Rybołówstwo

Maria Damanaki, komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej, z zadowoleniem przyjęła końcowe głosowanie Parlamentu Europejskiego, w którym opowiedział się on za nową, zreformowaną wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb) w UE, zainicjowaną przez Unię w lipcu 2011 r. Wynik głosowania oznacza, że reforma WPRyb została oficjalnie przyjęta i będzie stosowana na wszystkich wodach Unii Europejskiej począwszy od 1 stycznia 2014 r.

- Mamy politykę, która utoruje drogę do stabilnej sytuacji rybaków i stanu zasobów w przyszłości – powiedziała komisarz Maria Damanaki odnosząc się do głosowania Parlamentu Europejskiego, w którym europosłowie poparli zreformowaną wspólną polityką rybołówstwa. - Ma ona m.in. zapobiegać przełowieniu oraz zapewniać zrównoważony charakter rybołówstwa pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Nowa WPRyb ma na celu wspieranie nadbrzeżnych społeczności w całej Europie poprzez stworzenie warunków sprzyjających rentownej i stabilnej flocie rybackiej w UE. Jej celem jest również zapewnianie zrównoważonego zarządzania zasobami przy jednoczesnej maksymalizacji połowów. Te dwa cele będą realizowane przez stopniowe zaprzestanie niegospodarnej praktyki wyrzucania niepożądanych połowów oraz jasne sformułowanie wymogów i określenie terminów umożliwiających rybakom dostosowanie się do nowych warunków. Elementem nowej polityki jest również promowanie zrównoważonej akwakultury. Komisarz Damanaki powiedziała:
Wynik głosowania w Parlamencie Europejskim oznacza, że mamy już politykę, która radykalnie zmieni nasz sektor rybołówstwa i utoruje drogę do stabilnej sytuacji rybaków i stanu zasobów w przyszłości. Jestem bardzo wdzięczna zarówno parlamentowi, jak i radzie za ich zaangażowanie, wizję i ogólne poparcie dla wniosków przedstawionych przez komisję. Dzięki temu możemy obecnie bardzo szybko przywrócić zrównoważone rybołówstwo i położyć kres niegospodarnym praktykom. Nowa WPRyb sprzyja temu, czego teraz najbardziej potrzeba Europie: tworzeniu możliwości zatrudnienia w nadbrzeżnych społecznościach i przywróceniu ich wzrostu. Zreformowana WPRyb zagwarantuje, że te same zasady i standardy zrównoważonego rozwoju będą stosowane również w odniesieniu do działalności unijnych rybaków na wodach nienależących do UE, oraz że UE będzie w dalszym ciągu dążyć do uwzględniania kwestii trwałości zasobów w zawieranych przez nią umowach międzynarodowych. Zmiana zarządzania i inicjatywy regionalne, które umożliwią zainteresowanym stronom oraz państwom członkowskim określenie wielu szczegółowych kwestii związanych z bieżącym zarządzaniem działalnością połowową, wskazują na bardzo zróżnicowany charakter reformy. Głosowanie jest zwieńczeniem długiego procesu zapoczątkowanego szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi, w wyniku których komisja przedstawiła w 2011 r. ambitny pakiet reform. Na początku tego roku delegacje komisji, rady ministrów i parlamentu prowadziły konstruktywne negocjacje zakończone w maju osiągnięciem porozumienia politycznego. W październiku rada ministrów jednogłośnie udzieliła poparcia dla tego porozumienia, a ostateczny głos wsparcia wyraził parlament w głosowaniu na dzisiejszej sesji plenarnej. Nadrzędnym celem zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa jest położenie kresu przełowieniu i zapewnienie zrównoważonego charakteru rybołówstwa pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Reforma ma na celu ustalenie warunków pozwalających na zapewnienie lepszej przyszłości zasobom ryb i rybołówstwu, a także środowisku morskiemu. Stosowane strategie mają na celu przywrócenie zrównoważonego poziomu zasobów rybackich dzięki lepszemu wykorzystywaniu wiedzy i doradztwa naukowego. Celem reformy jest wspieranie zrównoważonego wzrostu w sektorach rybołówstwa i akwakultury, tworzenie możliwości zatrudnienia na obszarach przybrzeżnych i w ostatecznym rozrachunku zapewnienie obywatelom UE zaopatrzenia w zdrowe i trwałe zasoby rybne. Reforma przyczynia się do realizacji strategii Europa 2020 poprzez dążenie do osiągnięcia dobrych wyników gospodarczych w sektorze oraz większej spójności w regionach przybrzeżnych. Pierwsze działania w zakresie polityki rybołówstwa były podejmowane przez Wspólnotę Europejską w 1970 r. Ich celem było zapewnienie wsparcia strukturalnego i utworzenie wspólnego rynku ryb. Od tego czasu polityka ta została kilkakrotnie zmieniona, a ostatnią gruntowną reformę przeprowadzono w 2002 r.

Hubert Bierndgarski

fot. H. Bierndgarski

 
+11 Jak zawsze , nic tylko pijar i lanie wody
Bezczelna Damanaki i jej szemrane otoczenie pomimo górnolotnych haseł nie robi nic w kierunku rozwiązania rzeczywistych problemów rybołówstwa . Można się o tym przekonać czytając między innymi odpowiedzi na pytania , jakie zadają jej Gróbarczyk i Wałęsa.
17 grudzień 2013 : 09:14 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 Może ta pinda z Grecji nie wie co sie dzieje w Polsce?
Na pewno nie wie, inaczej by tak nie bredziła jak Julia Pitera.
17 grudzień 2013 : 16:44 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+12 Stabilna sytuacja rybaków
Paliwo w góre, ryba w dół. Chyba tej pani chodzi raczej o destabilizacje.
17 grudzień 2013 : 10:20 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Cały sejm broni polskich rybaków
[link usunięty]

rybołówstwo na godzinie 13:25
17 grudzień 2013 : 16:32 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 3 promile z Kużnicy Wstyd
40-letni szyper kutra rybackiego, który powrócił w sobotę z morza do helskiego portu, miał przeszło 3 promile alkoholu – ustalili funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy przeprowadzili kontrolę kutra.

Grupa kontrolna strażników granicznych ustaliła, że kuter z Kuźnicy miał istotne braki w wyposażeniu. Nie było jednego pasa ratunkowego, a trzy rakiety spadochronowe były przeterminowane. W związku z naruszeniem przez szypra przepisów bezpieczeństwa w żegludze, komendant Kaszubskiego Dywizjonu wystąpi do dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

Podczas czynności kontrolnych funkcjonariusze Straży Granicznej zwrócili uwagę na bełkotliwą mowę szypra i zapach alkoholu. Zdecydowali o konieczności przebadania mężczyzny. Policjanci z Jastarni przeprowadzili pomiar. Szyper wydmuchał 3,06 prom. alkoholu. Za sterowanie kutrem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grożą 2 lata pozbawienia wolności. Dochodzenie w tej sprawie prowadzić będzie policja.

Straż Graniczna
17 grudzień 2013 : 23:24 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Przykład idzie z góry
[link usunięty]
18 grudzień 2013 : 00:01 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Tylko 3 promile- Jas
Jak miał Adaś tylko 3 promile to znaczy że od kilku dni nic nie pił
18 grudzień 2013 : 15:45 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 SG
No super SG to już niedługo będzie sprawdzała czy rybacy majtki mają nie obesrane bo wtedy będą mogli jeszcze do sanepidu zgłosić
Czy ktoś w ogóle sprawdzał uprawnienia SG bo już kontrolują nam ilość ryby, dokumenty kutrów, papiery załogi (paranoja listy załogi i odprawy - gorzej niż za komuny) trzeźwość ludzi - chociaż wożą na policję i to ona dopiero prowadzi dochodzenie ( w przypadku jeżeli nie jest to szyper to sprawa jest umarzana z tytułu bezpodstawnego zatrzymania} teraz już czytamy że nawet ilość i ważność sprzętu jeszcze trochę to zaczną mierzyć oczka w siatkach. Jak to jest że tak naprawdę nikt jeszcze nie sprawdził co szanownym Panom I Paniom w ogóle wolno - czy drodzy koledzy potrafimy zwyzywać ministra przed kamerami a boimy się osoby w mundurze i dajemy wiarę wszystkiemu co powie. Podczas każdej kontroli zasłaniają się obowiązującymi przepisami ale jak zapyta się o odpowiedni paragraf to nie potrafią nawet ustawy wymienić z ramienia której kontrolują.
18 grudzień 2013 : 17:49 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Starają się jak mogą być potrzebni !
Dowódców Straży granicznej i tych mądrych urzędników z nadrzędnych ministerstw ,urzędów należy wysłać na szkolenie do innych państw U.E.Wymienieni bardzo ważni niezbędni , najbardziej potrzebni według własnych poglądów funkcjonariusze i urzędnicy będą mieli możliwość zobaczyć i zapoznać ze służbą graniczną w strefie państw Schengen . Polska ze swoimi procedurami przepisów U.M .granicznych jest jedynym krajem gdzie funkcjonariusze , urzędnicy nie wiedzą jeszcze że komunizm w Europie , Polsce upadł .? Straż Graniczna ma dzisiaj więcej nawet uprawnień niż jej poprzedniczka WOP .Szerokie uprawnienia S.G umożliwiają dobrowolne stosowanie wszelakich procedur takich jak zgłaszania ,niekończące namolne odprawy za pomocą list załogi przepisywanych przed wyjściem i przypłynięciem do portu .Kto tym dzielnym pogranicznikom wytłumaczy że wychodzą ze swoimi wymogami daleko poza wymogi U.E. czy NATO ?
19 grudzień 2013 : 19:58 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Rybaka zatrudnię - Ustka
Łódka 12m, nety - haki. Tel 601 935 573
18 grudzień 2013 : 18:38 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Aniołki z Granicy
Sąd Rejonowy w Elblągu na trzy miesiące aresztował w czwartek trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej z Gronowa, którym prokuratura zarzuca udział w zorganizowanej grupie przemytników - poinformował naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej Jacek Sońta.
39-letni Leszek O., 36-letni Jacek K. oraz 37-letni Jacek P. zostali zatrzymani we wtorek.

"Zatrzymanym w dniu 6 listopada funkcjonariuszom prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowania korzyści majątkowych, jak również ujawnianie tajemnicy służbowej. Zatrzymani przyjmowali korzyści majątkowe od osób, trudniących się przemytem towarów akcyzowych z Rosji do Polski, w zamian za odstępowanie od wykonywania czynności służbowych i informowanie przemytników o prowadzonych przez SG działaniach" - poinformował Jacek Sońta.
18 grudzień 2013 : 23:00 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 stanie luty marzec
Już pewne luty marzec stane. Wrescie podjęto dobrą decyzję . Ciekawe tylko kiedy kasa czy znó w grudniu po południu?
19 grudzień 2013 : 05:07 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 gg
naucz się pisać
19 grudzień 2013 : 05:33 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Pytanie ?
Pytanie co chronimy w lutym i marcu ? jaki przekręt urodził się prezesom teraz ? Już czas najwyższy skończyć z tym !!! chrońmy ryby naprawdę węgorza latem a nie zimą wtedy kiedy śpi w mule !!!
19 grudzień 2013 : 06:10 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 re
styczen (sztormy)luty, marzec stane (odszkodowania ),kwiecien ,maj,(handlem limitem szpoty)czerwiec odszkodowanie za poligon,lipiec sierpien ochrona wrzesien fladra pazdziernik dorsz moze listopad grudzien handel sledziem.tak wygladac bedzie rok najwiekszych krzykaczy zyc nie umierac kupuje łodke
19 grudzień 2013 : 07:11 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 postój
a kto podejmuje ta decyzje o postoju??przezesi??czy moze minister??
19 grudzień 2013 : 08:18 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Jaki postój ci się marzy?
a co z przetwórcami, zastanowiłeś się? Kto im da kasę za lipną ochronę węgorza? Nie będzie żadnych postojów, skończyło się wyłudzanie kasy.
19 grudzień 2013 : 10:06 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Dorsz przed świętami 5 złotych
to jest naprawdę koniec rybołówstwa, zostają wyłącznie rekompensaty z Unii, żarty się skończyły, panowie prezesi, ruszcie dupę bo niedługo na kopach wszyscy wylecicie.
19 grudzień 2013 : 09:36 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Wesołych Świąd życzy WWF
W tym roku bez obaw możemy kupować na święta karpia, dorsza bałtyckiego ze stada wschodniego, szprota i śledzia, bo tych ryb nie zabraknie – uważa organizacja ekologiczna WWF.

Wigilia Bożego Narodzenia to dzień w którym w większości domów na kolacji królują ryby. Popularne są zwłaszcza dwa gatunki : karpie i śledzie. ale powoli na nasze stoły trafiają też inne. Jakie gatunki wybrać, jakie ryby możemy kupować, a jakich, ze względu na nadmierne połowy i niską liczebność, należy unikać?

- Każdy z nas może to sprawdzić w łatwy sposób. Wystarczy wejść na stronę ryby.wwf.pl, gdzie znajduje się poradnik rybny WWF . Zielonym światłem oznaczyliśmy gatunki ryb, które możemy kupować bez obaw – ich populacje nie są przełowione – tłumaczy Piotr Prędki z WWF Polska. Dodaje, że gatunki oznaczone światłem żółtym to te, o których wiemy niewiele lub ich hodowla szkodzi środowisku.
19 grudzień 2013 : 10:10 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 WWF nie kłamie
dorsz nie został przełowiony tylko zagłodzony, można go jeść bez przeszkód.
19 grudzień 2013 : 12:15 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 A co z łososiami ?
Czyżby zarezerwowane zostały dla rozmnażanych przez SM IOUG i WFF, a nadzorowanych przez słynny Błękitny Patrol fok szarych ?
19 grudzień 2013 : 14:50 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Łososie trudny temat, łapówki od Fredriksena
[link usunięty]
19 grudzień 2013 : 22:41 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 WWF Życzymy Więcej prawdy transparetności mniej obłudy i zakłamania
Rybacy , ekolodzy nie zawodowi eko-terroryści życzą wam z okazji świąt Bożego Narodzenie i nowego roku 2014 wiele dobrych uczciwych przedsięwzięć ratujących przyrodę i poprawy wizerunku w świecie .Dobrze wiecie że w Niemczech ,Kanadzie ,USA ,W Ameryce Południowej jesteście fatalnie spostrzegani nie tylko przez media
24 grudzień 2013 : 14:19 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Po 5 !
Nam oferuje się przed świętami dorsza już po 4 zł to jest skandal ,każdy się wstrzymywał żeby na święta zarobić a tu znowu układy ,jak mówisz prezesi powinni teraz wykazać dlaczego mamy zagłosować na nich jeszcze raz .
19 grudzień 2013 : 10:40 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 glosy zostaly oddane
co roku to samo cena dorsza spada przed swietami a od nowego roku cena paliwa w gore gdzie cena minimalna ktora mialy zapeniac aukcje?a prezesi od lat sa ci sami i se swietnie zyja!!spokojnych i radosnych Swiąt oraz lepszego Nowego Roku.
19 grudzień 2013 : 11:42 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 nawet po
ktoś w końcu powinien się zabrać za lokalne centra, wyhodowaliśmy sobie pasożytów na własnej krzywdzie zasrani monopoliści zgadują się i po tygodniowym sztormie, przed samymi świętami zaniżają sobie cenę bo jak kutry wyjdą w morze to coś ze złowioną rybą muszą zrobić po powrocie bo przecież nie wyrzucą! a oni tylko na tym żerują!!!!!!!!!!!
19 grudzień 2013 : 22:09 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter