Prawo, polityka

Rada Ministrów 2 maja 2020 r. wydała „Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”, w którym zwolniono z obowiązków 2-tygodniowej kwarantanny osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę. Wśród firm FORUM OKRĘTOWEGO przeprowadziliśmy krótką ankietę pytając, jak zmiana ta wpłynęła na ich działalność.

Przypomnijmy, że o dokonanie powyższej zmiany w przepisach zabiegało FORUM OKRĘTOWE, w imieniu firm zrzeszonych w tej organizacji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Po miesiącu od wejścia tej regulacji poprosiliśmy o opinie na temat jego przydatności zarządy kilku spółek przemysłu okrętowego, których codzienna działalność jest mocno uzależniona od swobody międzynarodowego  przemieszczania się ich pracowników.

- Duża część naszej aktywności biznesowej, to wyjazdy naszych pracowników na inspekcje, uruchomienia, serwisy i naprawy, często w trybie nagłym i następujące jeden po drugim, w krótkich odstępach czasu. Wprowadzone na początku epidemii ograniczenia ruchu międzynarodowego i konieczność odbywania 2-tygodniowej kwarantanny bardzo mocno skomplikowało nam działalność. Ułatwienia wprowadzone rozporządzeniem z dnia 2 maja znoszącym obowiązek 2-tygodniowej kwarantanny po powrocie do kraju znacznie ułatwiło nam działalność – mówi Marek Wronka, dyrektor zarządzający WARTSILA POLSKA Sp. z o.o.

- Produkcja statków i okrętów nie jest możliwa bez szerokiej współpracy z dostawcami urządzeń z zagranicy, wymagających inspekcji, uruchomienia i przyjazdu serwisantów z innych krajów. Konieczność odbycia przez nich 2-tygodniowej kwarantanny bardzo mocno utrudniała nam zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych, podnosiła koszty i wpływała na terminowość realizacji poszczególnych etapów wyposażania jednostek. Zniesienie obowiązku odbywania kwarantanny znacznie te procesy usprawni, jednak musimy jeszcze poczekać, aż wszystko wróci do sytuacji sprzed pandemii koronawirusa. Jako stocznia z optymizmem patrzymy w przyszłość, choć branża morska jeszcze długo będzie odczuwać skutki COVID-19 - przyznaje Marcin Ryngwelski, prezes zarządu REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. z grupy REMONTOWA HOLDING.

- Rzeczywiście, do czasu rozporządzenia mieliśmy duże problemy z realizacją zleceń wymagających częstego przemieszczania się naszych pracowników pomiędzy Polską i innymi krajami europejskimi. Od czasu wydania rozporządzenia zniknęły one jak ręką odjął. Wystarczyło okazać urzędnikowi na granicy list potwierdzający pracę na statku lub w stoczni i powołać się na zapisy rozporządzenia, by zostać zwolnionym z kwarantanny, nie ma już z tym najmniejszego problemu – twierdzi Ryszard Nowak, prezes zarządu PRĄD ENGINEERING Sp. z o.o.

- Po wejściu w życie rozporządzenia wystarczyło okazać na granicy list od klienta zamawiającego usługę realizowaną na statku przez naszych pracowników, by być zwolnionym z kwarantanny, co rzeczywiście bardzo nam pomogło. Z biegiem czasu obserwujemy coraz większą liberalizację na granicy pod tym względem, obecnie wystarczy już często tylko deklaracja słowna. Problem znika zupełnie po przekraczaniu granicy w przeciwnym kierunku – do Niemiec, czy krajów Beneluxu, a to rozporządzenie w Polsce idzie w podobnym kierunku. W dalszym ciągu jednak obowiązują duże restrykcje w krajach bałtyckich, ale na to nie mamy wpływu – tłumaczy Jan Trzaska, prezes zarządu STEMOR Sp. K.

- Od momentu wejścia rozporządzenia, wreszcie mogliśmy rozpocząć przeprowadzanie inspekcji poza granicami Polski, bez konieczności odbywania 2-tygodniowej kwarantanny przez naszych projektantów po powrocie. Ostatnio przeprowadziliśmy skanowanie siłowni statku Ficaria Seaways na potrzeby instalacji systemu BWT. Wygląda na to, że życie projektowe wraca na poprzednie tory – przyznaje Krzysztof Wróbel, prezes zarządu Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o. z grupy REMONTOWA HOLDING.

rel (FORUM OKRĘTOWE)

+1 Po co ta ankieta?
Czy ktokolwiek ma wątpliwości, że pandemia ma negatywny wpływ na branżę? Kwarantanna to nie widzimisię. Gwałtowne znoszenie wszelkich wprowadzonych obostrzeń prawdopodobnie wynika z faktu iż obecnemu rządowi pali się pod stopami i muszą uruchomić gospodarkę aby mieć pieniądze na swoją politykę rozdawnictwa i kupowania głosów wyborców.
04 czerwiec 2020 : 11:11 W Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter