Rybołówstwo
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pierwszy w swojej historii Plan działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami. Plan ma stanowić gwarancję, że podjęte zostaną skuteczne działania zmierzające do odbudowy zasobów rekinów (w razie potrzeby z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania zasobami) wszędzie tam, gdzie są one zagrożone. Mają też zostać ustanowione wytyczne w zakresie zarządzania odpowiednimi połowami (również takimi, w których rekiny są łowione jako przyłów), tak aby zapewnić zrównoważoną eksploatację tych zasobów. Plan przewiduje również środki mające przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat zasobów rekinów i ich połowów. Ustanowione środki odnoszą się do rekinów oraz do innych pokrewnych gatunków zaliczanych do płaszczek i będą stosowane na wodach Wspólnoty i poza nimi, wszędzie tam, gdzie flota UE prowadzi połowy. Komisja będzie również dbać o to, aby działania podejmowane przez UE na forum organizacji międzynarodowych oraz w ramach zawieranych przez nią umów były spójne z jej wewnętrzną polityką dotyczącą zasobów rekinów.

Unijny komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Joe Borg powiedział: Rekiny dotkliwie odczuwają skutki przełowienia a konsekwencje uszczuplenia ich zasobów mogą być bardzo poważne, nie tylko dla samych rekinów, lecz również dla ekosystemów morskich i dla rybaków. Z tego względu przyjęliśmy dzisiaj plan działań wprowadzający bardziej ostrożne podejście w odniesieniu do zarządzania połowami, w trakcie których łowione są rekiny. Plan ten wesprze także intensywne badania naukowe, konieczne dla lepszego zrozumienia roli, jaką rekiny odgrywają w życiu naszych oceanów oraz wpływu, jaki na ich zasoby mogą wywierać prowadzone przez nas połowy.

Plan działań ustanawia środki usprawniające gromadzenie danych i opinii naukowych, środki poprawy zarządzania oraz środki techniczne, a także zaostrza kontrolę przestrzegania zakazu odcinania płetw, który obowiązuje od 2003 r. na wodach UE oraz w odniesieniu do wszystkich statków UE niezależnie od miejsca prowadzonych połowów. Plan obejmuje środki, które mają zostać wdrożone zarówno na poziomie UE, jak i państw członkowskich, oraz zaleca podjęcie przez UE starań o uzyskanie dla nich poparcia u wszystkich właściwych w tej dziedzinie regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO). Pełen wykaz przedstawionych środków można znaleźć klikając na link podany poniżej.

Plan obejmuje wszystkie ryby chrzęstnoszkieletowe – obok rekinów również płaszczki i chimery – do których razem zalicza się ponad 1000 gatunków. Zamieszkują one wody wszystkich mórz i oceanów, wiele z nich można jednak znaleźć przede wszystkim w północnej części Atlantyku, gdzie statki UE dokonują ponad 50 % połowów rekinów. Połowy rekinów gwałtownie wzrosły od połowy lat 80-tych na skutek rosnącego popytu na produkty z rekinów (szczególnie płetwy). Jednak z uwagi na swoją długowieczność oraz fakt, że późno osiągają dojrzałość płciową, a także charakteryzują się długim okresem ciąży i niskim współczynnikiem płodności, gatunki te szczególnie odczuwają skutki przełowienia. Przeprowadzone ostatnio przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) badania świadczą o tym, że aż jedna trzecia gatunków rekinów łowionych w wodach Wspólnoty jest w chwili obecnej zagrożona przełowieniem. Pomimo krytycznego stanu tych zasobów i ich rosnącego znaczenia dla floty UE, połowy rekinów nie zostały nigdy objęte systematycznym zarządzaniem w UE. W ciągu kilku ostatnich lat Komisja odnotowała niepokojący stan wielu stad rekinów i przedstawiła zarówno na forum Wspólnoty, jak i niektórych RFMO wnioski w sprawie wprowadzenia zakazu połowów lub znacznego ograniczenia śmiertelności połowowej.

Wspólnotowy plan działań na rzecz ochrony rekinów został opracowany w oparciu o wyniki obszernych konsultacji przeprowadzonych z państwami członkowskimi, zainteresowanymi stronami i społeczeństwem w latach 2007-2008. Jego ogólne założenia opierają się na Międzynarodowym planie działań na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami przyjętym przez FAO w 1999 r. Zgodnie z wymogami planu FAO, planowi działania towarzyszy raport z oceny stanu zasobów rekinów, załączony do komunikatu.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

MEMO/09/52

źródło: Wydział prasowy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
 
0 Polski rybak
Wujek Joe zapomnial dodac, ze ciezko jest zliczy ilosc rekinow bo Polscy rybacy nie wpisuja go w dzienniki
05 luty 2009 : 14:02 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Jest robota dla Karnickiego
Dobry program. Się pojedzie, coś tam się napisze i będzie kasa a i wakację z bani.
Tylko jest jeden problem, bo co jeszcze trzeba namieszać żeby Borg docenił.
05 luty 2009 : 14:13 mirowiec Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 rekiny
Jak nam dobrze zapłacą to i rekiny będziemy chronić.A jak nie to wszystkie wyłapiemy :).
05 luty 2009 : 14:45 polskirybak Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Komisji nic już nie pomoże!
Turystyka,rekompensiaty,rekiny ,delfino-morświny,postoje,okre sy ochronne,połowy paszowe, kasacja flot,rozkradanie unijnych pieniędzy ,byle nie bałtycki dorsz,ta Komisja jest już przeznaczona do odstrzału,wraz z jej odejściem odejdzie cała patologia w rybackiej bałtyckiej rodzinie,na tej Komisji trzeba powiesić cały bałtycki kryminał rybacki,nowa Komisja ma się od tego gówna trzymać z dala i zbadać to co Borg narobił,a będzie co badać oj będzie,od morświnów przez łososie po dorsza!
05 luty 2009 : 16:22 liga dorszowa Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Paniczna *****zka w Komisji Europejskiej !
Proszę zobaczyć kto zaszczycił nasz portal morski,brukselskie brojlery we własnej osobie wpuszczają rekiny na portal,polskie gazety nie chcą pisać o unijnych głupotach to Komisja dociera tu sama,proszę zobaczyć autorów tego artykułu,przed bałtyckim dorszem nikt nie ucieknie w wiosennych wyborach do PE !Miliony euro przewalone na fikcyjne ochrony zostaną rozliczone do ostatniego centa!
05 luty 2009 : 16:45 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Skąd rekiny na Portalu?
Kto powie polskim rybakom po co komisja europejska pisze o rekinach na portalu morskim,jaki jest tego cel,czy w bałtyku są jakieś rekiny,chyba że chodzi o rekiny finansjery albo nauki,te z Miru ?
05 luty 2009 : 17:42 rybak Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Cwany rekin
Ja dostałem limit na rekiny. I teraz wybulą mi grubą kasę za rekompensatę!!!
05 luty 2009 : 19:32 cwanyrekin Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Ratujmy bałtyckie rekiny!
Rekiny zjadają foki i morświny,nie wiem co robić,kto mnie oświeci?
05 luty 2009 : 21:17 w kropce Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Samozagłada
Jak czyta się PM i się jest wsród rybaków to widać, że najbardziej je wykańcza wewnątrz-sektorowy kanibalizm. Zjedzą jeden drugiego szybciej niż błędy administracji. Głupota jak widać nie zna granic dopada także poza lądem.
05 luty 2009 : 22:48 Bałtyk Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Czy ktoś może udzielić mi informacji
Pomijając uszczypliwe komentarze na temat rekinów w Bałtyku... Czy ktoś może udzielić mi informacji, gdzie to w Europie jada się rekiny? Albo chociażby tylko ich płetwy?? Wiem, że na pewno w Islandii, a poza tym to na Dalekim Wschodzie (Japonia, Chiny, Korea)... I jakie to gatunki się poławia w ramach UE??
06 luty 2009 : 16:31 ciekawski Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter