Prawo, polityka

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) ustanowiła Morze Bałtyckie, Północne wraz z kanałem La Manche jako obszar kontroli emisji tlenku azotu - NO Emission Control Area, NECA. 

Nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji tlenków azotu pochodzących ze statków wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Rozporządzenie, które ma być zastosowane do wszystkich statków po 2021 roku, wymaga redukcji emisji tlenku azotu o 80% w stosunku do obecnego poziomu emisji. W praktyce oznacza to, że nowo budowane statki będą musiały zostać wyposażone w nowe systemy lub używać skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa, w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem.

Decyzję uzgodniono podczas 71. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) IMO, odbywającej się w dniach od 3 do 7 lipca, wraz z innymi rezolucjami, takimi jak zarządzanie wodami balastowymi, gazami cieplarnianymi i zanieczyszczeniem powietrza. 

AL

1 1 1 1

Newsletter