Prawo, polityka

Ministerstwo Energii 20 września 2016 r. skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt dokumentu pt. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Krajowe ramy polityki formułują cele i instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zawierają:

- ocenę aktualnego stanu i określenie możliwości przyszłego rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu,

- określenie ogólnych i szczegółowych celów dotyczące infrastruktury:
- do ładowania pojazdów elektrycznych;
- do tankowania gazu ziemnego w postaci CNGi LNG oraz
- rynku pojazdów napędzanych tymi paliwami;
- propozycje instrumentów wspierających osiągnięcie ww. celów oraz niezbędne do wdrożenia założeń Planu Rozwoju Elektromobilności,
- wskazanie aglomeracji miejskich i obszarów gęsto zaludnionych, w których mają powstać publicznie dostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych i punkty tankowania CNG.

Ministestwo Energii zaprasza do zgłaszania uwag do ww. dokumentów w terminie do 14 października 2016 r. na adres Ministerstwa Energii pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa, w tym również na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokument został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych są jednym z trzech elementów opracowanego w Ministerstwie Energii Pakietu na Rzecz Czystego Powietrza, na który składają się również Plan rozwoju elektromobilności w Polsce oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Trwają również konsultacje tych dokumentów. 

rel (Ministerstwo Energii)

1 1 1 1

Newsletter