Prawo, polityka

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017), termin zgłaszania przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich upływa 25 września 2015 r.

W rozumieniu ustawy - Kodeks wyborczy, polskim statkiem morskim jest statek będący w całości własnością polskiego armatora mającego siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, podnoszący polską banderę i dowodzony przez polskiego kapitana.

Zgodnie z art. 15 ustawy - Kodeks wyborczy, obwody głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich, które znajdują się w podróży w okresie obejmującym dzień wyborów, jeżeli przebywa na nich co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu, tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, na wniosek armatora zgłoszony najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

rel (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

0 o czym mowa ?
czy mamy w ogóle jeszcze statki oceaniczne, plywajace pod polska bandera (a dodatkowo, majace ponad 15 osobowa załoge) ? wiec po co o tym pisać, skoro temat nie istnieje ?
28 lipiec 2015 : 08:22 james4 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter