Prawo, polityka

W środę, 17 października br. o godz. 9.00, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zainauguruje funkcjonowanie w Gdyni Inspektoratu Marynarki Wojennej, przeniesionego z Warszawy.

Obecny system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, wprowadzony w 2014 roku, jest dysfunkcjonalny. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zapowiadał odtworzenie dowództwa Marynarki Wojennej i przeniesienie jej siedziby z Warszawy do Gdyni. Dowództwo Marynarki Wojennej funkcjonowało w Gdyni do końca 2013 roku, w styczniu 2014 roku, zostało rozformowane i przeniesione do Warszawy jako Inspektorat Marynarki Wojennej. 4 października br. Sejm przyjął reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. To pierwszy etap reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP.

rel (3. Flotylla Okrętów)

+1 Gdynia
Wreszcie! Następny ruch to przywrócenie nazwy z Inspektoratu na DOWÓDZTWO!
17 październik 2018 : 08:08 jello Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1