Prawo, polityka

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zaprasza na konsultacje dotyczące wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Spotkanie odbędzie się w środę, 4 października 2017 r., w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich określa obszary i warunki wykorzystywania przestrzeni morskiej, związane m.in. z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego, uprawianiem rybołówstwa, pozyskiwaniem energii odnawialnej, a także poszukiwaniem i wydobywaniem kopalin. Dokumentem ten rozstrzyga o rozmieszczeniu inwestycji, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego oraz części morskich wód wewnętrznych.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni.

Więcej >>>

Pomorskie.eu

1 1 1 1

Newsletter