskich armatorów statków rybackich na Morzu Bałtyckim stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.).
1) DORSZ:
Suma ogólnych kwot połowowych dorsza dla Polski na rok 2015 wynosi   15 460 ton, z czego 77,3 ton przeznaczono na cele naukowo-badawcze. Pozostałą kwotę podzielono w następujący sposób:
- 756,829 ton – jako kwotę wspólną do odłowienia przez armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, przy czym armator statku rybackiego w tym przedziale nie może odłowić więcej niż 15 ton dorsza,
- 14 625,871 ton podzielono wg wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia – na statki rybackie o długości co najmniej 8 m (szczegóły w poniższej tabeli):
Długość całkowita statku (m)
Współczynnik podziału
Indywidualna kwota połowowa dorsza przypadająca na statek rybacki (tony)

 

Długość całkowita statku (m)

Współczynnik podziału

Indywidualna kwota połowowa dorsza przypadająca na statek rybacki (tony)

8,00 – 9,99

0,2

13,111

10,00 – 11,99

0,4

26,223

12,00 – 14,99

0,7

45,890

15,00 – 18,49

0,8

52,446

18,50 – 20,49

0,9

59,002

20,50–25,49

1,0

65,557

25,50–30,49

0,7

45,890

powyżej 30,49

0,3

19,667

Kwotę połowową dorsza przyznano armatorom statków rybackich, którzy na dzień 31 października 2009 r. posiadali wydane specjalne zezwolenie połowowe na obszar Morza Bałtyckiego oraz według stanu długości całkowitej ich statków rybackich z rejestru na dzień 31 października 2011 r.
Kwotę połowową dorsza do odłowienia w roku 2015 otrzymało łącznie 595 statków rybackich, w tym 436 jednostek o długości co najmniej 8 m i 159 jednostek o długości poniżej 8 m.
2) ŚLEDŹ CENTRALNY:
Ogólna kwota połowowa śledzia centralnego dla Polski na rok 2015 wynosi 40 723 ton, 
z czego wydzielono:
- kwotę na połowy na Zalewie Wiślanym – wynoszącą 3 127,526 ton (czyli zgodnie z ww. rozporządzeniem 7,68% kwoty ogólnej),
- kwotę połowową dla statków poniżej 8 m – wynoszącą 500 ton, jako kwotę wspólną (tzw. kwotę olimpijską), przy czym przy użyciu jednego statku rybackiego armator nie może odłowić więcej niż 20 ton.
Pozostałą część kwoty ogólnej w wysokości 37 095,474 ton, przeznaczono do podziału wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia – na statki rybackie o długości co najmniej 8 m (szczegóły w poniższej tabeli):

 

Długość całkowita statku rybackiego (m)

Współczynnik podziału

Indywidualna kwota połowowa śledzia centralnego przypadająca na statek rybacki (ton)

8,00–9,99

0,1

47,896

10,00–11,99

0,1

47,896

 12,00–14,99

0,1

47,896

 15,00–18,49

0,15

71,844

 18,50–20,49

0,25

119,740

20,50–25,49

0,5

239,480

25,50–30,49

1,0

478,960

powyżej 30,49

1,0

478,960

Kwotę połowową śledzia stada centralnego otrzymali armatorzy statków rybackich, którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005–2013 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową śledzia stada centralnego oraz którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej śledzia stada centralnego co najmniej w jednym roku w latach 2005–2013. Kwotę połowową śledzia przyznano według stanu długości całkowitej statków rybackich z rejestru na dzień 31 października 2013 r.
Kwotę połowową śledzia centralnego do odłowienia w roku 2015 otrzymało łącznie 376 jednostek, w tym 107 jednostek poniżej 8 m oraz 269 jednostek o długości całkowitej co najmniej 8 m.
3) ŚLEDŹ ZACHODNI:
Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia zachodniego, która dla Polski na rok 2015 wynosi 2 891 ton, dokonano na kwoty indywidualne, wyliczając współczynnik udziału danego armatora w całkowitych połowach śledzia zachodniego w latach 2005–2010, obliczony na podstawie jego połowów z tych lat.
Kwotę połowową śledzia zachodniego do odłowienia w roku 2015 otrzymało 68 jednostek.
4) SZPROT:
Ogólna kwota połowowa dla Polski na rok 2015 wynosi 62 706 ton, z czego wydzielono kwotę połowową dla statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 m – wynoszącą 20 ton – do odłowienia jako kwota wspólna (tzw. kwota olimpijska), przy czym przy użyciu jednego statku rybackiego armator nie może odłowić więcej niż 1 tonę.
Pozostała część kwoty ogólnej w wysokości 62 686 ton, podzielono zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia – na statki rybackie o długości co najmniej 12 m (szczegóły w poniższej tabeli):
 

 

Długość całkowita statku rybackiego (m)

Współczynnik podziału

Indywidualna kwota połowowa szprota przypadająca na statek rybacki (tony)

12,00–14,99

0,050

53,601

15,00–18,49

0,100

107,201

18,50–20,49

0,250

268,003

20,50–25,49

0,500

536,007

25,50–30,49

0,875

938,012

powyżej 30,49

1,000

1 072,014

Kwotę połowową szprota otrzymali armatorzy statków rybackich, którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005–2013 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową szprota oraz którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej szprota co najmniej w jednym roku w latach 2005–2013. Kwotę połowową szprota przyznano według stanu długości całkowitej statków rybackich z rejestru na dzień 31 października 2013 r.

Kwotę połowową szprota do odłowienia w roku 2015 otrzymało łącznie 166 jednostek, w tym 146 jednostek o długości co najmniej 12 m oraz 20 jednostek o długości poniżej 12 m.

5) ŁOSOŚ:

Ogólna kwota połowowa łososia dla Polski na rok 2015 w wysokości 6030 szt. została podzielona na armatorów statków rybackich, którzy co najmniej raz w latach 2005-2010 posiadali w specjalnym zezwoleniu połowowym kwotę połowową łososia oraz dokonali w tych latach odłowienia co najmniej części tej kwoty. Wielkość kwoty indywidualnej wyliczona została na podstawie procentowego współczynnika udziału danego armatora w całkowitych połowach łososia w latach 2005-2010, wyliczonego na podstawie jego połowów z tych lat.

Kwotę połowową łososia do odłowienia w roku 2015 otrzymały 92 jednostki rybackie.

6) GŁADZICA:

Ogólna kwota połowowa gładzicy dla Polski na rok 2015 w wysokości 511 ton i została przeznaczona do wykorzystania przez wszystkich armatorów statków rybackich, którzy zawnioskowali o kwotę tego gatunku, jako kwota wspólna (tzw. kwota olimpijska). Kwotę połowową gładzicy do odłowienia otrzymało 708 jednostek.

 

 
+11 12 metrow
1 tona szproty to mi nawet na wlasne potzeby nie wystarczy do nabijania i znowy ktos nabil maluckich juz nie mowie 8-10 ekonomia jak nic oby drozsza ryba jak w w/w artykule trafila do rybaka
09 styczeń 2015 : 17:13 xxx Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 PROCENTOWE ODRZUTY DLA PASZY
Niedługo wejdzie procentowe odliczanie od każdego holu ryb niechcianych (dorsz sledz) KAMERY OBOWIĄZKOWE
09 styczeń 2015 : 17:25 ARMATOR Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Limity starczą do kwietnia
a potem sznurki ci co nie dokupią limitów czeka ponury koniec !!!
09 styczeń 2015 : 17:32 ryb Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 Szwedzkie kwoty połowowe dorsza 2015 rok, łódka 9 m 130 ton na rok
Długość / klasa ciąży
Maksymalna kwota dorsza
Zachodnia
Morze
Wschód
Morze
Maksymalna długość mniej niż 9 metrów
7040
80080
Maksymalna długość 9 m lub więcej, ale
tonaż brutto mniej niż 21
10560
120 120
Gross 21 ale mniej niż 40
14080
160 160
Pojemność brutto 40, ale mniej niż 55
17600
200 200
Brutto 55, ale mniej niż 80
21120
240240
Gross 80, ale mniej niż 106
24640
280280
Brutto 106, ale mniej niż 131
28160
320320
Brutto 131, ale mniej niż 161
31680
360360
Brutto 161 lub większej
35200
400 400

[link usunięty]


Kopiować zanim zniknie.
09 styczeń 2015 : 18:10 Europa Fish Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 A teraz cierpliwi liczą, link do szwedzkiego rejestru rybackiego
[link usunięty]
09 styczeń 2015 : 20:27 Europa Fish Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Dla leniwych wersja skrócona, strona 45 i 46
[link usunięty]
09 styczeń 2015 : 20:35 Europa Fish Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Szwedzi zawsze srali na unijne kwoty
dlatego dają duże kwoty, mądry kraj.
09 styczeń 2015 : 23:21 wła Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+10 Popieram szwedzkich urzędników , ale
ale z drugiej strony pokazują oni jaką katastrofalną ściemą i kitem jest unijna "reforma rybołówstwa"
10 styczeń 2015 : 10:00 rybak dorsz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-6 kur.a zdecydujcie sie
Najpierw piszecie ze ryb w baltyku nie ma potem ze ekologiczna katastrofa a teraz na limity narzekacie? Wezcie sie do roboty w koncu a nie pirdo..cie glupot. Innym tez jest ciezko a nie skamla jak wy przez caly rok. Dupy w troki i do roboty im szybciej wylowicie tym mniejsze koszty uzyskania a reszta roku do innej roboty jak reszta spoleczenstwa
09 styczeń 2015 : 21:41 ja Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Ile łódek w Polsce do tych kwot?
A czy nie jest nas za dużo?
09 styczeń 2015 : 23:11 Lolek2 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+15 Nie jest za dużo w Polsce
w Polsce ciemniak Sawicki rozdzielił 728 zezwoleń a w Szwecji do identycznej kwoty dorsza administracja rozdzieliła 1380 zezwoleń. Tak wychodzi z dokumentów wyżej. Ale Szwecja nie ma na karku ministra Sawickiego, pachołka brukselskiego, dupoliza i *****a tylko ministra, który daje szwedzkim rybaków ekonomiczne kwoty, których i tak nie złowią bo w Szwecji już w ogóle nie ma dorsza.
10 styczeń 2015 : 09:34 Dorsz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-6 CAŁEGO DORSZA WYŁAWIAJĄ
Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2014 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.
Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.
Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2014 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Lowri EVANS
Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa
(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 43/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2014 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz — w odniesieniu do statków unijnych — w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 24 z 28.1.2014, s. 1).
ZAŁĄCZNIK

Nr
79/TQ43
Państwo członkowskie
Szwecja
Stado
COD/03AS.
Gatunek
Dorsz (Gadus morhua)
Obszar
Cieśnina Kattegat
Data
8.12.2014
10 styczeń 2015 : 15:15 RYB Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Dla porządku napisz jeszcze
ile dorsza złowili Szwedzi na stadzie zachodnim i wschodnim w 2014 roku, bo Kategatt i Skagerrak zaliczane są do Morza Północnego a nie Bałtyku.
10 styczeń 2015 : 18:16 RYB Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Proszę nie kombinować i nie kompromitować się
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 550/2013

z dnia 11 czerwca 2013 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa
10 styczeń 2015 : 18:59 ....... Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 gt
jaka jest cena 1 gt
09 styczeń 2015 : 23:21 pil Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+12 do
ktoś wspomniał o blokadach portów ,aby organizacje się za to wzieły ,przecież to my rybacy tworzymy te organizacje więc zróbmy coś,bo tylko nagrobki z nas niedługo zostaną.
10 styczeń 2015 : 08:32 rybaków Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 W KWIETNIU !!!
ARMATORZY ODKUPIĄ LIMITY DORSZA ZA 2 ZŁ 1 KL BO INACZEJ NIE WYJDĄ W MORZE Z POWODU BRAKU DORSZA NA SWOJE JEDNOSTKI
10 styczeń 2015 : 13:29 ryb Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 No to policzyłem tych Szwedów, rozdzielają minimum 120582 ton w 2015 roku
Założenie było takie, że wszystkie szwedzkie łajby mają długość poniżej 9 metrów, żeby żaden baran nie mówił później o manipulacjach, czyli:

1386 jednostek rybackich razy 87 ton na jedną łajbę poniżej 9 m długości w roku daje 120582 tony szwedzkiej kwoty dorsza na rok. ( słownie sto dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie tony)
Tak działa mądre państwo, które ma w głębokim poważaniu unijnych głąbów od rybołówstwa
10 styczeń 2015 : 14:31 imię obowiązkowe Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Coś ci sie pomyliło
Suma ogólnych kwot połowowych dorsza dla Polski na rok 2015 wynosi 15 460 ton, a dla SZWECJI sto dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie tony ?
10 styczeń 2015 : 14:51 RYB Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 KWOTY SZWECJI NA BAŁTYK 2015
DORSZ ZACHODNI 2473 T, DORSZ WSCHODNI 11969 T , CO DAJE W SUMIE 14442 T NA 2015 R
10 styczeń 2015 : 15:40 RYB Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter