Prawo, polityka

Wnioski i postulaty, wypracowane przez twórców i uczestników Kongresu, znalazły się ostatnio w rządowej Uchwale w sprawie polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Jedną z kluczowych propozycji była kwestia wypracowania doktryny morskiej państwa polskiego. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Rada Ministrów w dniu 17 marca 2015 roku przyjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

Zakłada ona, iż celem strategicznym polityki morskiej jest zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB, a także wzrost zatrudnienia w tej części gospodarki. Rządowy dokument wskazuje na dziewięć strategicznych kierunków rozwoju polityki morskiej.

Jednym z nich jest wsparcie pozycji polskich portów morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście). Zakłada on realizację inwestycji, które poprawią dostęp do nich od strony morza i lądu, a także wzmocnią pozycję w regionie Bałtyku i transeuropejskiej sieci transportowej.

Ponadto marcowa uchwała jest skupiona wokół takich zagadnień jak m.in.: zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego, stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy oraz zrównoważone zarządzanie rybołówstwem morskim.

Co roku po zakończeniu Kongresu jego organizatorzy przekazują w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zbiór wniosków i postulatów wypracowanych przez pomysłodawców, twórców i uczestników Kongresu.W 2013 roku w publikacji po pierwszej edycji Kongresu zawarto postulat wypracowania doktryny morskiej państwa. Autorzy publikacji podsumowującej 2. Międzynarodowy Kongresy Morski pisali: „Niezbędne jest zatem, doprowadzenie do consensusu politycznego, którego rezultatem winna być uchwała Sejmu RP, definiująca doktrynę morską państwa, jako uporządkowany zbiór (..) w ramach realizacji ogólnych celów społecznych, gospodarczych o obronnych państwa.”

To kolejny przykład realizacji postulatów Międzynarodowego Kongresu Morskiego. W listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych wpisało Międzynarodowy Kongres Morski jako jedno z wydarzeń Polskiej Prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego, która rozpocznie się w lipcu 2015 r. 

REL (Międzynarodowy Kongres Morski)

0 a konsolidacji
Rządowa uchwała z dnia 17. marca 2015r. w szczególności podkreślenie konieczności " zwiększenia konkurencyjności transportu morskiego " jest dość czytelną negatywną odpowiedzią na propozycję konsolidacji przygotowaną przez PŻM i związkowców z PŻB.
Jak wiadomo tworzenie z dwóch podmiotów (Unity i PŻB) jednego (PGP) to ograniczenie wyboru konsumenta ,a także ograniczenie konkurencji cenowej.
27 marzec 2015 : 11:42 mare Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter