Prawo, polityka

Wczoraj informowaliśmy o prawdopodobnie pierwszym w historii telekonferencyjnym, "wirtualnym" zdaniu armatorowi przez stocznię nowo-zbudowanego statku (wycieczkowca z francuskiej stoczni). Dzisiaj, tym razem z polskiego sektora morskiego, przywołujemy przykład na możliwość nietypowego trybu jednej z procedur w postępowaniu przetargowym. 

Ograniczenia w możliwościach gromadzenia się grup ludzi, wymuszone przez sytuację epidemiczną, skłoniły Urząd Morski w Gdyni do przeprowadzenia sesji otwarcia ofert w ramach postępowania przetargowego w formie transmisji on-line.

Chodzi o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące rozbudowy systemu nawigacyjnego na Zalewie Wiślanym.

"W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego" Urząd Morski poinformował w oficjalnym komunikacie, że "sesja otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Rozbudowa systemu pozycjonowania RTK akwenu Zalewu Wiślanego nastąpi w formie transmisji on-line. Transmisja rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 10:30."

Link do kanału z transmisją: Urząd Morski w Gdyni na YT 

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

rel (Urząd Morski w Gdyni)

1 1 1 1

Newsletter