Prawo, polityka

W Dzienniku Ustaw (poz. 792) ogłoszona została treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepisy rzeczonego rozporządzenia (poza nielicznymi wyjątkami) wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia. Jednocześnie traci moc wcześniejsze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 i 750).

Z punktu widzenia interesów marynarzy szczególnego znaczenia nabiera § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b wyżej wymienionego rozporządzenia, zgodnie z którym obowiązku poddania się obligatoryjnej kwarantannie nie stosuje się w przypadku przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

„b) rybaków w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:

- marynarzy lub rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu zatrudnienia na statku,

- marynarzy lub rybaków mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schodzących ze statku w polskim porcie po upływie okresu pracy na statku celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- marynarzy lub rybaków udających się do portu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również innym niż statek środkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku,- osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,

c) członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), w tym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. Poz. 993),
d) załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim”.

Jak wynika z powyższego, prawodawca po raz pierwszy od czasu wprowadzenia ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa, zdecydował się na wskazanie wprost w treści przepisów, że z odbywania obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są marynarze schodzący ze statku w państwie obcym, a następnie powracający do kraju, np. transportem kołowym (art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b tiret pierwsze).

Przytaczane wyżej zapisy diametralnie zmieniają dotychczas funkcjonujące rozwiązania, a w konsekwencji zwalniają spod obowiązku poddania się kwarantannie polskich marynarzy schodzących statku w związku z zakończonym kontraktem, bez względu na to czy zmustrowanie następuje w porcie polskim, czy też na terytorium państwa trzeciego.

Przepisy rozporządzenia wydają się być na tyle precyzyjne, że nie powinny wywoływać większych wątpliwości interpretacyjnych u organów je stosujących, co jak wynika z licznych sygnałów docierających do Kancelarii w ostatnich tygodniach – zdecydowanie nie było normą.

W przypadku ewentualnych dalszych zmian wpływających na sytuację prawną marynarzy w związku z panującą pandemią koronawirusa, zespół Kancelarii będzie informował na bieżąco.

Radca prawny - Mateusz Romowicz

kancelaria-gdynia.eu

facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

+3 Service Eng
Rozumiem że prawo nie działa wstecz i w przypadku powrotu 28.04 nie uchyla to mojej kwarantanny (do 12.05)?
04 maj 2020 : 09:46 Bartosz P Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Kwarantanna
Również jestem ciekawy czy jest możliwość anulowania kwarantanny która została nałożona 29.04?
04 maj 2020 : 11:10 Ryszard Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Kwarantanna
Kwarantanna od 29 kwietnia, sanepid nawet nie odpowiada na pismo o odwolanie. System pracy 3tyg/3tyg
04 maj 2020 : 17:03 M_Wejherowo Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Zależy od widzimisie sanepidu
Napisałem odwołanie do sanepidu w związku z nałożoną kwarantanna i czekam na odpowiedź. Jeśli sytuacja związana z powrotem jest dobrze opisana to nie powinno być problemu, ale inaczej interpretuje to sanepid z miasta x, inaczej z miasta y. Znam kilka marynarzy, którym sanepid odwołał kwarantanne
05 maj 2020 : 10:31 Zenon Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Niekompetentne,niedouczone i i w ich ocenie wszechwiedzące szefowe powiatowych sanepidów. powiatowe służby sanepidu
W nowym rozporządzeniu nie ma nic nowego ,każdy nawet najprostszy człowiek czytając ze zrozumieniem poprzednie rozporządzenie wiedział że nie dotyczy to marynarzy.Odwołanie się nic nie dało bo urzędnik wie najlepiej.W tej sytuacji Państwo winno wypłacić odszkodowanie za utracony czas przebywania marynarza na bezpodstawnie nakazanej kwarantannie.Służby niedouczone powinny ponieść odpowiednie konsekwencje służbowo-zawodowe.
05 maj 2020 : 14:50 W.Kościerzyna Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 maria
moj mąż nie może wrócić ze statku pływa na środziemnym włochy turcja i nie może wrócić do do mu bo granice zamknięte co na to Polska władza ile on to wytrzyma ale na kwarantannę na pewno nie da rady od listopada jest w morzu a urzędnicy robią po swojemu komu kwarantanna nie wiedzą i wala a rodziny cierpią
14 maj 2020 : 20:57 anna grażyna Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Brazylia
A co z marynarzami pływającymi wzdłuż Brazylii? Mój syn za chwilę będzie tam już ósmy miesiąc pływał! Na ląd już dawno nie schodzą. Psychika wysiada. Czuje się więźniem. I wygląda na to, że nikogo to nie obchodzi.
25 maj 2020 : 11:58 Jotefo Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter