Prawo, polityka

Z ostatnich informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek nowych projektów aktów prawnych mających na celu zmianę obowiązujących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niemniej jednak z wyjaśnień złożonych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż negocjacje z niektórymi Państwa już trwają w zakresie zmiany umów, a z innymi Państwami (np. z Hiszpanią, z Kuwejtem, z Filipinami, z Maroko) planuje się rozpocząć niebawem negocjacje w celu zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kierunku zwiększenia efektywności aparatu skarbowego w Polsce.

Co z nową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA?

W zakresie obowiązywania nowej – niekorzystnej dla marynarzy – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej w oparciu o informacje pochodzące ze strony internetowej Kongresu USA oraz odpowiedzi z dnia 26 lipca 2016 r. na interpelację poselską o nr 4497 (SP2.8201.3.2016) wynika, iż strona amerykańska do tej pory nie przedstawiła stronie polskiej informacji na temat zaawansowania prac w zakresie ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w dniu 13.02.2013 r.. Prace w Senacie amerykańskim nad powyższym aktem są jeszcze w toku.

Jeżeli umowa nie zostanie ratyfikowana do 31 grudnia 2016 r. rok 2017 dla marynarzy pozostanie bezpieczny podatkowo. Oznacza to, że marynarz (członek regularnej załogi) zatrudniony na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w USA nie jest obowiązany do ujawnienia dochodów uzyskanych z pracy na danym statku, nawet w przypadku uzyskania równolegle dochodu w Polsce.

Natomiast jeżeli umowa zostanie ratyfikowana jeszcze w roku 2016 marynarz będzie obowiązany opodatkować dochód w Polsce ta samo jakby dochód ten pochodzi z zatrudnienia w Polsce, co wiąże się z koniecznością zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek (opodatkowanie ze względu na miejsce zamieszkania marynarza).

Pozostałe umowy

W zakresie ewentualnych zmian w pozostałych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, takowe nie są przewidziane.

Z treści przywołanej powyżej odpowiedzi na interpelację poselską wynika, iż Ministerstwo Finansów w zakresie prac mających na celu zmianę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania prowadzi obecnie działania na poziomie negocjacji lub przystępowania do negocjacji z takimi państwami jak: Brazylia, Francja, Tajlandia oraz Rosja.

W tym miejscu należy wskazać, że brak informacji w jakim zakresie negocjowane są zmiany w ww. umowach i czy będą bezpośrednio dotyczyć marynarzy.

Na dzień dzisiejszy, z ww. państw, Polska nie zawarła jedynie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Brazylią – w tym zakresie sytuacja podatkowa marynarzy może się poprawić (przez sam fakt uregulowania kwestii podatkowych pomiędzy Państwami).

Planowany kierunek zmian umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ponadto, w kontekście potrzeby renegocjacji lub aktualizacji pozostałych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ministerstwo Finansów analizuje na bieżąco wiele źródeł w celu wykrywania praktyk z zakresu międzynarodowego unikania opodatkowania i „agresywnego planowania podatkowego”. Ministerstwo Finansów widzi potrzebę:

• eliminacji ze wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzuli fikcyjnego zaliczenia (ang. tax sparing credit), wykorzystywanej w schematach agresywnego planowania podatkowego;
• wprowadzania w nowo negocjowanych umowach przepisu antyabuzywnego w postaci klauzuli nieruchomościowej;
• wprowadzania w nowo negocjowanych umowach tzw. klauzul antyabuzywnych, takich jak tzw. principal purposes test (klauzula ograniczająca korzystanie z przywilejów umownych w sytuacji, gdy głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia transakcji lub utworzenia danej struktury było uzyskanie takich korzyści) lub ogólnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania, np. opartych na koncepcji sztucznej struktury;
• rozszerzania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o pełną klauzulę wymiany informacji, wyłączającą możliwość stosowania tajemnicy bankowej.

Każda zmiana umów o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie na bieżąco monitowana przez Kancelarię.  

 
 
Radca prawny - Mateusz Romowicz

Współautorem jest radca prawny Ewelina Zgódka.

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autorzy pracują w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

 

1 1 1 1

Newsletter