Prawo, polityka

W związku z aktualizacją Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w/w programu.

W związku z dużym zainteresowaniem tą problematyką do 13 marca 2015 r. przedłużono termin składania uwag i wniosków do dokumentów. Uwagi i wnioski prosimy składać w następującej formie:

- pisemnej, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres w/w Urzędu Morskiego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej urzędu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- ustnie do protokołu, w miejscu udostępnienia dokumentacji.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter