Rybołówstwo

Projekt ustawy o rybołówstwie trafił po wtorkowej debacie w Sejmie do dalszych prac w komisji rolnictwa. Posłowie PiS i PO podczas debaty zgłosili do niego poprawki. Projekt kompleksowo reguluje sprawy związane z połowami na Bałtyku i dostosowuje polskie prawo do regulacji UE.

W projekcie ustawy kompleksowo określono zasady wykonywania rybołówstwa morskiego, właściwości organów i tryb postępowania w sprawach: nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, a także nadzoru nad wykonywaniem tego rybołówstwa oraz wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.

Projektowana ustawa zmienia pojęcia rybołówstwa morskiego, które - według obecnej ustawy - oznacza połów ryb dla celów zarobkowych, natomiast w nowej ustawie - zarobkowe prowadzenie połowów będzie określane jako wykonywanie rybołówstwa komercyjnego. Rybołówstwo morskie natomiast obejmie szerszy zakres działalności, tzn. rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połowy organizmów morskich prowadzone w celach badań naukowych, zarybianie oraz chów lub hodowlę ryb.

Projekt wprowadza przepis stanowiący o możliwości ustanowienia wieloletnich udziałów połowowych i dopuszcza możliwość zbywania limitów połowowych. Takie rozwiązanie krytykowane jest przez niektóre organizacje rybackie.

W ustawie znalazły się także zapisy dotyczące kar finansowych za naruszenie przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej m.in. dotyczy to nielegalnych połowów, niszczenia narybku, nieoznakowania narzędzi połowowych, braku wpisu do rejestru statków, zanieczyszczenia środowiska itp. Według części rybaków i posłów PiS ich wysokości, a także sposób wyliczenia jest niezrozumiały.

Procedowana ustawa wdraża do polskiego prawa 10 unijnych aktów prawnych. Ma ona zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z 2004 r.

Czytaj więcej >>>

Farmer.pl

+7 z innej beczki
Ciekawe jak to jest ze w strefie nr.11 zamkniętej dzisiaj od (09 do 16) około godz 10. 30 płynie sobie jednostka Straży Granicznej SG 007 kursem 316. Czyżby ćwiczyli z MW? Ciekawe co na to koledzy z SG Władysławowo,oraz Kapitan Portu
17 grudzień 2014 : 09:45 Obserwator Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Program u Jaworowicz, poligony
https://www.youtube.com/watch?v=kpbFwrLKjjs
17 grudzień 2014 : 11:09 OBI Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 Jeżeli ta ustawa przejdzie, to można już każdemu nał łeb na*****
taka prawda.
17 grudzień 2014 : 11:49 Motela Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Karnicki podnosi wymiar ochronny do 40 centymetrów
"Poprawa stanu zasobów dorsza stada wschodniego cieszy wszystkich, ale też stawia wyzwania, aby tego, co daje nam Matka Natura nie zaprzepaścić. Chodzi o to, aby w możliwie dużym stopniu unikać łowienia ryb niewymiarowych i tych, które w niewielkim stopniu uzupełniają stado. Problem istnieje i był on wielokrotnie podnoszony przez naukowców, ale dziś sami rybacy widzą, że zasobami trzeba gospodarować w sposób odpowiedzialny i że ich rola i faktyczny udział w tym gospodarowaniu jest konieczny.
Propozycji rozwiązania jest kilka, począwszy od zwiększenia wymiaru ochronnego łowionych dorszy z 38 cm do 40 cm, zwiększenia wymiaru oczka do 120 mm, czy też poprawy selektywności stosowanych narzędzi połowowych, głównie włoków. Większość w tym ostatnim widzi najrozsądniejsz y sposób rozwiązania problemu."

[link usunięty]
17 grudzień 2014 : 13:26 Zbigniew Skleroza Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 USTAWA DO ZASKARŻENIA
to jest bubel MRiRW. Będzie o tym głośno.
18 grudzień 2014 : 10:18 Kormoran Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter