Prawo, polityka

26 lutego 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego "Prawo Żeglugi Morskiej" organizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

W kolejnej edycji projektu skupiono się na szeroko pojętej problematyce prawa żeglugi morskiej. W trakcie konferencji omawiano m.in. zagadnienia związane z charakterem prawnym statku morskiego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji aresztu statku, definicji statku (głównie w kontekście jej sformułowania w opracowywanym właśnie nowym kodeksie morskim) czy też odpowiedzialności za eksploatację statku. Do, zrealizowanych z powodzeniem, założeń organizatorów konferencji, należało zainicjowanie dyskusji dotyczącej przewozu i korzystania ze statku, a także poddanie analizie regulacji z zakresu ubezpieczeń morskich.

Tradycyjnie już celem spotkania było stworzenie platformy do podjęcia debaty o sprawach morskich oraz wymiana poglądów przez prawników i przedstawicieli świata nauki, a także przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Bardzo ożywiona, chwilami, dyskusja, a nawet polemiki z silnie zarysowanymi stanowiskami, przekonują, że cel ten podczas IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego osiągnięto.

Poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużym uznaniem wśród licznie zgromadzonego audytorium. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby i tym razem było podobnie, a ich wysiłki przyniosły wymierny efekt w postaci rekordowej frekwencji, o czym z satysfakcją poinformowała w rozmowie z Portalem Morskim dr Justyna Nawrot z Wydziału Prawa i Administracji UG - jedna z prelegentek, a zarazem reprezentująca organizatorów konferencji.

Mimo, że współorganizatorami konferencji są studenci, głównie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Gdańsk, jej formuła i ranga wykracza poza typową konferencję studencką. Świadczy o tym m.in. format prelegentów i słuchaczy. W obu tych grupach byli m.in. reprezentanci większości z czołowych w Polsce kancelarii prawnych działających w obszarze gospodarki morskiej i żeglugi, przedstawiciele przemysłu, żeglugowcy, etc.

Patronatem Honorowym Konferencję objęli: Janusz Piechociński - Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki RP, Maria Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju RP, Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska, Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni, Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu, dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Królikowski - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, prof. zw. dr hab. Bernard Lammek - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. UG, dr hab. Jakub Stelina - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG.

Partnerem głównym Konferencji jest Związek Miast i Gmin Morskich. Partnerem Strategicznym natomiast jest Remontowa Holding S. A., a partnerami Konferencji: Port Gdynia, Port Gdańsk, Lloyd's, DCT Gdańsk S.A., Fundacja TENEO, Miasto Gdańsk, Izba Komornicza w Gdańsku, Kancelaria Radców Prawnych - Misiewicz, Mosek i Partnerzy, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku oraz Izba Notarialna w Gdańsku.

Jednym z patronów medialnych konferencji był Portal Morski.

Fot.: Piotr Stareńczak/SeaMedia

1 1 1 1

Newsletter