Rybołówstwo
Rodziny 11 rybaków z gdyńskiego Dalmoru, którzy zginęli 10 stycznia 1975 roku na zatopionym trawlerze Brda, doczekały się tablicy upamiętniającej tę straszliwą tragedię. W niedzielę 26 września odsłonięto ją tuż przy falochronie duńskiego portu Hanstholm, gdzie doszło do wypadku.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele Dalmoru, rodziny członków tragicznie zmarłej załogi, a także reprezentanci Morskiego Instytutu Rybackiego, patronujący przedsięwzięciu.

Umieszczone na tablicy motto "Byliśmy tak blisko, a odeszliśmy tak daleko" oddaje bezmiar katastrofy sprzed 35 lat. Kiedy Brda wchodziła w nocy z 9 na 10 stycznia do portu Hanstholm, na morzu szalał sztorm, warunki nawigacji były bardzo trudne. Kapitan trawlera, choć nie znał akwenu, podjął jednak ryzyko, bowiem chciał jak najszybciej przekazać do szpitala pierwszego oficera, chorego na zapalenie ucha środkowego.

W tych trudnych warunkach trawler zdryfował z kursu i uderzył o dno. Konsekwencją tego była blokada steru i unieruchomienie statku. Na skutek zbiegu kolejnych błędów i nieporozumień pomoc do uwięzionych rybaków nadeszła zbyt późno. Najpierw okazało się, że w porcie nie ma holowników (Izba Morska uznała to potem za zaniedbanie), potem wypłynięcia i udzielenia pomocy odmówiła stojąca w Hanstholm bliźniacza jednostka Barycz. Ostatecznie akcji ratunkowej podjęły się dwa duńskie statki. Odmówiły one jednak odholowania Brdy do portu ze względu na silny wiatr i prądy morskie. Załoga nie chciała tymczasem pozostawić trawlera na pastwę fal.

Gdy statek zaczął tonąć, do akcji wkroczył śmigłowiec ratowniczy. Zdołał jednak podjąć z pokładu tylko siedem osób, jedna z nich zmarła potem na atak serca w szpitalu. Pozostali członkowie załogi Brdy nie doczekali pomocy, ponieważ zostali zmyci przez fale do morza.


Szymon Szadurski
 
0 kupie lodke
koledzy ile trzeba dac za lodke do 10 metrow z licencja
28 wrzesień 2010 : 16:09 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 re: kupie lodke
niektórym odbija i daja ceny z kosmosu za rok po rekompensatach ceny spadną poczekaj troche.
28 wrzesień 2010 : 19:30 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Konsument i jego rola w promowaniu rybołówstwa
Opublikowany niedawno raport Komisji Europejskiej podaje, że w porównaniu z rokiem 2003, kiedy w północnych
rejonach Oceanu Atlantyckiego aż dwadzieścia trzy gatunki były zagrożone wyginięciem, liczba ta spadła obecnie
do czternastu gatunków, spośród setki poławianych. Tę sytuację można jednak jeszcze poprawić. Dlatego też Komisja
proponuje reformę wspólnej polityki rybołówstwa, której przygotowania powinny zakończyć się do 2013 roku.
Wyzwanie, jakim jest reforma, polega nie tylko na wspomaganiu sektora w jego transformacji ku gospodarce
zrównoważonej. Chodzi także o poprawę wizerunku dań rybnych w Europie i promocję produktów spożywczych
pochodzących z rybołówstwa poławianych z zachowaniem prawdziwej odpowiedzialności.
Konsumenci dysponują w tym zakresie prawdziwą władzą. Dokonując zakupów lub powstrzymując się od nich,
mogą wpływać na rozwój wypadków i pchnąć sektor w kierunku bardziej zrównoważonego wykorzystywania
zasobów. Ponadto klienci chcą mieć pewność co do jakości ryb, oczekują produktów świeżych i przetwarzanych
z zachowaniem norm higienicznych, ale także poławianych w sposób, który nie przyczynia się do przeławiania łowisk
i wyczerpywania zasobów. Innymi słowy – chcą się upewnić, że ryby, które spożywają, pochodzą z rybołówstwa, które
odpowiada ich wartościom ekologicznym i etycznym.
W tym celu konsumenci powinni być dobrze poinformowani dzięki precyzyjnemu, przejrzystemu, sprawdzalnemu
i podlegającemu kontroli systemowi oznakowania. Dlatego też nowa wspólna polityka rybołówstwa przewiduje
znaczące postępy w dziedzinie informowania konsumentów. Niektóre z tych zmian są już w trakcie opracowywania.
Na przykład, monitorowanie pochodzenia (identyfikowalność) produktów powinno zostać znacząco ułatwione i poprawione
już od stycznia 2011 roku poprzez wprowadzenie nowych zasad kontroli. Sprzyjać temu będzie zwłaszcza
rozszerzenie wymagań dotyczących identyfikowalności produktów od momentu połowu lub od strefy hodowlanej.
Ponadto Komisja rozważa poprawę i uzupełnienie istniejącego obecnie obowiązkowego systemu etykietowania.
Wiele osób uważa, że nie jest on powszechnie respektowany, a także mało zrozumiały oraz nieczytelny. Warto wreszcie wspomnieć o oznakowaniu promującym zrównoważone rybołówstwo, stanowiącym element uzupełniający
obowiązkowy system etykietowania i pomagającym konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Wszystkie te działania mają zagwarantować większą przejrzystość w sposobie prezentowania produktów rybołówstwa i udostępniania ich klientom. Konsumenci bowiem troszczą się o zrównoważony rozwój rybołówstwa, a ich
obawy są uzasadnione. Pragną oni w coraz większym stopniu zachowywać się w sposób odpowiedzialny i aktywnie
uczestniczyć w dążeniu do bardziej zrównoważonego rybołówstwa.
28 wrzesień 2010 : 18:37 info Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Uprawnienia do połowów: cel na 2015 rok
2011 to rok przełomowy. Będzie to pierwszy etap przewidzianego na 2015 rok łagodnego przejścia do systemu upowszechnienia maksymalnie podtrzymywalnego odłowu. Oznacza to zmniejszanie uprawnień do
połowów w przypadku zasobów obecnie nadmiernie eksploatowanych. Ta redukcja będzie wymagała ścisłych ram kontrolnych.
We wrześniu 2002 roku, z okazji światowego Szczytu Zrównoważonego
Rozwoju w Johannesburgu, Unia Europejska podjęła serię zobowiązań na rzecz różnorodności biologicznej na
świecie. Jedno z nich dotyczy rybołówstwa, a mianowicie
już od 2015 roku wszystkie zasoby rybne wód europejskich będą musiały być eksploatowane na poziomie maksymalnie
podtrzymywalnego odłowu (ang. MSY). Innymi słowy, dla każdego stada rybnego całkowity dopuszczalny połów (ang.
TAC) będzie musiał być obliczony tak, by w długim terminie utrzymywać maksymalny poziom połowów.
By to osiągnąć, Komisja proponuje zastosowanie już od przyszłego
roku programu składającego się z czterech rocznych etapów. Taka jest przynajmniej podstawa do konsultacji na
temat uprawnień do połowów przewidzianych na rok 2011.
Komisja w ich ramach zwraca się o opinię do państw członkowskich,
Regionalnych Komitetów Doradczych oraz do
Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury.
Zachęcające, lecz niewystarczające.
Pomimo istotnych postępów od roku 2002 europejskie zasoby rybne są w większości przypadków nadal przeławiane. W przypadku
wybrzeża atlantyckiego (włączając Morze Północne oraz Bałtyk) jedynie 11 stad rybnych jest poławianych zgodnie z ich
wskaźnikiem MSY. To oczywiście o wiele lepszy wynik niż 5 lat temu, ale pozostaje nadal 28 stad przełowionych oraz 60 stad, których stan nie został zbadany naukowo, w głównej mierze
z powodu niewystarczających danych na temat połowów.
W przypadku Morza Śródziemnego pierwsze wnioski naukowe wskazują, że 21 stad jest poławianych zgodnie z wyznaczonym
dla nich MSY, a 25 stad jest przeławianych. Pozostaje jeszcze
wiele zasobów do oszacowania.
W obliczu faktycznego przeławiania zasobów zastosowanie MSY może być związane z mniej lub bardziej drastyczną
redukcją całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), aby pozwolić zasobom się odbudować. By uniknąć nagłej
destabilizacji sektora, Komisja proponuje stopniowy plan działań
rozłożony na cztery lata. Określiła ona zatem jasne i przejrzyste zasady, które będą stosowane w odniesieniu do każdego
stada w zależności od jego stanu. Celem jest ustanowienie podobnych środków dla zasobów rybnych w zbliżonej sytuacji.
Oto szczegóły propozycji:
• W przypadku stad już teraz poławianych zgodnie z MSY wskaźnik TAC zostanie wyznaczony tak, by podtrzymać ten
poziom odłowu w perspektywie długoterminowej i nie będzie wahał się bardziej niż 25 % w stosunku do wartości
z 2010 roku.
• Dla zasobów, które nie są poławiane zgodnie z MSY, lecz które pozostają w granicach bezpieczeństwa biologicznego,
TAC zostanie wyznaczony tak, by zredukować nadmierne połowy równymi transzami w latach 2011, 2012,
2013 i 2014, osiągając odłowy na poziomie MSY w 2015 roku, jednakże bez zmian w TAC powyżej 25 %.
• Dla zasobów, które pozostają poza granicami bezpieczeństwa
biologicznego, TAC zostanie wyznaczony tak, by zredukować nadmierne połowy równymi transzami w latach 2011, 2012, 2013 i 2014, osiągając odłowy na poziomie MSY w 2015 roku, jednakże bez zmian w TAC powyżej 30 %.
• Dla zasobów podlegających planom wieloletnim TAC zostanie wyznaczony w zależności od planu zarządzania.
Plany zarządzania zostaną stopniowo dostosowane do celów wyznaczonych w ramach MSY.
• Dla zasobów gatunków o krótkim czasie życia zostanie wyznaczony tymczasowy TAC, który będzie modyfikowany
w ciągu roku w zależności od dostępnych danych naukowych.
Te kategorie zostały ocenione naukowo. Dla nich istnieje możliwość obliczenia MSY. W przypadku pozostałych grup
będą nadal stosowane zwyczajne środki zarządcze oparte na zasadzie ostrożnego zarządzania, ponieważ MSY wymaga
stosunkowo precyzyjnej wiedzy na temat stanu zasobów.
Na podstawie wyników konsultacji oraz w zależności od zaleceń naukowych Komisja przygotuje we wrześniu propozycje uprawnień do połowów dla Morza Bałtyckiego,
a w październiku – dla Morza Czarnego, stref atlantyckich oraz dla gatunków głębinowych. Wnioski Komisji będą następnie omawiane w Radzie i w Parlamencie.
28 wrzesień 2010 : 18:47 info Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 NOWA STRONA INTERNETOWA KIPR !!!
[link usunięty] ZAPRASZAMY
28 wrzesień 2010 : 18:49 info Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Planowanie długoterminowe
Szczegóły wieloletnich planów zaproponowanych przez Komisję różnią się zależnie od zasobu, ale wszystkie przestrzegają pewnych podstawowych zasad:
ustalają reguły kontroli poławiania
zasobów oparte na jasnych, wymiernych
celach biologicznych i stopniowym
podejściu do ich osiągania;
zazwyczaj ograniczają do 15 %
maksymalne coroczne wahania TAC
w górę lub w dół, o ile nie pojawia się
bliskie ryzyko wyczerpania zasobów,
w celu zapewnienia przemysłowi
minimalnej stabilności;
TAC i kwoty połowowe są połączone
z planem ograniczenia nakładów
połowowych zgodnie z corocznymi
zmianami w możliwościach
połowowych.
Zg odnie z ostatnią opinią STECF Komisja
proponuje obecnie, aby coroczne
ograniczenia wahań TAC były wprowadzane
w 2009 r. bardziej elastycznie, aby
umożliwić zarówno efektywniejsze działania na rzecz zagrożonych wyczerpaniem zasobów, jak i czerpanie większych korzyści przez rybaków, w przypadku gdy stado wyraźnie się rozwija.
Zasada długoterminowego
zarządzania oparta na jasno zdefiniowanych
biologicznych założeniach i metodach towarzyszących
została poszerzona o wiele stad
ryb komercyjnych, a Komisja regularnie
wprowadza nowe propozycje. Celem tego
działania jest objęcie wszystkich ważniejszych
zasobów rybnych UE uzgodnieniami
w zakresie długoletniego zarządzania. Obejmuje
to gatunki, które spędzają część życia
w wodach słodkich, takie jak węgorz, łosoś
oraz gatunki krótko żyjące, np. sardele, których
występowanie jest silnie uzależnione
od liczby młodych osobników dołączających
do stada każdej wiosny. Paradoksalne
może wydawać się dyskutowanie o długoterminowym
planowaniu w odniesieniu do
stad, których osobniki żyją wyłącznie przez
kilka lat. Ale nawet sektory rybołówstwa, w
których liczba może fluktuować i częstokroć
zmienia się znacząco z roku na rok, odniosą
korzyść ze stabilnych parametrów decyzyjnych,
które pozwolą zapewnić rybakom
minimalną klarowność potrzebną podczas
planowania.
Zamiast ciągłego odnawiania politycznego
sporu na temat reakcji na naukowe opinie plany
wieloletnie określają proste reguły definiujące
sposób przekładania naukowej oceny
zasobów na możliwości połowowe w nadchodzącym
roku. Stanowi to nie tylko istotny
element planowania sytuacji z roku na rok, ale
oznacza również więcej czasu na gruntowne
konsultacje i debatę na temat podstawowych
zasad w fazie planowania. Rezultatem jest
bardziej przejrzysta procedura, która z większym
prawdopodobieństwem doprowadzi na czas do powstania konsensusu w zakresie
zrównoważonego zarządzania europejskim
rybołówstwem.
28 wrzesień 2010 : 20:23 info Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Sprawozdawca: Marek Józef Gróbarczyk 29.09.2010
Doświadczenia zdobyte w wyniku stosowania systemu odrzutów w Morzu Bałtyckim, przy
modelu zarządzania rybołówstwem, jakim jest całkowity dopuszczalny połów (TAC),
wskazują, Ŝe system ten funkcjonuje odpowiednio i ma praktyczne zastosowanie w
odniesieniu do pewnych gatunków ryb. Dlatego sprawozdawca podkreśla znaczenie
wprowadzenia artykułu 15a do rozporządzenia 2187/2005.
Zwraca uwagę, Ŝe gatunki stanowiące przyłów mogą mieć niską wartość rynkową, mogą
zupełnie nie nadawać się do spoŜycia przez człowieka lub ich wyładunek jest zabroniony
przez prawo. NaleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe przepis ten umoŜliwia usuwanie z pokładu
złowionych jeszcze Ŝywych storni, które w okresie ochronnym nie stanowią Ŝadnej wartości
handlowej. Dlatego artykuł ten umoŜliwia względnie zrównowaŜoną eksploatację Ŝywych
zasobów wodnych, bez konieczności zaniŜania standardów sprzedaŜy.
Sprawozdawca uwaŜa, Ŝe w skutecznym zapobieganiu przyłowom oraz ograniczaniu
odrzutów zbyt duŜej ilości młodocianych i niewymiarowych osobników gatunku docelowego
lub niedocelowego niezwykle istotne jest, aby zachęcać sektor rybołówstwa do korzystania
z najlepszych pod względem selektywności narzędzi połowowych, oraz do nie prowadzenia
połowów w obszarach występowania duŜej ilości ryb niewymiarowych i gatunków innych niŜ
docelowe. NaleŜy równieŜ wprowadzić ruchome okresy ochronne, zaleŜne od stopnia
gotowości ryb do tarła. Wskazuje, Ŝe badania nad selektywnością narzędzi połowowych
powinny być prowadzone przez instytuty naukowe wraz z rybakami, którzy posiadają w tym
zakresie niezbędne doświadczenie.
W 2011 r. Parlament Europejski będzie koncentrował się w swych pracach głównie na
propozycji reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), co obejmować będzie równieŜ
reformę systemu odrzutów.
Sprawozdawca zwraca uwagę, Ŝe plan działań mający na celu wyeliminowanie odrzutów
w Morzu Bałtyckim, między innymi poprzez wprowadzenie w stosownych przypadkach
całkowitego zakazu odrzutów w rybołówstwie Morza Bałtyckiego, musi doprowadzić do
zrównowaŜonego i wydajniejszego zarządzania zasobami morskimi. Dlatego jest zdania, Ŝe
nie jest celowym wprowadzanie całkowitego zakazu odrzutów w przypadku storni, bądź
innych ryb flądrowatych, gdyŜ wpłynie to negatywnie na stan ich zasobów.
, W trosce o zapewnienie stabilności i przewidywalności rybołówstwa, oraz eksploatowania
zasobów rybnych w ustalonych granicach, sprawozdawca wyraŜa obawę, iŜ wprowadzenie
zakazu odrzutów moŜe zostać wykorzystane do zalegalizowania masowych połowów
niewymiarowych dorszy w Morzu Bałtyckim w połowach paszowych.
Ze względu na brak wiarygodnych danych naukowych pozwalających na ocenę przyłowów
dorsza w połowach paszowych, uwaŜa za niezbędne niezwłoczne wprowadzenie w pełni
udokumentowanych połowów i pełnego monitoringu na statkach prowadzących tego typu
połowy.
UwaŜa za konieczne wprowadzenie 100% kontroli połowów przemysłowych przeprowadzane przy wyładunkach pod względem jakościowym i ilościowym. W przeciwnym razie
funkcjonowanie polityki ochronnej zasobów Bałtyku jest nierealne, a długoterminowy plan
zarządzania dorszem bezcelowy.
Postuluje, aby w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej Unia natychmiastowo uregulowała
kwestię połowów przemysłowych w Morzu Bałtyckim, mając na uwadze, Ŝe połowy te
z ekologicznego punktu widzenia są niebezpieczne dla bałtyckiego ekosystemu, zwłaszcza Ŝe
Morze Bałtyckie posiada status „Szczególnie WraŜliwego Obszaru Morskiego” (PSSA),
nadany mu przez Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji
Morskiej. Jest więc ono jednym z najcenniejszych i najbardziej wraŜliwych ekosystemów
morskich naszego globu.
Zachęca Komisję, aby wraz z instytutami naukowymi, organizacjami ekologicznymi
i środowiskiem rybackim zbadała niekorzystny wpływ połowów przemysłowych na
bioróŜnorodność Morza Bałtyckiego.
Podkreśla nadrzędną konieczność zaprzestania prowadzenia w Morzu Bałtyckim połowów
przemysłowych, stanowiących przeciwieństwo zrównowaŜonych pod względem
środowiskowym i ekonomicznym połowów przy zachowaniu dobrych praktyk rybackich.
W związku ze zmianami klimatycznymi zachodzącymi w Morzu Bałtyckim, wywołującymi
zmiany w adaptacji róŜnych gatunków ryb, a w konsekwencji ich przemieszczaniem i zmianą
ich tarlisk, Parlament wzywa Komisję do przeprowadzenia rewizji obszarów ochronnych
w Morzu Bałtyckim.
Decyzja o zamknięciu podrejonów 25, 26 i 28 na południe od 59° 50′ N w okresie od
1 czerwca do 31 lipca dla połowów turbota, w świetle braku rzetelnych i zaktualizowanych
danych ze strony Komisji, na podstawie których podtrzymuje się niektóre obszary ochronne
na Bałtyku, a inne wyłącza się spoza ochrony, wymaga ponownej rewizji przy uwzględnieniu
zachodzących zmian klimatycznych, szczególnie ze względu na bardzo niską ilość połowów
turbota. W powyŜszych podrejonach,., w których występuje ochrona turbota, według danych
EUROSTATU z 2008 r. w ciągu całego roku odłowiono tylko ok. 100 ton tego gatunku.
W pozostałych podrejonach, które nie są objęte ochroną złowiono w tym okresie około 1000
ton turbota. W świetle powyŜszych danych sprawozdawca uwaŜa za konieczne dokonanie
rewizji obszarów ochronnych.
28 wrzesień 2010 : 22:18 info Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 rekompensata za 2010
Mam pytanie Jak długo się czeka od wydania decyzji na przelew pieniędzy za rekompensatę
29 wrzesień 2010 : 23:29 salmon Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Marek Józef Gróbarczyk (ECR) 24 września 2010 r.: Odpowiedź, udzielona przez komisarz Marię Damanaki, wyczerpująco przedstawia i opisuje okoliczności, w jakich nastąpiło wprowadzenie rozporządzenia Komisji (WE) nr 804/2007(1) z dnia 9 lipca 2007 r.

Jednak, aby rzetelnie i jednoznacznie ocenić, czy kwota połowowa dorszy na 2007 rok została przez Polskę wyczerpana szczególnie w kontekście konieczności ochrony zasobów i zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych z biologicznego, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia, uważam za niezbędne otrzymanie wszelkich danych posiadanych przez Komisję w tym zakresie.

Dlatego bardzo proszę o przekazanie mi pełnych i konkretnych danych, które Komisja uzyskała w trakcie inspekcji przeprowadzonych w Polsce w pierwszym kwartale 2007 r., oraz wszelkich pozostałych danych, na podstawie których Komisja podjęła decyzję o wprowadzeniu rozporządzenia nr 804/2007, z dnia 9 lipca 2007 r., ustanawiającego zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim przez statki pływające pod banderą Polski.
03 październik 2010 : 18:33 info Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 To gdzie w końcu odsłonięto te rablicę ???
Tytuł informuje o zawieszeniu tablicy w Gdyni , a z tekstu wynika , że dokonano odsłonięcia tablicy w Hanstholm .
05 październik 2010 : 08:22 ???????????? Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter