Prawo, polityka

Znaczenie międzynarodowego korytarza transportowego "Bałtyk-Adriatyk" dla Polski i regionu Europy Środkowej to główny temat wystąpienia wiceminister infrastruktury i rozwoju Doroty Pyć podczas 18. Międzynarodowej Konferencji Transportu w Ostrawie (4 listopada 2014 r.).

Korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk (BA) prowadzi z polskich portów Gdańsk i Gdynia oraz Szczecin i Świnoujście przez Republikę Czeską i Słowację, Austrię do słoweńskiego portu Koper, chorwackiego Rijeka oraz do włoskich portów w Trieście, Wenecji i Rawennie. Korytarz ten, będący jednym z dziewięciu szlaków sieci bazowej TEN-T, obejmuje trasy kolejowe, drogowe, porty morskie, lotniska oraz terminale intermodalne.

W swoim wystąpieniu, wiceminister D. Pyć podkreśliła rolę korytarza BA w rozwoju gospodarczym Polski i regionów położonych wzdłuż trasy jego przebiegu. - Polska, Republika Czeska i Słowacja tworzą dziś wspólne partnerstwo na rzecz korytarza transportowego „Bałtyk–Adriatyk” – mówiła podsekretarz stanu.

Najważniejsze inwestycje w Polsce w korytarzu Bałtyk-Adriatyk to autostrada A1, łącząca Gdańsk z aglomeracją katowicką, drogi ekspresowe S69 i S3 oraz linie kolejowe E-65 oraz CE-65, które są kluczowymi magistralami kolejowymi Polski na osi północ–południe.

Wiceminister podkreśliła znaczenie Morza Bałtyckiego jako jednego z najintensywniej wykorzystywanych akwenów na świecie. Przedstawiła efekty dotychczasowych inwestycji oraz plany dotyczące infrastruktury portowej i dostępowej do portów morskich. Zaznaczyła rangę rozwoju polskich morskich portów. – Jest to jeden z priorytetów prowadzonej przez rząd polski polityki morskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju finalizuje prace nad nowym dokumentem programowym „Program rozwoju portów morskich do roku 2020” (w perspektywie do 2030 r.) – dodała wiceminister D. Pyć. Spotkanie było okazją do rozmowy wiceminister Doroty Pyć z wiceministrem Republiki Czeskiej Karelem Dobesem na temat współpracy w zakresie transportu pomiędzy oboma krajami.

Konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego w Ostrawie, została objęta patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

MIiR

+3 O owym korytarzu!
Oczywiście, jak zwykle embargo informacyjne nt. śródlądowych dróg wodnych, które najbardziej są interesujące dla Czech i Słowacji. Drogi kołowe i kolej to najdroższy rodzaj transportu, odpowiedni głównie dla wysokoprzetworzonych artykułów przemysłowych, których mymianą prawie nikt nie jest zainteresowany. Nie rusza się ekologicznego transportu wodnego dla produktów rolno spożywczych, z którymi w całej Europie są kłopoty!
07 listopad 2014 : 10:02 Mirosław Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter