Rybołówstwo

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba podsumował dotychczasowe wykorzystanie środków w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Ryby w perspektywie finansowej 2007-2013.

Od początku realizacji PROW, do 1 marca 2013 r., w ramach wszystkich działań zostało złożonych 5 478 515 wniosków o przyznanie pomocy. Natomiast liczba zawartych umów lub wydanych decyzji wyniosła 5 229 348. Poziom zagospodarowania środków wynosi około 85 proc. budżetu PROW 2007-2013 – poinformował Stanisław Kalemba.

W ramach PROW 2007-2013 na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności na kwotę 43,71 mld zł, w tym 33,05 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co stanowi 60,39 proc. alokacji środków EFRROW przeznaczonych na realizację PROW 2007-2013.

– Realizacja bieżących zadań i wykorzystanie środków z aktualnego budżetu przebiegają bardzo sprawnie i prawidłowo – zauważył minister i dodał, że już trwają, bądź jeszcze w tym miesiącu zostaną ogłoszone kolejne nabory, zarówno w ramach PROW, jak i PO Ryby.

W ramach PO Ryby aktualnie trwają nabory wniosków na dofinansowanie:
- w osi priorytetowej 1, w ramach:
• środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność” – od 6 grudnia 2012 r. do 29 marca 2013 r.
• środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” – od 2 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r.
• środka 1.5 „Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką” – od 2 października 2012 r. do 29 marca 2013 r. Planowany jest kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Środka 1.5 – od 30 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- w osi priorytetowej 2 w ramach:
• środka 2.2 „Działania wodno-środowiskowe” – od 5 do 18 marca br.

Ponadto, trwają konkursy we wszystkich województwach, w większości Lokalnych Grup Rybackich oraz na wszystkie rodzaje operacji.

Tekst i fot. Hubert Bierndgarski

+1 kupno
Chcę rozpocząć przygodę z rybołówstwem
a), czy dostanę dotację z PUP na otwarcie własnej firmy
b) może z tego programu PO można takowe dostać?
01 kwiecień 2013 : 14:32 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 czy
to prima aprilis?
02 kwiecień 2013 : 09:25 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 niee
Niee tylko się pytam czy jest w ogóle szansa.
05 kwiecień 2013 : 07:05 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter