Rybołówstwo
43 umowy na łączną kwotę 1,57 mln zł podpisała dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z rybakami na przyznanie rekompensat za wstrzymanie się z połowami dorsza na Bałtyku Zachodnim - poinformowało w środę biuro prasowe ARiMR.

Podpisywanie umów Agencja rozpoczęła w miniony poniedziałek. O przyznanie rekompensaty rybacy mogą ubiegać się do 30 czerwca br. Pieniądze na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego ”Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Rekompensaty - jak poinformowała ARiMR w przesłanym PAP komunikacie - przysługują armatorom, którzy w ubiegłym roku posiadali kwotę połowową dorsza i udokumentują, że zaprzestali połowu tej ryby na Bałtyku Zachodnim (na zachód od 15. południka przebiegającego przez miejscowość Trzęsacz w woj. zachodniopomorskim) przez dowolnie wybrane 25 dni w okresie od 22 maja do końca czerwca oraz od 1 do 30 września 2008 roku.

Wysokość rekompensaty m.in. jest uzależniona od długości statku rybackiego i waha się od 23 tys. 675 zł do 32 tys. 125 zł (im dłuższa jednostka, tym wyższa rekompensata) oraz faktycznej liczby dni bez połowów dorsza (25 dni to okres maksymalny).

Kwota rekompensaty może być powiększona o 3 tys. 425 zł za każdą osobę zatrudnioną na jednostce w okresie wstrzymania się z połowami.

Szczegółowych informacji na temat zasad wypłaty rekompensat udzielają regionalne oddziały ARiMR w woj. zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Numer infolinii Agencji to 0á800 38 00 84. Umieszczono je również na stronie internetowej ARiMR.

PAP
0 Czy prawdą jest że łodziowcy nie wylosowani ..?
Słyszy się po portach i na UKF-kach że łodziowi nie przestrzegają zakazów połowu dorsza .To nie są żarty . Jeśli będą chcieli to ukażą wszystkich
20 marzec 2009 : 19:43 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0
Jeżeli znasz takie przypadki to zgłoś to w inspektoracie , niech każdy odpowiada za siebie.
22 marzec 2009 : 10:03 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Kołobrzeg.
Ja znam taki przypadek w Kołobrzegu że polski inspektor znalazł na kutrze trzy tony dorsza a unijny po nim jeszcze 10 .
22 marzec 2009 : 16:56 dzi Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0
i bardzo dobrze niech pilnują kłusowników zabrac takiemu licencje i nie będzie zbiorowego karania.
23 marzec 2009 : 07:44 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 re: Gówno prawda!
Przepisz sobie debilku 100 razy ten artykuł ustawy to się nauczysz wreszcie kiedy można odebrać licencję,możecie nas w dupę pocałować.Art. 15. 1.
(12)
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1) na wniosek właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego moŜe zawiesić licencję na
czas określony, nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, jeŜeli armator prowadził ukierunkowane połowy
organizmów morskich w okresie ochronnym lub w obwodzie ochronnym;
2) cofa licencję, w przypadku gdy:
a) statek rybacki został wykreślony z rejestru statków rybackich lub
b) armator został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo popełnione przy uŜyciu
statku rybackiego, lub
c) armator w okresie ostatnich 2 lat został ukarany za prowadzenie ukierunkowanych połowów
organizmów morskich w okresie ochronnym lub w obwodzie ochronnym.
2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
23 marzec 2009 : 16:20 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 re:
Nad Polskim, nadrzędne jest prawo UE a tam jest DUPA KWAS i odebranie licencji
26 marzec 2009 : 08:24 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 re: re:
Numer rozporządzenia podaj,ubeku zasrany
26 marzec 2009 : 18:38 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 re: re:
WE 1447/1999
26 marzec 2009 : 22:45 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 re: re: re:
Jednak jesteś tym debilem.Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/1999
z dnia 24 czerwca 1999 roku
ustalające wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki
rybackiej
27 marzec 2009 : 00:00 do debila Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Ciekawe?
Ten pierwszy chyba brał łapówy jak go znam.
23 marzec 2009 : 16:09 koł Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter