Rybołówstwo

Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE zatwierdziła 17 grudnia limity połowowe na 2015 rok dla stad ryb północno-wschodniego Atlantyku i mórz przylegających. Organizacja Pew apeluje do nowego komisarza ds. rybołówstwa o objęcie przywództwa w doprowadzeniu do zakończenia przełowienia.

28 ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za rybołówstwo spotkało się w celu wyznaczenia Całkowitych Dopuszczalnych Połowów (tzw. TACs) dla unijnych jednostek połowowych. Dla znacznej liczby stad Rada wyznaczyła limity przekraczające poziomy zalecane przez naukowców i sprzeczne z nową wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb).

W ostatnich dwóch latach ministrowie znacznie zwiększali limity połowowe, często powyżej poziomów zalecanych przez naukowców. Czynili tak pomimo reformy WPRyb, która wyznacza wyraźne cele zakończenia przełowienia na tych wodach w sposób stopniowy.

- Działania ministrów wbrew uzgodnionej polityce i udzielanie przez nich przyzwolenia na dalsze nadmierne połowy zagrażają zasobom ryb i społecznościom rybackim - twierdzi Uta Bellion, dyrektor Europejskiego Programu Morskiego organizacji The Pew Charitable Trusts. Jej zdaniem przyjęta polityka zezwala na zakończenie przełowienia po roku 2015 jedynie w przypadku wykazania wyraźnych dowodów, że dotrzymanie uzgodnionego terminu miałoby negatywne społeczne i ekonomiczne skutki dla flot rybackich objętych działaniami polityki rybołówstwa. Do tej pory poznaliśmy niewiele takich dowodów.

Organizacja Pew apeluje do Karmenu Vella, nowego komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, aby poczynił wszelkie starania - jako strażnik nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa - w celu zakończenia przełowienia w uzgodnionym terminie powiedziała Bellion.

W październiku Komisja Europejska zaproponowała limity połowowe, które w znacznej mierze pokrywały się z zaleceniami naukowców i polityką WPRyb. W przypadku limitów niezgodnych z zaleceniami, ministrowie mieli szansę wykazania się silnym przywództwem politycznym poprzez wybór bardziej ostrożnych limitów. Woleli jednak powielać 30-letni schemat ryzykownych decyzji i zgodzili się na kontynuację nadmiernych połowów.

W tym roku ministrowie już dwukrotnie zezwolili na kontynuację przeławiania. W październiku ustanowili pięć z dziesięciu limitów połowowych dla stad Morza Bałtyckiego powyżej poziomów zalecanych przez naukowców. W listopadzie wyznaczyli limity połowowe dla stad ryb głębinowych przekraczające rekomendacje specjalistów w przypadku 14 na 18 Całkowitych Dopuszczalnych Połowów dla północno - zachodnich akwenów unijnych.

 

1 1 1 1

Newsletter