Prawo, polityka

Minister infrastruktury i rozwoju, na wniosek dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, z początkiem marca powołał na stanowisko zastępcy dyrektora ds. inspekcji morskiej kpt. ż.w. Przemysława Lenarda. Zastąpił on kpt. ż.w. Janusza Markiewicza, który po ośmiu latach zrezygnował z pełnienia tej funkcji.

Przemysław Lenard (ur. 1965) jest absolwentem wydziału nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W 2001 r. otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Dziesięć lat później zdał egzamin państwowy i został mianowany urzędnikiem służby cywilnej (aktualnie trzeciego stopnia).

– Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce morskiej zdobywał przede wszystkim w latach 1989-2005, podczas pracy na statkach morskich wielu armatorów (m.in. PŻM – informuje Ewa Wieczorek, rzecznik szczecińskiego UM.

Od marca 2006 r. jest pracownikiem Urzędu Morskiego w Szczecinie.

– Do jego obowiązków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi, a od 2011 r. w Inspektoracie Państwa Portu, należały głównie inspekcje statków morskich – dodaje E. Wieczorek. – Uczestniczył w wielu konferencjach, seminariach oraz szkoleniach krajowych i międzynarodowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem morskim. Od wielu lat reprezentuje Urząd Morski w Szczecinie podczas spotkań krajowych i zagranicznych, angażując się m.in. w pracę w podkomitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, a także w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego.

(ek)

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter