Prawo, polityka

23 czerwca 2015 r. podczas 28. sesji Zgromadzenia Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej UNESCO (IOC) Polska została wybrana do Rady Wykonawczej IOC.

Wejście do Rady Wykonawczej IOC wzmocni prestiż Polski jako państwa morskiego. Członkostwo stanowić będzie potwierdzenie silnego zaangażowania Polski w prowadzenie spraw morskich na forum międzynarodowym. Pozwoli na wzmocnienie głosu Polski w kształtowaniu ładu oceanicznego. Zwiększy również możliwość realizacji „Polityki Morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”, w wymiarze międzynarodowym w tym promowanie jej misji, którą jest maksymalizacja wszechstronnych korzyści dla obywateli i gospodarki narodowej płynących ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego położenia kraju oraz zasobów mórz i oceanów.

28. sesja Zgromadzenia UNESCO-IOC odbyła się w Paryżu, w dniach 18-25 czerwca 2015 r.

Polskę 22 czerwca 2015 r. reprezentowała wiceminister Dorota Pyć, która przedstawiła stanowisko dotyczące problematyki zarządzania oceanicznego dla zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej. Wiceminister podkreśliła również kluczową rolę Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r., która w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane w szczególności ze statusem prawnym i wykorzystaniem poszczególnych stref morskich. Konwencja zawiera także postanowienia m.in. dotyczące żeglugi, ochrony środowiska morskiego oraz prowadzenia morskich badań naukowych. D. Pyć odniosła się również do ostatnich działań rządu polskiego i przyjętej przez Radę Ministrów Polityki morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030).

Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna to organizacja międzynarodowa systemu ONZ ściśle związana z UNESCO. Koordynuje podstawowe programy oceanograficzne, pomagające lepiej zrozumieć rolę oceanu w zmianach klimatycznych, zachodzących w świecie, jak również ocenić wpływ działań ludzkich na ocean. Organizacja zrzesza obecnie 147 państw. Polska bierze aktywny udział w wielu programach związanych z badaniami oceanu i klimatu, a także z ochroną środowiska morskiego.

rel (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

0 politykiery
Nie zauważyłem od bardzo dawna jakichkolwiek przejawów tzw. "Polityki Morskiej Polski". Czyżbym oślepł?
28 czerwiec 2015 : 01:42 zbychu na strychu Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter