Prawo, polityka

Perspektywy rozwoju współpracy handlowo-inwestycyjnej to główny temat rozmów wicepremiera Mateusza Morawieckiego z ministrem inwestycji i rozwoju Kazachstanu Żenysem Kasymbiekiem, które odbyły się przy okazji wizyty w Polsce prezydenta Nursułtana Nazarbajewa.

- Kazachstan jest dla Polski ważnym partnerem w Azji Centralnej. Dlatego chcemy pogłębić nasze relacje gospodarcze. Dotyczy to zarówno inwestycji kazachstańskich w Polsce, jak i polskich inwestycji w Kazachstanie. Widzimy też przestrzeń do poprawy bilansu handlowego - mówił wicepremier Morawiecki.

Jak dodał, zależy nam w szczególności na wspieraniu polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych na rynkach azjatyckich, co wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podczas pierwszego dnia wizyty, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Bankiem Rozwoju Kazachstanu porozumienie ramowe o współpracy.

- Ta umowa pozwoli wzmocnić finansowy komponent naszych relacji. Umożliwi także realizację wspólnych projektów inwestycyjnych i eksportowych o wartości 300 mln USD, co wyznacza nowe kierunki naszej współpracy - podkreślił wicepremier Morawiecki. Jak przypomniał szef resortu rozwoju oba kraje należą także do członków-założycieli Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) i leżą na trasie tzw. Jedwabnym Szlaku, co wiąże się z tworzy nowe możliwości biznesowe.

- Obserwujemy rosnące zainteresowanie polskich firm inwestycjami w Kazachstanie. Najważniejszym obszarem ich działalności jest branża wydobywcza oraz farmaceutyczna. Są one także obecne w sektorze elektroenergetycznym, infrastruktury szynowej, budownictwie - wskazał wicepremier.

W trakcie spotkań omówiony został także udział Polski w Astana-EXPO 2017.

- Nasza obecność w Astanie w 2017 roku będzie dobrą okazją do szerokiego promowania kandydatury Polski i miasta Łodzi do organizacji EXPO w 2022 r. Intensywnie pracujemy nad uzyskaniem szerokiego poparcia międzynarodowego dla tej inicjatywy - podkreślił wiceminister rozwoju Radosław Domagalski, który jako pełnomocnik rządu koordynuje przygotowania związane z organizacją wystawy. Wiceminister Kwieciński rozmawiał też z wiceszefem resortu gospodarki narodowej Kazachstanu na temat tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.

W obecności ministrów rozwoju zawarto porozumienie między spółką Astana Expo 2017 i Polską Izbą Turystyki. Stronę kazachstańską reprezentowali Achmietżan Jesimow, prezes zarządu „Astana EXPO 2017” oraz prezes Narodowego Holdingu „Baiterek”, Jerbołat Dosajew.

We wtorek wicepremier Morawiecki otworzy Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, podczas którego podpisanych zostanie kilkanaście porozumień gospodarczych, zarówno pomiędzy przedstawicielami instytucji publicznych, jak i biznesu. Z kolei wiceminister Domagalski przedstawi szefom państw założenia międzynarodowej wystawy Expo 2022 w Łodzi.

Polska do Kazachstanu eksportuje głównie produkty przemysłu elektromaszynowego, wyroby przemysłu chemicznego, w tym farmaceutyczne oraz artykuły rolno-spożywcze. Importuje z Kazachstanu produkty mineralne (np. ropopochodne). 

rel (Ministerstwo Rozwoju)

1 1 1 1

Newsletter