Rybołówstwo

Sejm RP uchwalił nową ustawę o rybołówstwie morskim. Projekt poparło 420 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu, natomiast nikt nie głosował przeciw. W najbliższym czasie ustawę czeka rozpatrzenie przez izbę wyższą Parlamentu – Senat RP, a po jej przyjęciu przedłożenie do podpisu Prezydenta RP i przekazanie do publikacji. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14. dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Nowa ustawa o rybołówstwie morskim zastąpi regulacje zawarte w dotychczas obowiązującej ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie. Określa ona zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, jak również zakres zadań i właściwość organów w odniesieniu do nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.

Projekt ustawy początkowo budził poważne kontrowersje i krytykowany był zwłaszcza ze względu na nowe regulacje dotyczące wieloletnich udziałów połowowych oraz wysokości administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim. W trakcie prac parlamentarnych, w których aktywny udział brali również przedstawiciele sektora rybackiego, do ustawy wprowadzono część postulowanych poprawek. Ich skutkiem jest m. in. usunięcie z ustawy przepisów dotyczących wieloletnich udziałów połowowych. Oznacza to, że tego rodzaju instytucja prawna, obecna w wielu państwach UE, nie będzie mogła być w Polsce stosowana.

Najważniejsze kwestie jakie reguluje nowa ustawa to:

  • uporządkowanie zasad prowadzenia rejestru statków rybackich,
  • ustalenie zasad podziału i wykorzystywania zdolności połowowej (GT i kW),
  • wprowadzenie podziału floty rybackiej na trzy segmenty: flotę poławiającą na Morzu Bałtyckim,  wewnętrznych wodach morskich oraz wodach dalekomorskich,
  • umożliwienie zarządzania kwotami połowowymi przez organizacje producentów (tzw. zbiorcze kwoty połowowe),
  • ugruntowanie możliwości zwrotu kwot połowowych ministrowi, co umożliwi ich rozdzielenie, jako dodatkowych kwot połowowych zainteresowanym armatorom,
  • ustalenie trybu dokonywania międzynarodowych wymian kwot połowowych,
  • ustalenie zasad podziału dodatkowych kwot połowowych,
  • regulacja pomniejszania kwot połowowych w przypadku ich niewykorzystywania przez armatora,
  • wdrożenie przepisów UE dotyczących poważnych naruszeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa (tzw. system punktów za poważne naruszenia),
  • wdrożenie unijnego systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Ustawa reguluje te zagadnienia z zakresu rybołówstwa morskiego, które zostały przez prawo Unii Europejskiej pozostawione do rozstrzygnięcia przez państwo członkowskie. Rozwiązania w niej zawarte są zaś w znacznej mierze rozwiązaniami stosowanymi w dotychczasowych przepisach zarówno ustawy o rybołówstwie, jak i aktów wykonawczych. Należy również podkreślić, że uprawnienia nabyte przez właścicieli lub armatorów statków rybackich na podstawie dotychczasowych przepisów zostaną utrzymane.

Hubert Bierndgarski

 

+7 Jakaś niesamowicie fajna ustawa musi być
skoro z koalicją ciemniaków głosowała opozycja.
22 grudzień 2014 : 15:00 Burak Sawicki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Po prostu przeszły wszystkie poprawki rybaków
i ITQ poszło się bujać, dlatego głosowali razem, proste.
22 grudzień 2014 : 23:36 TN Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Tak więc
jeśli zapis" Ich skutkiem jest m. in. usunięcie z ustawy przepisów dotyczących wieloletnich udziałów połowowych. Oznacza to, że tego rodzaju instytucja prawna, obecna w wielu państwach UE, nie będzie mogła być w Polsce stosowana" ten wprowadzono to podział sledzia zachodniego jest niezgodny z nowym prawem .Należy dokonać nowego podziału śledzia na akwenie 22-24 Morza Bałtyckiego.
22 grudzień 2014 : 15:51 oko Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 Wiele jest bałaganu
np. do dziś przydziela się jedną kwotę dorsza dla armatorów a powinny być dwa podziały , oddzielny dla stada wschodniego i oddzielnie dla zachodniego, dziwię się, że Bruksela jeszcze nie reaguje na to łamanie prawa.
22 grudzień 2014 : 16:05 mix Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 podział
najpierw przeczytaj dokładnie ustawę i poprawki - wyrzucono z ustawy zbywalne prawa połowowe ustalane na 5 lat i całkowicie oderwane od kutra (robisz z nią co chcesz nawet jak zezłomujeszz kuter to nadal jesteś właścicielem kwoty) a nie kwoty indywidualne przyznawane na kutry co roku wyłącznie dla zarejestrowanych jednostek i tu jest zasadnicza różnica
23 grudzień 2014 : 16:06 kolryb Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-3 Bagażowy - cały PiS
ILOŚĆ POSŁÓW W POLSKIM SEJMIE:
Platforma Obywatelska (199)
Prawo i Sprawiedliwość (132)
Polskie Stronnictwo Ludowe (36)
Sojusz Lewicy Demokratycznej (32)
Twój Ruch (15)
Sprawiedliwa Polska (15)
Bezpieczeństwo i Gospodarka (5)
Posłowie niezrzeszeni (23)

Wierząc informacji o 420 posłach głosujących za przyjęciem ustawy i jednym pośle wstrzymującym się od głosu to z prostego rachunku wynika, że klub PiS, który tak dzielnie przeciwstawiał się w kwestii przyjęcia w/w ustawy, która szkodzi polskim rybakom, zagłosował niezbyt jednomyślnie. Ponieważ oprócz 36 nieobecnych na głosowaniu posłów PiS-u wszyscy pozostali głosowali na TAK.

NIC DODAĆ NIC UJĄĆ - LOBBOWANIE POSŁÓW PIS PRZEZ PANA HAŁUBKA OKAZAŁO SIĘ WIELKĄ KLAPĄ.

Po raz kolejny widzimy jak silną pozycję w strukturach PiS ma Pan Grzegorz. Bagażowy Marka G. - to jego funkcja partyjna.

WESOŁYCH ŚWIĄT.
22 grudzień 2014 : 17:55 Żelwa Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Unia kazała...
to głosują za , gdyż podobno implementują dziesięć unijnych rozporządzeń.
23 grudzień 2014 : 04:31 4v2mg Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Cioty
Wstyd mi za naszych rządzących,bo widać jakie z nich cioty i ***** bez mózgu.Nie znają się na rybołówstwie to niech nie zabierają głosu,najwazniejsze dla nich jest tylko powiedzenie TAK w zamian za dobrą co miesięczną wypłatę,dobrą kilometrówke i nic ich więcej nie interesuje.KARAC KARAC I KARAC BO TAK MA BYĆ I *****... POLAK POLAKOWI WROGIEM..
25 grudzień 2014 : 19:59 TERORYSTA JUZ WKRÓTC Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter